Informace o škole

Novinky

 • Erasmus+ Chystáme se …

  V červnu 2022 vyrazí 16 našich studentů na krátkodobou odbornou mobilitu v rámci projektu ERASMUS+ do Turecka a Lotyšska. Stážisté oborů Praktická sestra, Ošetřovatel, Diplomovaná všeobecná sestra budou pracovat v sociálních zařízeních v Rize (Lotyšsko) a Mersinu (Turecko). Stane se tak po třech letech, kdy nám tuto aktivitu znemožňovala celosvětová pandemie. Žáci byli vybíráni z velkého počtu zájemců na základě stanovených kritérií. Věříme, že se tentokrát naše mise podař

  Elena Londinová, žákyně třídy 3.

 • Den otevřených dveří 20.1.

  POKUD MÁTE ZÁJEM O ZÍSKÁNÍ POTŘEBNÝCH INFORMACÍ, ZVEME VÁS VE ČTVRTEK 20.1. 2022 NA ON-LINE DEN OTEVŘENÝC­H DVEŘÍ.

  V časech uvedených v harmono­gramu vám ve čtyřech blocích zprostřed­kujeme možnost vznést dotazy na vyučující školy.
  Připojujte se prosím k videokon­ferencím v uvedené časy.
  Vyučující budou připojeni až do zodpovězení všech dotazů, následně se připojí až k dalšímu blo­ku.

  ČASOVÝ HARMONOGRAM

  • první blok 13:30

  • druhý blok 14:30

  • třetí blok 15:30

  • čtvrtý blok 16:30

  Odkaz na videokonfe­renci:

  VIDEOKONFE­RENCE

  Pokud nebudete mít čas k on-line připojení, můžete získat informace ze studia a života na Zdravotnické škole ve Zlíně v následu­jících odkazech.

  ČASTÉ DOTAZY (FAQ)

  VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

  PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY – video

  OSLAVY VÝROČÍ ŠKOLY – video

  VZKAZY RODIČŮM od vyučujících

  VZKAZY ZÁJEMCŮM O STUDIUM OD PRVÁKŮ a MATURANTŮ

  Pokud jste ani v odkazech nenašli potřebné informace, můžete psát dotazy do chatu nebo do SCHRÁNKY

  Pokud máte již nyní vážný zájem o naši školu, můžete do konce února vyplnit krátký DOTAZNÍK a my vám budeme až do dne přijímacích zkoušek posílat aktuální organizační pokyny a zprávy.

  Vážení rodiče, žáci, zájemci o studium. Budeme se snažit Vám předat maximum informací i on-line formou.

  V každém případě se Vám omlouváme za způsobené komplikace a moc se těšíme na setkání i v on-line podobě.

  S přáním krásného dne
  PhDr. Andrea Vykoukalová, Mgr. Marta Malaníková

  Marta Malaníková

 • Návštěva v DD na Lazech

  Ve čtvrtek 16.12. jsme navštívili v rámci projektu ŠABY Dětský domov na Lazech. Paní ředitelka Mgr. Ledvinová žákyně a žáky 1. ročníku seznámila s historií Malotovy vily, kde DD od roku 1951 sídlí a poutavě hovořila také životě svěřenců v domově. Holky ze zdrávky přinesly ochutnávku cukroví, plyšového medvídka a nafukovacího méďu s věnováním všech zúčastněných. Příjemné povídání paní ředitelky bylo v závěru návštěvy odměněno bouřlivým potleskem. Už přemýšlíme nad tím, že bychom se do DD vypravili v létě a pobesedovali a strávili příjemné odpoledne se svěřenci ústavu…

  Petr Kudla

 • Dárky pro seniory - projekt MOSTY

  Domov mládeže spolupracuje v rámci projektu MOSTY se seniory, hendikepo­vanými dětmi a dospělými. Žáci a studenti v zájmových kroužcích keramiky a vaření připravili vánoční přáníčka a dárky pro seniory na odděleních geriatrie KNTB a klienty hospice PAHOP ve Zlíně – Malenovicích. Tato akce byla realizována díky finanční podpoře města Zlín.

  Věra Švecová

 • Mikuláš navštívil mateřské školy

  Žáci čtvrtého ročníku naší školy udělali 6. 12. 2021 radost nejednomu děťátku z mateřských škol. Děti naší pohádkové družině zpívaly a potom si odnesly i Mikulášskou nadílku. To, že se polepší, a budou hodné, si Mikuláš zapisoval do své kouzelné knihy a slíbil, že si příští rok vše ověří.

  Naši žáci vše zvládli na jedničku a zaslouží si velkou pochvalu.

  Alice Stašová

 • Vánoční pečení na DM

  Ve středu 8. 12. 2021 se na DM pod odborným dohledem lektorky paní Matulíkové uskutečnilo pečení vánočního cukroví. Do akce se zapojily nejen žákyně a studentky naší školy, ale i žáci z jiných ško­l.

  Věra Švecová

1 2 3 4 65 129
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy