Informace o škole

Novinky

 • Odborná konference Problematika transplantační medicíny

  Dne 20. 11. 2019 se v aule naší školy uskutečnila odborná konference na téma Problematika transplan­tační medicíny. Odbornou konferenci, pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, člena rady Zlínského kraje pro oblast školství, jsme uspořádali v rámci oslav 70. výročí založení naší školy.

  Zajímavé informace a svoje odborné zkušenosti přednášely významné osobnosti v oboru Transplan­tační medicíny:

  • prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM Praha
  • prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplan­tcentra IKEM Praha
  • doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA, ředitel Centra kardiovas­kulární a transplan­tační chirurgie Brno
  • doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů a transplan­tačních databází IKEM Praha
  • MUDr. Pavel Havránek, vedoucí lékař Transplan­tačního centra FN Ostrava
  • MUDr. Libuše Husová, Ph.D., internista Centra kardiovas­kulární a transplan­tační chirurgie Brno
  • Mgr. Tomáš Glac, transplan­tační koordinátor Transplan­tačního centra FN Ostrava
  • Ing. František Kmínek, předseda SPOLKU MARKÉTA, z. s.

  Odborným garantem konference byla Mgr. Andrea Bílková, vedoucí učitelka praktického vyučování, SZŠ a VOŠZ Zlín.

  Realizační tým konference tvořili Mgr. Hynek Steska, Mgr. Andrea Bílková, Mgr. Alice Stašová, Světlana Jančaříková, Mgr. Eva Řeháková, Ing. Šárka Raisová, Jarmila Garguláková.

  Moderátorkami konference byly Mgr. Andrea Bílková – dopolední program, Mgr. Alice Stašová – odpolední program.

  Program konference:

  Konference, kterou zahájil úvodním slovem ředitel školy Mgr. Hynek Steska, se zúčastnilo 220 poslucha­čů z řad lékařů, nelékařských zdravotnic­kých pracovníků oddělení ARO, JIP, urgentních příjmů, ale také záchranáři ze zdravotnic­kých záchranných služeb. Početnou skupinu posluchačů tvořili také pedagogové, žáci a studenti nelékařských zdravotnic­kých oborů SZŠ, VOŠ a VŠ. Účastníky konference, kteří byli z regionu Zlínského kraje, ale také ze vzdálenějších koutů naší republiky – Praha, Ostrava, Brno, Šumperk, Havlíčkův Brod aj., přišel pozdravit také hejtman Zlínského kraje pan Jiří Čunek.

  Velmi nás těší a radujeme se z početných kladných ohlasů účastníků na průběh konference, kteří oceňovali prostředí naší školy, zázemí odborné konference a zejména získání nových a zajímavých informací v oboru Transplan­tační medicíny, předaných od špiček tohoto oboru.

  Plakát odborné konferencep­df135 kBpřed 20 dny

  andrea bílková, alice stašová

 • Zdravé zoubky

  Ve dnech 4. a 11. 11. 2019 žákyně 3. O před­vedly svůj program v rámci projektu Zdravé zoubky. V Jeslích Budovatelská a v Jeslích Tyršovo nábřeží tak dohromady na třech odděleních zněly básničky, písničky a říkanky s tématem prevence zubního kazu. Kromě těchto aktivit měly žákyně připravené divadelní představení o Zuzance, která si nechtěla čistit zoubky. Snahy Cukrátka a Zubního kazu o Zuzančin chrup byly zatrženy Zoubkovou vílou, která zároveň dětem pomocí velkého modelu chrupu a velkého zubního kartáčku ukázala, jak si mají zoubky čistit. Každé si následně mohlo model tímto velkým kartáčkem samo vyčistit. Po představení si žákyně rozdělily děti do menších skupinek, ve kterých pro ně měly připravené aktivity na téma prevence zubního kazu. Program žákyně prolínaly písničkami, během nichž se samy doprovázely na kytaru. Jejich nasazení vykouzlilo nejeden úsměv na dětské tvářičce a vytvořilo velmi příjemnou atmosféru. Užívaly si ji nejen děti se svými učitelkami ale i ony samy.

  Kristýna Čermáková

 • Turnaj ve stolním tenisu

  V úterý 12. 11. 2019 se na domově mládeže uskutečnil „Tradiční turnaj ve stolním tenisu“. Mezi nejlepší hráče patřili Michal Bureš, František Hlaváč a vítězka turnaje Tereza Holbová.

  Věra Švecová

 • Bobřík informatiky

  Žáci 1. a 2. ročníků oborů Zdravotnický asistent a Praktická sestra se v úterý 12. listopadu zúčastnili soutěže Bobřík informatiky v kategorii Junior. Vyzkoušeli si úkoly zahrnující problematiku z různých oblastí informatiky a taky tak trochu „programá­torské myšlení“. Nejlepších výsledků ve školním kole dosáhly Tereza Paseková, Michaela Kovačíková, Adéla Viktorinová a Adéla Zálešáková. Gratulujeme.

  Martina Dvořáčková

 • Děkovný dopis

  Obdrželi jsme děkovný dopis od předsedy správní rady „HVĚZDA z. ú.“. Dopispdf67 kB­před 29 dny

  Světlana Jančaříková

 • Volejbalistky zdravky postoupily do krajského kola!

  V pátek 8. 11. 2019 se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbale dívek.

  Soutěže se zúčastnilo šest týmů. Naše děvčata svá utkání postupně vyhrávala a dostala se až do finále. Ve finále jsme ve velmi dramatické bitvě vyhráli s družstvem Gymnázium Valašské Klobouky. Velká gratulace a poděkování za krásné 1. místo a postup do krajského kola. Školu reprezento­valy: Kristýna Kalmárová, Petra Maňasová, Kristýna Holbová, Valerie Kolínková, Tereza Holbová, Veronika Pivoňková, Marie Chovančíková, Adéla Junaštíková, Simona Šuleková a Eliška Vaculíková.

  Darina Frömelová

1 2 3 4 5 6 58 115
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy