Informace o škole

Novinky

 • Zdravka se hýbe

  V měsíci březnu odstartovala mezi třídami měsíční pohybová výzva. Zapojeny byly všechny třídy střední školy a svůj tým měli také učitelé školy.

  Do hodnocení se započítávaly aktivity jako běh, chůze, jízdní kolo, běžecké lyžování nebo kolečkové brusle. Vše žáci zaznamenávali pomocí sportovní aplikace Strava. Absolutním vítězem se stala třída 4.A, která nasbírala téměř 1000 kilo­metrů, přesně 986 a to i přesto, že si plní své povinnosti v rámci pracovního nasazení v nemocnicích či jiných zdravotnic­kých zařízeních. Na záda jim však dýchali kantoři, kteří se zastavili na vzdálenosti 826 kilome­trů.

  V měsíci dubnu vytváříme novou výzvu. Najde se někdo, kdo do 30. 4. 2021 překoná 4.A v počtu nasbíraných kilometrů? Začínáme všichni od nuly, i učitelé si brousí zuby na vítězství!

  Děkujeme všem za účast, vkládání fotek a parádní výkony. Zkuste přemluvit ostatní, ať i vaše třída může bojovat o absolutní vítězství“

  Matěj Koňařík

 • Ve výchově se nám daří

  V současné době pracují ve zdravotnic­kých zařízeních nejen Zlínského kraje naši žáci a studenti. Pomáhají personálu nemocnic a sociálních institucí zvládat náročnou situaci, která již trvá jeden rok, v péči o pacienty. Přečtěte si dojmy a postřehy naší žákyně 4. ročníku Terezy Kamenčákové. Jménem vedení školy a všech pedagogů všem moc děkujeme. Vydržte!!!

  Hynek Steska

 • Přijímací řízení na SŠ - změny termínů

  Na základě opatření obecné povahy vydané dne 15. 3. 2021 MŠMT ČR dojde ke změnám termínů přijímacích zkoušek a vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů vzdělávání Praktická sestra a Ošetřovatel.

  Termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení na obory vzdělávání Praktická sestra a Ošetřovatel je 19. 5. 2021.

  Nové termíny přijímacích zkoušek na obor vzdělávání Praktická ses­tra

  1. termín – pondělí 3. 5. 2021
  2. termín – úterý 4. 5. 2021

  Pozvánka k přijímacím zkouškám bude odeslána nejpozději 19. 4. 2021.

  Náhradní termíny přijímacích zkoušek na obor vzdělávání Praktická ses­tra

  1. termín – středa 2. 6. 2021

  2. termín – čtvrtek 3. 6. 2021

  Soňa Košutová

 • Provoz školy

  Provoz školy je po dobu vládních opatření:
  pondělí a středa
  8:00 – 12:00 hodin

  Světlana Jančaříková

 • Bakaláři - přístup k elektronické žákovské knížce

  V pondělí 22. února proběhla změna úložiště školní databáze Bakaláři. Pro přístup přes mobilní aplikaci, je třeba v účtu uživatele znovu vyhledat školu, aby došlo k přesměro­vání.

  Martina Dvořáčková

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

  Ředitel školy stanovil podle § 60 odst. 2 a 3 a podle § 94 odst. 3 školského zákona o přijímání do prvního ročníku vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oborů Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnic­ké Zlín.

  Obory Střední školy

  Praktická sestra – denní forma studia vzdělávání
  Ošetřovatel – denní forma studia vzdělávání

  Obory Vyšší odborné školy

  Diplomovaná dětská sestra – denní forma studia vzdělávání
  Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia vzdělávání

  Úřední hodiny pro odevzdání přihlášky

  Přihlášky ke studiu můžete odevzdávat :

  Pondělí – čtvrtek 8:00 – 13:30 hod.

  Pátek 8:00 – 12:30 hod.

  Nebo po telefonické domluvě.

  Soňa Košutová

1 2 3 4 63 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy