Informace o škole

Novinky

 • Den otevřených dveří

  Zveme Vás na dny otevřených dveří v termínech:
  26. 11. 2021 13:00 – 17:00 hodin
  27. 11. 2021 9:00 – 12:00 hodin
  20. 1. 2022 13:00 – 17:00 hodin

  Světlana Jančaříková

 • Poděkování

  Obdrželi jsme poděkování za provedení proškolení zaměstnanců v první pomoci Text e-mailupdf200 kB­před 11 dny

  Světlana Jančaříková

 • Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ.

  Diplomovaná dětská sestra

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Soňa Košutová

 • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímací řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání

  Diplomovaná dětská sestra

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Soňa Košutová

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ a na zkrácené studium DVS

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ.

  Diplomovaná dětská sestra

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Zkrácené studium DVS

  Soňa Košutová

 • 1.O na výstavě BODY WORLDS

  Náš výlet začal na autobusovém nádraží ve Zlíně, kde jsme čekali na autobus, který přijel 6:35 a my konečně vyrazili na náš první, společný výlet. Cesta byla fajn až na menší komplikace v dopravě kdy jsme nabrali trochu větší zpoždění, ale přes to jsme vše zvládli. A když už jsme po deváté hodině konečně dojeli do Brna vydali jsme se směrem na výstavu Body Worlds.
  Výstava byla skvělá, dozvěděli jsme se spoustu nových informací a viděli jsme přesně na částech těla, jak vypadají různé nemoci např. Alzheimerova choroba nebo metastázy v mozku. Byl to skvělý zážitek na který jen tak nezapomeneme. Když jsme si vše prohlédli, vydali jsme se do nákupního centra Vaňkovka, kde jsme si dali rozchod na víc jak půl hodiny, aby jsme se mohli najíst. Na cestu zpět jsme zvolili autobus Regiojet, který měl klimatizaci, která se v takovém vedru velmi hodila a cesta s ní byla hned příjemnější. U Kroměříže nás zastavili policisté se psem a prohlídli celý autobus. Pro některé to byl prý největší zážitek z celého výletu. Po víc jak hodině a půl v autobuse jsme se vrátili na autobusové nádraží ve Zlíně a tím náš výlet skončil. Byl to skvělý zážitek a moc jsme si to užili.

  Anna FIurášková, 1.O

1 2 3 4 64 126
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy