Informace o škole

Novinky

 • 4.C v Praze

  Nastal ten čas, na který jsme všichni čekali již od prvního ročníku - zářijová čtyřdenní vlastivědno literární exkurze v Praze pro čtvrté ročníky.

  Nastal ten čas, na který jsme všichni čekali již od prvního ročníku – zářijová čtyřdenní vlastivědná a literární exkurze v Praze pro čtvrté ročníky.
  Minulý týden jsme se v doprovodu paní učitelky Salcburgerová a pana učitele Koňaříka vydali vstříc tomuto dobrodruž­ství. Paní Salcburgerová se těšila na památky a obchody, pan Koňařík trnul strachy, jak ohlídá 25 puberťáků ve víru hlavního města a my byli napjatí, co nás vlastně čeká. Nohy nás bolely, rýma nás pronásledo­vala na každém kroku a hlavy nedokázaly pobrat informace, které do nás chrlila jedna průvodkyně za druhou. Stihli jsme navštívit spoustu historických památek, ale také i fakultní nemocnici v Motole, kde jsme měli možnost nahlédnout na dětské kardiologické oddělení, onkohemato­logické oddělení a urgentní příjem. Tyto dny jsme si všichni užili na plno, počasí nám krásně vyšlo a podzimní Praha byla prostě nádherná. Děkujeme všem učitelům za skvělou organizaci, ale hlavně za pevné nervy s námi. A teď už vzhůru k maturitě!

  Elena Londinová 4.C

 • už víme, co je zdravé...

  Žáci 2.C oboru Praktická sestra se dne 27.9. 2022 zúčas­tnili přednášky, která byla zaměřená především na správnou skladbu jídla nejen pro pacienty. Nejvíce žáci ocenili ochutnávku nutridrinků, čokoládový šel na dračku. Děkujeme za tuto super příležitost prožít si vše na vlastní chuť.

  Alice Stašová

 • Veselá bolest

  Bolest se přeměnila v barevnou škálu, veselou a hravou. Žáci 2.C oboru Praktická sestra využili hodinu Ošetřovatel­ství k tomu, aby vymysleli, jak by se bolest dala změřit. Výsledek jejich snažení byl úžasný. Všichni si zasloužili velkou pochvalu.

  Alice Stašová

 • Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 3. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra pro školní rok 2022/2023.

  Výsledková listinapdf84 kBp­řed 14 dny

  Bližší informace k zápisu ke studiu obdržíte mailem. Nástup je v pondělí 26. 9. 2022 v 8:00 hod. učebna 410.

  Soňa Košutová

 • Exkurze v Masarykově onkologickém ústavu

  21. 9. 2022 jsme s 1.V nav­štívili Masarykův onkologický ústav v Brně. Před Švejdovým pavilonem nás přivítala paní Emilie Foltýnová. Milým překvapením pro nás bylo, že je paní Foltýnová rodačka ze Zlína a absolventka Střední zdravotnické školy ve Zlíně, na které maturovala v roce 1968. Paní Foltýnová nás seznámila s historií MOÚ. Dále byl pro nás připravený velmi zajímavý blok přednášek na téma klinické studie, kompenzační pomůcky pro pacienty a role edukačních sester v MOÚ. Po krátké přestávce následovala prohlídka celého areálu, navštívili jsme také lůžkové oddělení i nově otevřený stacionář. Závěrem jsme si prohlédli Kliniku radiační onkologie.

  Marie Vilímková

 • Přednáška o dárcovství kostní dřeně

  V pondělí 19. 9. 2022 proběhla v aule naší školy přednáška na téma Dárcovství kostní dřeně, která byla určena žákům 4. ročníků oboru Praktická sestra a studentům VOŠZ v oborech Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra. ¨

  V průběhu hodinové přednášky od paní Zdeňky Wasserbau­erové z Šance Olomouc o.p.s., se žáci a studenti dozvěděli informace o významu dárcovství kostní dřeně, o podmínkách vstupu do registru dárců kostní dřeně a jeho organizaci.

  V závěru přednášky se 41 našich žáků a studentů rozhodlo vstoupit do registru dárců kostní dřeně a dát tak nemocným naději života – všem za jejich rozhodnutí děkujeme a velmi si jejich rozhodnutí vážíme!

  Andrea Bílková

1 2 3 4 71 140
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy