Informace o škole

Novinky

 • Sportovní den seniorů

  Ve čtvrtek 9. 6. se pod vedením Evy Aujeské a Matěje Koňaříka vypravila třída 2.C na Sportovní den seniorů, který proběhl v hezkém sportovním areálu ZŠ Kvítková. Připraveno bylo deset stanovišť, na kterých šedesátka seniorů rozdělená do deseti týmů bojovala o účast na republikovém finále, tu měl zajištěn jen absolutní vítěz. Na bedrech žáků a pedagogů ležela organizace celé akce, zabezpečení stanovišť, dohled na dodržování pravidel a velmi populární bylo také měření tlaku seniorů. Těší nás, že jsme sklidili pochvalu a těšíme se na další ročník této povedené ak­ce.

  Matěj Koňařík

 • Sportovní kurz 1. ročníků

  Jako náhradu za zrušený lyžařský kurz se žáci prvních ročníků vydali do Vizovic na Reviku, kde strávili tři dny v krásné přírodě.

  Po příjezdu, ubytování v chatkách jsme a obědě, jsme odpoledne strávili soutěžemi v různých sportovních disciplínách. V úterý byl na programu půldenní výlet na Janovu horu, zvolili jsme horší a delší cestu, ale všichni nástrahy trasy zvládli. Chtěl bych všechny žáky prvních ročníků pochválit za vzorné chování a přístup k aktivitám na kurzu. Přikládám ještě básničku, kterou složil tým Matic.

  Óda na Reviku

  Z nádraží až na Reviku Cestou přejít odbočku. Za slunce a do kopečku, Vytvořím si kondičku.

  Vyjdu krpál jako k…a, poležím si až do rána. Jenže Auja nás drží zkrátka, Neunikneme přes zadní vrátka.

  Matějova aktivita nenechá nás vydechnout, výšlap na nás z rána čeká, nemám šanci uniknout.

  Z výšlapu mě bolí nohy, vyrostly mi z toho rohy. Teplá voda netekla, do chatky čtyři jsem utekla.

  Nakonec se vydařilo, program jsme si užili. Vzpomínek odtud máme plno, a zbytek už je vlastně jed­no.

  Matěj Koňařík

 • Schůzka s rodiči a žáky budoucích 1. ročníků střední školy

  Schůzka se skuteční v úterý 28. června 2022 od 14:30 hodin v aule školy.

  Na schůzce se dozvíte:

  • vše o studiu, organizaci a provozu školy
  • o praxi
  • o pomůckách
  • o kurzech a platbách
  • o stravování a ubytování
  • děti již poznají svého třídního učitele, zařazení do tříd a své spolužáky

  Kdo máte zájem o ubytování dítěte na našem Domově mládeže, můžete si už nyní stáhnout a vytisknout přihlášku z webu školy a buď ji poslat poštou nebo přinést přímo na schůzku. Každopádně by měla být podaná do 30. 6. 2022.

  Více informací jste obdrželi na své mailové adresy, kde najdete i kontakty v případě dotazů.
  Schůzka se netýká studentů VOŠ.

  Soňa Košutová

 • Školu navštívila Weleda

  V pátek 27.5.2022 na­ši školu navštívila velmi milá paní Renata Kunčarová, která zastupuje kosmetickou společnost Weleda. Ve své přednášce představila nejen historii a jednotlivé produkty Weledy, ale i jak se vůbec ke spolupráci s Weledou dostala. Nejvíce se nám líbilo propojení společnosti s přírodou. Nakonec nám paní Kunčarová jako bonus rozdala balíčky s produkty, které jsou vhodné jak pro malé děti a jejich maminky, tak i pro ty nastávající maminky a dospívající. Vyzkoušeli jsme si spoustu voňavých a léčivých krémů. Každému byly zodpovězeny veškeré dotazy. Byli nám poskytnuty rady a typy. Weledu vřele doporučujeme! Eliška Gruniková a studentky 1. D

  Eva Řeháková

 • Exkurze třídy 1.C na ZZS ve Zlíně

  Dne 31.5.2022 js­me s naší třídou 1.C navštívili Zdravotnickou záchranou službu ve Zlíně. Většina z nás měla možnost vyzkoušet si různé dovednosti, například resuscitaci nebo intubaci. I když nám to občas moc nešlo, záchranáři s námi měli svatou trpělivost, za což jim děkujeme. Mohli jsme vidět i zázemí záchranářů a dispečinku. Myslím, že jsme si všichni odnesli mnoho nového. S jistotou mohu prohlásit, že členové týmu ZZS si od nás vysloužili ještě větší obdiv, uznání a respekt.

  Olejníková Eliška

  Marta Malaníková

 • Soutěž mladých zdravotníků

  Ve čtvrtek 26. 5. 2022 se uskutečnilo krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků, kterou pořádal ČČK pro žáky základních škol. Zodpovědné role figurantů a porotců se zhostili také naši žáci a studenti (1.A, 2.A, 1.D, 1.V, 2.V). I oni mají tedy svůj podíl na hladkém průběhu soutěžního dopoledne. Všem zúčastněným žákům a studentům děkujeme za zodpovědný přístup k celé akci, která se moc povedla.

  Marie Vilímková

1 2 3 4 5 6 70 138
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy