Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na DVS

  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra, které proběhne 23. 9. 2022. Přihlášky odevzdávejte do 14. 9. 2022, více informací najdete v kritériích.

  Kritéria DVSpdf71 k­Bpřed měsícem

  Soňa Košutová

 • Pochvala pro Veroniku Pospíšilovou

  Obdrželi jsme pochvalu pro Veroniku Pospíšilovou ze 4.A od vrchní sestry traumatolo­gického oddělení KNTB a. s. Zlín Text e-mailupdf274 kB­před měsícem

  Světlana Jančaříková

 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do zkráceného studia DVS

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení do zkráceného studia oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra.

  Výsledková listinapdf45 kBp­řed měsícem

  Soňa Košutová

 • S Erasmem+ do Lotyšska

  Ve dnech 29. 05. – 18. 06. 2022 jsme absolvovaly stáž v hlavním městě Lotyšska, Rize. Tato stáž nám pomohla ke zlepšení a uvedení našich dovedností do praxe. Načerpaly jsme spoustu nových zkušeností v sociálně-zdravotnickém zařízení Rigas socialas aprupes centrs „Mežciems“. Také jsme měly možnost zlepšit naši komunikaci v cizím jazyce, převážně anglickém. Během našeho pobytu jsme navštívily pláž v Jūrmale a mnoho dalších místních památek a muzeí. Vyzkoušely jsme místní kuchyni, pro kterou je typické používání kopru. Velmi jsme si pobyt užily, byl pro nás přínosem po všech stránkách. Stáže se účastnilo 8 žákyň oborů Praktická sestra, Ošetřovatel a Diplomovaná všeobecná sestra.

  Klaudie Ticháková

 • S Erasmem+ do Turecka

  Dne 29. května 2022 se skupinka 8 žáků 3. ročníků naší školy a jednoho pedagoga pomalu ale jistě infiltrovala na palubu letů z Vídně do Adany. Za úkol měli prozkoumat zatím neprobádané vody tureckých domovů pro seniory v Mersinu. Úkol ačkoliv se možná na první pohled zdál jednoduchý, rozhodně jednoduchý nebyl. Této malé nebojácné skupince stálo v cestě hned několik překážek: jazyková bariéra, taje turecké mentality, turecké záchody a absence vepřového masa. Všechny tyto faktory hrály proti nám. I přes všechna úskalí se nám podařilo navázat přátelské vztahy s místními a přidat pomocnou ruku k dílu. Úspěchů bylo mnoho. Tři týdny uběhly jako voda a loučení bylo dojemné, ukáply slzy smutku i štěstí. Zamilováni do této překrásné země a plni neopakova­telných zážitků jsme se v trojobalu Pantenolu vraceli unavení, ale šťastní domů.

  David Kapsa

 • Krásná tečka za ukončeným studiem

  Dne 25. 6. 2022 se ze studentů Vyšší odborné školy zdravotnické stali absolventi. Absolventi tak náročných oborů jako je Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná sestra. Absolventi nastoupili k tomuto slavnostnímu předávání diplomů pod vedením svých vedoucích učitelek studijních skupin Mgr. Lenky Salcburgerové a Mgr. Alice Drobné.

  Slavnostního odpoledne se zúčastnili i vzácní hosté.

  Za KNTB a.s. Zlín zástupkyně náměstkyně ošetřovatel­ské péče Jaroslava Kučerová – vrchní sestra urologie a člen školské rady doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

  Tento den byl pro absolventy, pro jejich blízké i pro naše pedagogy dnem nevšedním. Nevšedním ve své slavnostní atmosféře, která je naplněna pocitem člověka, který dospěl ke svému cíli.

  Přejeme našim absolventkám šťastný jak profesní, tak i osobní ži­vot.

  Alice Stašová

1 2 3 4 5 6 71 140
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy