….zachraňovali jsme v Napajedlích Novinky

Dne 25.6. 2024 naši žáci prvního a druhého ročníku předávali své zkušenosti, které získali v hodinách První pomoci. Jejími posluchači se stali žáci 1. ZŠ v Napajedlích. A jaké dovednosti si procvičovali? Začali obvazovou technikou, zástavou krvácení, ošetřovali zlomeniny a nakonec to nejdůleži­tější, a to je kardiopul­monální resuscitace u dospělého i dítěte. Návštěva našich žáků v Napajedlích se již stala tradicí a už nyní se těšíme na příští rok.

Alice Stašová