Informace o škole

Novinky

 • exkurze v čokoládovně

  Ve středu 15. května se žáci domova mládeže zúčastnili exkurze do Čokoládového království ve Vizovicích. Při zajímavém výkladu se seznámili s historií pěstování a zpracování kakaových bobů, výroby kakaa a různých druhů čokolád. Součástí prezentace byla i ukázka zhotovení čokoládových figurek a pralinek, která byla spojena s ochutnáv­kou. Po exkurzi žáci navštívili areál zámku, zámecký park a nemocnici Milosrdných bratří. Akce se uskutečnila v rámci projektu OP JAK.

  Jana Mališková

 • "Škola hrou"

  I takové náročné téma jako je „Nervová soustava“ může být zábava. Přesvědčili se o tom žáci 1.B třídy při hodině Somatologie. Zahráli si na to „Jak mozek k rozumu přišel“. Už víme, kdo můžete za naše myšlení, pohyby i ne pohyby, mluvení a vnímání všeho světa kolem nás. Myslíme si, že J. A. Komenský by z nás měl radost.

  Alice Stašová

 • Soutěž mladých zdravotníků

  4.5.2024 se žáci 1.B zúčastnili Oblastní soutěže mladých zdravotníků pořádané ČČK Zlín a to v roli rozhodčích a figurantů. Soutěž probíhala v prostorách parků a náměstí města Zlína, Byla pořádána pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ. Akce se vydařila i díky počasí, které přálo všem. Naši žáci se svých rolí zhostili na výbornou.

  Marta Malaníková

 • Návštěva TVS Slovácko

  V pondělí 13. května jsme navštívili v rámci projektu mediální gramotnosti (Šablony- OP JAK) sídlo regionální televize TVS Slovácko v Kunovicích. Nejdříve jsme redaktory a moderátory pozorovali při práci a pak si dobrovolníci přímo vyzkoušeli práci moderátorů a redaktorů. Pořízený video záznam koluje mezi studentkami zdravotnické školy a výkony jednotlivých protagonistů se staly hitem týdne. :) Rádi bychom poděkovali celému kolektivu televize a zvlášť paní šéf producentce Barboře Dojčár Majíčkové za trpělivost, skvělý výklad a zasvěcení do tajů moderátor­ské práce.

  Petr Kudla

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na SŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na obory vzdělávání Ošetřovatel a Praktická sestra pro školní rok 2024/2025.

  Ošetřovatel­pdf182 kBpřed 11 dny

  Praktická sestrapdf695 kB­před 11 dny

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nezasíláme.

  Nechce-li uchazeč nastoupit na určenou školu, má právo se vzdát přijetí, a to buď přes zaručenou komunikaci v systému DIPSy (v případě podání elektronické přihlášky), nebo doručením žádosti na zpětvzetí přihlášky na školu, na které byl přijat (u hybridních a papírových přihlášek). Poté se může přihlásit do 2. kola přijímacího řízení na jiný obor.
  Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole, nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení.
  Úkon zpětvzetí musí provést nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do 2. kola tedy do 21. 5. 2024.

  Soňa Košutová

 • Turnaj v ping-pongu na DM.

  V rámci šablon OP JAK se na našem domově mládeže uskutečnil turnaj ve stolním tenisu. Účast byla veliká, a tak jsme museli vytvořit dvě skupiny po osmi hráčích. Ve skupině se hrálo formou každý s každým, přičemž do finále postupovali první tři hráči. Těchto šest hráčů hrálo opět formou každý s každým, až se nám po čtyřech hodinách vykrystali­zovali tři medailisté s tímto pořadím. Na první příčce se umístila Martina Michalčíková, druhé místo obsadila Amálie Doleželová a bronzovou medaili si odnesla Gašpárková Adélka. Na tomto turnaji nebylo až tak důležité pořadí, jako to, že po celou dobu panovala dobrá nálada. Děvčata si při disku zatrsala a vehementně povzbuzovala jeden druhého. Co říci na závěr-sportu zdar a ping-pongu zvlášť.

  Michal Polášek

1 2 3 4 85 169
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy