Informace o škole

Novinky

 • Mikulášské radovánky

  Dne 6.12. 2022 se z žáků stali ti nejkrásnější andělé, úžasný Mikuláš a skoro opravdový čertík. Děti v mateřských školách téměř bez dechu sledovaly Mikulášské čtení a nemohly uvěřit, co se v nebeské knize všechno píše. Všichni si oddechly, když čertík nenaplnil svůj pytlík hříšníky a s radostí si zazpívaly koledy. Už teď se těšíme na další mikulášské radovánky.

  Alice Stašová

 • Mikulášská nadílka na DM

  5. 12. 2022 zavítal na domov mládeže čert s Mikulášem. Ubytovaní studenti a žáci byli odměněni „podle zásluh“, své „trestné činy“ mohli vykoupit zazpíváním či přednesem bás­ně.

  Věra Švecová

 • 2. ročník Zdravotnické olympiády

  2.ročník Zdravotnické olympiády pro žáky 9. tříd základních škol má své vítěze… bylo to těsné a napínavé. Všichni soutěžící do boje o první místo dali opravdu všechno a úkoly na soutěžních stanovištích plnili s nejvyšším nasazením svých znalostí a dovedností. Jenže vítězové mohou být jenom tři. Moc gratulujeme všem úspěšným řešitelům a věříme, že i tento ročník dokázal, jak šikovné budoucí zdravotní­ky máme.

  Petra Matošková

 • Ježíškova vnoučata

  S blížícími se vánočními svátky chceme dělat radost, ale jedna radost je málo, proto jsme se rozhodli pro radost trojnásobnou. V rámci dobrovolnic­tví se žáci, studenti a zaměstnanci školy zapojili do projektu Českého rozhlasu “Ježíškova vnoučata“, která plní přání seniorů z celé ČR. My jsme se rozhodli vyplnit přání seniorům z nedalekého Domova seniorů v Lukově a zakoupili jsme jim Vánoční hvězdy. Tím jsme zároveň podpořili charitativní sbírku pro dětskou hemato–onkologii v Olomouci. A aby toho nebylo málo, ještě jsme jim zakoupili nádherně nazdobené vánoční perníčky, čímž jsme přispěli na zvířecí útulek ve Zlíně. Vánoční hvězdy s perníčky jsme 30. 11. 2022 společně s paní Světlanou Jančaříkovou odvezly do Domova seniorů Lu­kov.

  Ivana Hruboňová

 • Výlet Zlínem

  Výlet pro seniory z Domova seniorů Lukov proběhl pod záštitou Krajského úřadu, kdy Ing. Lábsky oslovil SZŠ a VOŠZ s žádostí o pomoc. Žáci 2. ročníku oboru Ošetřovatel ochotně v rámci dobrovolnic­tví pomoc při organizaci přislíbili a dne 7.10. 2022 pomáhali s přesunem seniorů do autobusu a následně jim dělali společnost v osobním volnu. V autobuse proběhla komentovaná projížďka Zlínem, kde jsme se i my dozvěděli více z historie Zlína, zejména o Tomáši Baťovi a jeho bratrovi Janu Antonínu Baťovi. Výlet byl ukončen opět v Lukově a senioři i žáci vyjádřili spokojenost.

  Ivana Hruboňová

 • Tak nás tu opět máte!!!

  Tři týdny utekly jako voda a my už jsme doma. Stav účastníků se po dobu stáže změnil. Vycestovali jsme z Otrokovic 10+2. A v pr­vním týdnu se od nás odpojil náš učitelský dozor. Stav tedy byl 10+0, který jsme udržely, i když to bylo velice těžké. Některé z nás měly takové pracovní nasazení, že si nás tam chtěli nechat, abychom jim pomohly v péči o klienty. Nabraly jsme mnoho zkušeností a dovedností, dovezly nové informace, které nás posunuly nebo v budoucnu posunou dál. Předávaly jsme si poznatky a postřehy z každého dne a zařízení, kde a jak se co dělá. Navštívily jsme okolní města a památky. Doslova jsme si užívaly každý den. Kromě dovedností jsme si samozřejmě přinesly i dárky od našich portugalských kolegů nebo drobnosti na památku. Ve volných chvílích naší stáže jsme si připravovaly prezentace a poznámky, abychom vám mohly přiblížit naši výpravu s Erasmem+, kterou financuje EU. Během školního roku se pokusíme naše nabyté informace poskytnout našim spolužákům. Abych naše velké dobrodružství shrnula, byly to tři týdny, které se každé z nás vryly do života. Byly jsme skvělá parta holek a prožily jsme tři perfektní týdny na konci Evropy.

  Michaela Jašková, obor Praktická sestra

1 2 3 4 5 6 73 145
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy