Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání DVS

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra pro školní rok 2022/2023.

  Kritéria přijímacího řízenípdf74 kBp­řed 27 dny

  Více informací najdete zde.

  Soňa Košutová

 • Provoz školy v období prázdnin

  Pondělí – pátek
  8:00 – 12:00 hodin
  Potvrzení o studiu na školní rok 2022/2023 se vydává od 22. srpna 2­022.

  Světlana Jančaříková

 • S Erasmem+ do Lotyšska

  Ve dnech 29. 05. – 18. 06. 2022 jsme absolvovaly stáž v hlavním městě Lotyšska, Rize. Tato stáž nám pomohla ke zlepšení a uvedení našich dovedností do praxe. Načerpaly jsme spoustu nových zkušeností v sociálně-zdravotnickém zařízení Rigas socialas aprupes centrs „Mežciems“. Také jsme měly možnost zlepšit naši komunikaci v cizím jazyce, převážně anglickém. Během našeho pobytu jsme navštívily pláž v Jūrmale a mnoho dalších místních památek a muzeí. Vyzkoušely jsme místní kuchyni, pro kterou je typické používání kopru. Velmi jsme si pobyt užily, byl pro nás přínosem po všech stránkách. Stáže se účastnilo 8 žákyň oborů Praktická sestra, Ošetřovatel a Diplomovaná všeobecná sestra.

  Klaudie Ticháková

 • S Erasmem+ do Turecka

  Dne 29. května 2022 se skupinka 8 žáků 3. ročníků naší školy a jednoho pedagoga pomalu ale jistě infiltrovala na palubu letů z Vídně do Adany. Za úkol měli prozkoumat zatím neprobádané vody tureckých domovů pro seniory v Mersinu. Úkol ačkoliv se možná na první pohled zdál jednoduchý, rozhodně jednoduchý nebyl. Této malé nebojácné skupince stálo v cestě hned několik překážek: jazyková bariéra, taje turecké mentality, turecké záchody a absence vepřového masa. Všechny tyto faktory hrály proti nám. I přes všechna úskalí se nám podařilo navázat přátelské vztahy s místními a přidat pomocnou ruku k dílu. Úspěchů bylo mnoho. Tři týdny uběhly jako voda a loučení bylo dojemné, ukáply slzy smutku i štěstí. Zamilováni do této překrásné země a plni neopakova­telných zážitků jsme se v trojobalu Pantenolu vraceli unavení, ale šťastní domů.

  David Kapsa

 • Krásná tečka za ukončeným studiem

  Dne 25. 6. 2022 se ze studentů Vyšší odborné školy zdravotnické stali absolventi. Absolventi tak náročných oborů jako je Diplomovaná dětská sestra a Diplomovaná všeobecná sestra. Absolventi nastoupili k tomuto slavnostnímu předávání diplomů pod vedením svých vedoucích učitelek studijních skupin Mgr. Lenky Salcburgerové a Mgr. Alice Drobné.

  Slavnostního odpoledne se zúčastnili i vzácní hosté.

  Za KNTB a.s. Zlín zástupkyně náměstkyně ošetřovatel­ské péče Jaroslava Kučerová – vrchní sestra urologie a člen školské rady doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.

  Tento den byl pro absolventy, pro jejich blízké i pro naše pedagogy dnem nevšedním. Nevšedním ve své slavnostní atmosféře, která je naplněna pocitem člověka, který dospěl ke svému cíli.

  Přejeme našim absolventkám šťastný jak profesní, tak i osobní ži­vot.

  Alice Stašová

 • Zachraňovali jsme v Napajedlích

  Dne 27.6. se naši žáci 1.C zúčastnili nácviku „První pomoci“ na I. ZŠ v Napajedlích. Žáčci prvního stupně se dozvěděli novinky z KPR, naučili se obvazovou techniku při stavění krvácení, fixovali zlomeniny a vyprošťovali raněného z vozidla. Děti velmi hezky spolupraco­valy a naši žáci se osvědčili na jedničku v roli lektorů.

  Alice Stašová

1 2 3 4 70 138
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy