Informace o škole

Novinky

 • POMÁHÁME NEMOCNÝM DĚTEM

  Tak jako roky předchozí i letos se naše škola zapojila do tradiční charitativní sbírky sdružení Šance Olomouc „Vánoční hvězda“. Naši žáci, studenti, pedagogové i ostatní zaměstnanci si zakoupili 121 ks vánočních růží v hodnotě 11160,– Kč. Celkový výtěžek 6510,– Kč byl ve prospěch hemato-onkologického oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Máme radost, že jsme se i navzdory pandemie mohli do sbírky zapojit a všem zúčastněným děkujeme.

  Eva Kovářová

 • "Mikulášská" nadílka v KNTB, a.s. Zlín

  V pondělí 6. 12. 2021 navštívili „anděl a čert“ nemocné děti na oddělení větších dětí a dětské JIP v KNTB, a.s. Zlín. Jelikož z důvodu pandemie covid-19 nemohl přijít na oddělení nikdo z venku, této aktivity se s nadšením ujaly studentky 1. ročníku oboru Diplomovaných dětských sester – Šárka Janálová a Klárka Skovajsová, které si na oddělení současně plnily blok odborné praxe. Chtěla bych jim moc poděkovat za jejich vstřícnost a ochotu, s jakou k tomu přistoupily. Nic totiž nenahradí rozzářená očka našich malých pacientů a také radost jejich rodičů.

  Eva Řeháková

 • Mikuláš na DM

  V pondělí 6.12. ve večerních hodinách navštívil náš DM Mikuláš s čertem a protože byla všechna naše dítka v průběhu roku hodná, tak dostala sladkosti a čert neměl žádnou práci…

  Petr Kudla

 • Beseda s MUDr. Havelkou

  V pondělí 29.11. 2021 proběhla na DM dlouho očekávaná přednáška MUDr. Pavla Havelky, gynekologa, porodníka a sexuologa z KNTB ve Zlíně. Téma přednášky bylo Zařazení genderově odlišných menšin do společnosti. Téma bylo velmi zajímavé a vyvolalo u přítomných řadu dotazů. které pan doktor rád a s humorem jemu vlastním zodpověděl.

  Petr Kudla

 • VIRTUÁLNÍ REALITA VE ZDRAVOTNICTVÍ

  Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhla v aule přednáška REHABILITACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ. Žáci 2.B se od přenášející, paní Janě Trdé, dozvěděli jak může virtuální realita vyřešit nedostatek fyzioterapeutů, zvýšit motivaci ke cvičení a nahradit některé drahé pomůcky a stroje, pomoci ve vzdělávání budoucích zdravotníků, nácviku zákroků, odstraňování fantomových bolestí a psychoterapii. Již vytvořené programy si mohli žáci s pomocí ovladače a speciálních brýlí sami vyzkoušet. Přejeme pracovnímu týmu mnoho dalších úspěchů a byli bychom rádi, kdyby se podobné produkty začaly brzo zařazovat do výuky i na naší škole. Velmi děkujeme za zprostředkování přednášky Doc. MUDr. Michalu Filipovi, Ph.D.; předsedovi představenstva KNTB, a. s. a Mgr. Janě Trdé Ph.D. za skvělou prezentaci.

  Názory žáků

  Přednáška o virtuální realitě se mi moc líbila aspoň to nebyla normální přednáška, kde jenom sedíš a posloucháš, mohli jsme si virtuální realitu i zkusit, a to bylo dobré pro ty, kdo si to ještě nikdy nezkusili, ale i zábava pro ty, co to už zkusili. Pro nové doktory je to fajn, aby si nacvičili obtížné operace na neživých modelech. Pro nás jako studenty zdravky by to bylo taky výhodné, kdybychom si na tom mohli, před tím, než půjdeme na praxe, vyzkoušet jednotlivé úkony a byli tak připraveni na živé
  Kročilová 2.B

  Dnes to bylo fajn. Hrozně se mi líbila myšlenka toho že „hraní her“ může pozitivně ovlivnit zdraví člověka. Doufám, že se to bude skvěle vyvíjet a doufám že to bude v budoucnu pomáhat lidem.
  Kolajová, 2.B

  Prezentace se mi moc líbila. Zajímavý kontent. Vůbec jsem netušila, že lze např. rehabilitovat přes virtuální realitu. Jen je škoda, že se to bude realizovat do výuk až tak za 2 roky.
  Kročilová A., 2.B

  Moje pocity a dojmy byly pozitivní a dozvěděla jsem se spoustu nových věcí a zajímavostí. Moc se mi to líbilo.
  Dudrová, 2.B

  Podle mého názoru dnes byla krásná a zajímavá hodina. Myslím si, že by v tom mohla být nějaká budoucnost.
  Kuznetsov, 2­.B

  Rehabilitač­ní virtuální realita mě velmi překvapila. Nečekala jsem, že rehabilitovat se dá i jinčí a mnohem zábavnější formou. Jsem neskutečně ráda, že jsem měla v rámci přednášky, kterou nám dělala paní doktorka a pan ředitel KNTB, možnost si vyzkoušet, jak to funguje a co u toho pacient vlastně dělá. Proto bych chtěla poděkovat paním učitelkám, paní doktorce, panu řediteli školy i panu řediteli KNBT, že nám umožnili si něco takového vyzkoušet a dozvědět se o tom více.
  Hanáčková Tereza 2.B

  Virtuální Rehabilitace mi přišla velmi zajímavá, protože jsem doteď nevěděla, že něco takového vůbec existuje. Velmi zajímavé mi přišlo to, že může chodit i postižený člověk do půl těla a ,, cítí jak hýbe noha ve skutečném životě.” Ale všechny aktivity vypadali super. Nejlepší na to taky bylo, že jsme si některou ,,hru” mohli i zkusit a zjistit, jak fungují. Moc se i to líbilo. Anna Šotová

  Dnešek se mi velmi líbil. Bylo to překvapivé, jak může práce s virtuální realitou, kterou lidé většinou berou jako hraní her, oživit rehabilitace či pomáhat při léčbě psychických nemocí. Mohli jsme si vyzkoušet skládání puzzle, kreslení, ale i obyčejnou procházku v parku, která byla oživena zvířaty a sbíráním hub. Byla to opravdu zajímavá zkušenost. Rehabilitace jsou pro mnohé jen nudným cvičením. Je to proto skvělý pokrok, který určitě pomůže lidem pokračovat ve cvičení i doma.
  Kateřina Ševčíková

  Tento projekt mě velmi zaujal, líbí se mi, že digitalizace vstupuje do zdravotnictví a pomůže zdravotnic­kému personálu zjednodušovat práci a zároveň zefektivňovat léčbu pacientů. doufám že se bude tento projekt dobře vyvíjet a že se s ním v budoucnu setkám v praxi.
  Adéla Rapantová

  Celá přednáška se mi opravdu líbila. Jsem rád, že se nám naše škola snaží otevřít širší obzory ve zdravotnictví a jeho vzdělávání.
  Daniel Vaškových
  FOTOGALERIE
  Více informací můžete získat na adrese Více na https://vrlife.cz/

  Hynek Steska

 • Turnaj ve stolním tenisu

  V úterý 23. 11. se na DM uskutečnil Turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníků. Nejlepšími hráči turnaje byli David Vlčnovský a Edita Keňová.

  Věra Švecová

1 2 3 4 65 128
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy