Informace o škole

Novinky

 • Ukliďme Česko

  V pondělí 29.4. proběhl první úklid kolem domova mládeže, kterého se zúčastnili ubytované dívky a chlapci třetího ročníku, ubytovaní na DM. Dívky a chlapci zbavili okolí jejich domova odpadků a přispěli tak k příjemněj­šímu a zdravějšímu životnímu prostředí.

  Petr Kudla

 • Orientační dny pro 3.ročníky

  Třetí dubnový týden se třídy 3.A, 3.B a 3.C zúčastnily tradičního pobytu v Domě Ignáce Stuchlého, kde pro ně školení instruktoři ze Salesiánského klubu mládeže připravili zážitkový kurz na téma vztahů, vlastní budoucnosti a životních hodnot. Program se skládal z aktivit podporujících spolupráci a prohloubení vzájemných vztahů třídních kolektivů, nabídl skvělou příležitost vyslechnout názory a nápady svých vrstevníků, a samozřejmě užít si také společně zábavu při plnění originálních a kreativních úkolů, ve škále fyzická aktivita – duševní aktivita – chvíle ztišení. Až na chladné a deštivé počasí se pobyt vydařil, třeťáci chválili program i instruk­tory, kterým tímto děkujeme i my TU 3.ročníků – Mgr. Marie Vilímková, Mgr. Kamil Šrubař a Mgr. Lenka Březíková.

  Lenka Březíková

 • Den země

  V pondělí 22. dubna se studentky 1. ročníku oboru Všeobecná sestra zúčastnily akce Den Země, kterou pořádal DDM Sluníčko Otrokovice. Akce probíhala celé odpoledne v parku u Městské polikliniky v Otrokovi­cích. V rámci akce měli malí návštěvníci možnost navštívit několik stanovišť s různými aktivitami. Jedním z nejoblí­benějších stanovišť bylo právě to naše. Děti se učily pomocí skládačky sestavit lidské tělo, rozpoznat co patří a nepatří do lékárničky, zapamatovat si telefonní čísla pro tísňová volání a také vyzkoušet si srdeční masáž. Děti se do jednotlivých aktivit s nadšením zapojovaly. Celé odpoledne tak nebylo jen o zábavě, ale i o vzdělá­vání. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí této skvělé akce.

  Miroslava Kubicová

 • Turnaj v bowlingu

  Ve středu 24. 4. 2024 se 19 žáků z domova mládeže zúčastnilo turnaje v bowligu, který se uskutečnil v Bowling Pizza Komín. O prvenství bojovala 4 družstva. Na vítězné družstvo čekala odměna v podobě pizza tyčinek.

  Věra Švecová

 • Turnaj v badmintonu

  Ve středu 17. dubna jsme se zúčastnili turnaje v badmintonu, kterou pořádala VPŠ a SPŠ MV Holešov. Na tomto turnaji spolu soupeřilo třicet čtyři hráčů, přičemž většinu tvořili hráči pořádajícího domova mládeže. Naše děvčata si zahrála jak dvouhru, tak I smíšenou čtyřhru, neboť byla tentokrát na turnaji převaha chlapců. Do finále se naše děvčata sice nedostala, ale aspoň si pořádně zahrála a zjistila, že i tento sport je docela fyzicky náročný. Jsme rádi, že jsme se po čase setkali s kamarády z jiných domovů mládeže a mohli jsme se tak pozdravit a načerpat nové zážitky. Děkujeme za skvělou organizaci turnaje policejní škole Holešov a těšíme se opět na příjemné setkání.

  Michal Polášek

 • Sportovní Olympiáda pro děti z dětského domova

  Dne 16.4. se tělocvična Střední zdravotnické školy Zlín proměnila v Olympijský stadion plný nadšených sportovců, veselých soutěží a nezapomenu­telných zážitků. Ano, přesně takový byl náš sportovní den, který tentokrát nabídl něco opravdu speciálního – sportovní soutěže pro mentálně postižené děti z Dětského domova Zlín Lazy. Zvláštní poděkování patří naší neúnavné třídě 1. A, která celou akci zvládla s úsměvem na tváři a pozitivní energií. Třída 1. A zorga­nizovala nejen své týmy, ale i doprovodný program, čímž přispěla k tomu, že sportovní den byl opravdu nezapomenu­telný. Tento den byl dokonalým příkladem toho, jak může sport spojovat lidi a přinášet radost, bez ohledu na fyzické či mentální schopnosti. Už teď se nemůžeme dočkat dalšího ročníku. Doufáme, že spolupráce mezi studenty naší školy a dětmi z Dětského domova Zlín Lazy bude pokračovat. Tak ať žije sport a zábava!

  Jakub Kožela

1 2 3 4 5 6 86 170
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy