Informace o škole

Novinky

 • Mikulášská nadílka

  Mikuláš, andělé i čertík v mateřských školách neměli moc práce. Děti byly hodné, no a ty, které trošku zlobily slibovaly, že budou celý rok vice než hodné. Všechny děti rády zazpívaly písničky a povídaly koledy. Přišlo i na čertovský tanec, při kterém si všichni oddechly, že letos zase ten čertík půjde s prázdnou. Moc děkujeme za bezvadnou atmosféru a už nyní se těšíme na příští čertování

  Alice Stašová

 • Mikuláš na domově mládeže.

  V předvečer svatého Mikuláše nás na zahradě domova mládeže zaujal jakýsi hluk. Opatrně jsme se přiblížili k oknu, abychom zjistili, co se děje. Na obloze jsme zahlédli sáně se svatým Mikulášem tažené osmi soby. Spřežení přistálo na čerstvě napadaném sněhu a Mikuláš přišel navštívit studenty, které nenašel u svých maminek a tatínků doma. Obdaroval nás sladkostmi a my jsme mu za to zazpívali několik koled. Někteří přidali i básničku. Když odlétal na saních tažené soby k dalším dětem, popřál nám “šťastné Vánoce“ a „dobrou noc“.

  Michal Polášek

 • Mikuláš v KNTB, a. s. Zlín

  Jak je již dobrým zvykem, i letos v předvečer svého svátku navštěvoval Mikuláš s andělem a čertem všechny děti, kterým naděloval dárky. Samozřejmě nezapomněl ani na ty, které ze zdravotních důvodů nemohl navštívit u nich doma. Skupinka složená z žáků 3. B oboru Praktická sestra – Stanislava Krčka, Hany Rozmahelové a Sabiny Opavské a pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Řehákové postupně rozveselila nejednoho malého pacienta na dětské JIP a na oddělení větších dětí. Nakonec si Mikuláš odběhl také na oddělení ARIM DIOP, kde navštívil starší pacienty, které jeho návštěva zajisté také potěšila. Tak zase za rok!

  Eva Řeháková

 • Vánoční hvězda

  „Kupte si vánoční hvězdu a celé Vánoce Vás bude hřát pocit, že jste pomohli těžce nemocným dětem“, je motto charitativní sbírky, kterou organizuje Šance Olomouc o.p.s. Již 26 let prodávají vánoční květinu rodiny léčených dětí, zdravotní personál, členové a přátelé Šance, ale především dobrovolníci, aby pomohli těžce nemocným dětem, které se léčí na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. V rámci charitativní sbírky, jsme si na naší škole dne 30.11. 2023 zakou­pili 100 květin.

  Letošní výtěžek, zůstává jako předešlé peníze v regionu, bude využitý na humanizaci nemocničního prostředí, na nákup nadstandar­tního vybavení a zdravotnic­kých potřeb, na finanční a sociální pomoc rodinám, na financování rekondičních pobytů pro malé pacienty po léčbě, na nákup dárků, výtvarného materiálů a na financování volnočasových aktivit.

  Všem zapojeným moc děkujeme.

  Miroslava Kubicová

 • Turnaj ve stolním tenisu na DM

  Poslední den v měsíci listopadu se na domově mládeže uskutečnil turnaj ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnili ubytovaní žáci a studenti, kteří prošli celoroční náročnou přípravou. Na prvním místě se umístila Martina Michalčíková, která za sebou ve finálovém duelu po dramatické koncovce nechala Terezu Halašovou. Ta obsadila druhé místo. Na třetím místě se umístil Štěpán Struhař, který nenašel recept na skvěle hrající děvčata a nenavázal tak na loňské prvenství. První tři místa byla odměněna diplomem a věcnou cenou, pro ostatní zúčastněné čekala sladká odměna. Turnaj byl zároveň přípravou na blížící se turnaj ve stolním tenisu, který mezi domovy mládeže pořádá DM1 SPŠP v první polovině prosince. Všem zúčastněným patří velké poděkování, neboť boj o přední příčky tentokrát nebyl vůbec snadný.

  Michal Polášek

 • Exkurze do Osvětimi

  30. listopadu strávili žáci 2. ročníků a 3.O mrazivý den na exkurzi v památníku koncentrač­ního tábora Osvětim. Jistě si nedokázali představit, že by tam měli vydržet déle než jeden den bez teplého oblečení a jídla tak jako za 2.světové války vězni v tenkých  pruhovaných mundúrech, dřevácích, vyhladovělí, špinaví, vyčerpaní a bez naděje na vysvobození. Na všechny silně zapůsobily hromady pravých vlasů a věcí denní potřeby, které patřily opravdovým lidem těsně před cestou na smrt. Všichni účastníci exkurze si po prohlídce obou částí koncentrač­ního tábora vážili vyhřátého autobusu, svačiny a cesty domů.

  Lenka Březíková

1 2 3 4 81 161
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy