Informace o škole

Novinky

 • Veletrh práce a vzdělávání Zlín

  Dne 3.11.2021 se uskuteční Veletrh práce a vzdělávání Zlín v Kongresovém centru ve Zlíně. Vstup zdarma.

  Marta Malaníková

 • Sportovní den seniorů

  Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se opět po roční pauze uskutečnil Sportovní den seniorů. Naše škola u této akce nikdy nechyběla a pomáhá s organizací celého dne. Zajišťujeme zejména hladký průběh akce, rozhodčí na stanovištích a zpracování výsledků. Letos se akce účastnilo devět týmů z celého kraje a do soutěžení se zapojila sedmdesátka seniorů, kteří soutěžili v nejrůzněj­ších sportovních disciplínách.

  V rámci akce byla zapojena třída 4.C. Žáci bez problémů plnili roli rozhodčích a ukázali, že komunikace je jejich silnou stránkou. Od několika účastníků se nám donesla pochvala, že jsou holky a kluci moc šikovní.

  „Senioři byli velice aktivní. Líbilo se mi vzájemné podporování v týmech a taky trocha té soutěživosti. Pro žáky naší třídy to byla příjemná nová zkušenost a budeme moc rádi, když bude naše škola v této tradici pokračovat.“ popsala své dojmy Karolína Staňková.

  Matěj Koňařík

 • Ukliďme svět

  Ve středu 22. září jsme se zapojili do akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Aktivity se zúčastnilo 36 ubytova­ných dívek a 4 vychova­telé. Zbavili jsme odpadků okolí DM, zdravotnické školy a cyklostezky.

  Petr Kudla

 • Dobrovolnická akce

  Koordinátorka dobrovolnické činnosti v Domově pro seniory Lukov, p.o. požádala naši školu o pomoc při zajištění jejich akce. Jednalo se o doprovod klientů domova na významné mariánské poutní místo, Hostýn nebo také Svatý Hostýn. Akce pro klienty se konala v úterý 21. 9. od ranních do odpoledních hodin. Při zajištění pomáhaly studentky 2. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické ve Zlíně – Nikola Stojkovičová, Jančinová Denisa, Vývlečková Eva, Pivoňková Veronika, Hromádková Nela, Pátková Kateřina. Každá doprovázela vždy jednoho imobilního klienta na invalidním vozíku, účastnili se mše svaté, pomáhaly klientům s nákupem drobností a sladkostí pro jejich vnoučata, pravnoučata a spolubydlící. Všichni byli spokojení a výlet si velice pochvalovali.

  Ivana Hruboňová

 • Adaptační kurz 1.ročníků

  První ročníky zažily seznamování na každoročním zářijovém adaptačním kurzu v DIS Fryšták a zde jsou autentické názory a zážitky žákyň a žáků:

  „Po příjezdu na nás čekali vědci z ústavu štěstí.“ „ Jako první úkol jsme rozdávali kolemjdoucím štěstí a po celý zbytek pobytu štěstí vydrželo i nám..“ „Každá z her byla zajímavá a pomohla nám trochu víc poznat druhé..“ „Zjistili jsme, že máme spoustu společných zájmů, a že spolu dokážeme dobře vycházet.“ „ Všichni jsme se shodli, že budeme dobrá parta..“ 1.A

  „Byly tam skvělé kreativní a originální aktivity. Stmelili jsme kolektiv a lépe jsme se poznali.“ „ Díky instruktorům bylo pojetí aktivit úžasně vtipné..“ „Nejsilnější zážitek byla aktivita na kole, která skončila v rybníce. Vrhli jsme se tam s nadšením 5-letého dítětě..“ „Překvapila nás spousta věcí, třeba hudební vkus, zájmy a názory spolužáků..“ „Odvezli jsme si hromadu zážitků a nové kamarády.­.“ 1.C

  „Náš adaptační pobyt byl nezapomenu­telný, hráli jsme spoustu společenských her, které nás hodně sblížily…“ „ Dobře tam vařili, chutnali mi halušky..“ „Aktivity nebyly ohrané a nudné, bavily mě..“ „Slaňování, randíčka, divadlo, program byl dobře promyšlený..“ „Dějí se zde věci, které jen tak někde nezažiješ a nezapomeneš na ně..“ 1.B

  A jako bonus básnička od 1.A:

  My byli jsme ve Fryštáku s naší třídou 1.A,

  sranda to tam byla veliká.

  Od pondělí do středy,

  hráli jsme tam skvělé hry,

  poznali jsme spolužáky,

  dobrý kolektiv si tam zřídili.

  Na kole jsme taky jeli,

  že neuhodnete, co se stalo?

  My totiž do rybníka v cíli zahučeli.

  Velké díky patří všem,

  nikdy na to nezapomenem.

  Franto, Míšo, Martine,

  my vám všichni děkujem

  za zážitky s váma třema,

  už teď těšíme se do třeťáku,

  že to zažijeme znova.

  S akcí jsme byli velmi spokojení i my TU 1.ročníků Lenka Březíková, Marie Vilímková, Kamil Šrubař.

  Lenka Březíková

 • Vyhlášení výsledků 3. kola přijímací řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ.

  Diplomovaná dětská sestrapdf52 kBp­řed 22 dny

  Diplomovaná všeobecná sestrapdf62 kBp­řed 22 dny

  Soňa Košutová

1 2 3 4 64 127
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy