Informace o škole

Novinky

 • Matematický klokan

  V pátek 21. března 2014 řešili žáci SZŠ úlohy mezinárodní soutěže Matematický klokan. V kategorii Junior (1. a 2. ročníky) byla nejlepší Barbora Kopřivová ze třídy 1.B, v kategorii Student (3. a 4. ročníky) byla nejlepší Ivana Karlíková ze třídy ZL4.
  Výsledková listinapdf445 kB­před 5 lety

  Kamil Šrubař

 • Lyžařský kurz 1. ročníků

  Letos naše škola opět zorganizovala lyžařský kurz pro 1. ročníky středoško­láků, který se konal v termínu od 23. 2. do 28. 2. 2014. Celkem se zúčastnilo 52 žáků ze tříd ZA 1.A a ZA 1.B. I přes krásné jarní počasí se nám, díky umělému zasněžování lyžařského svahu na Karolince, podařilo absolvovat plnohodnotný lyžařský i snowboar­dový výcvik. Zázemí jsme měli na hotelu Permoník v Novém Hrozenkově – Vranča, kde jsme byli ubytováni. Děkuji všem účastníkům za příjemně strávený týden na horách.

  Přemysl Kozmík

 • Byli jsme v Osvětimi...

  V úterý dne 12. 11. jsme navštívili Památník Osvětim I a Osvětim II – Birkenau. Na místě bývalého vyhlazovacího tábora jsme viděli bloky – zděné i dřevěné, ve kterých za těžkých podmínek žili vězni. Nahlédli jsme také do Bloku 11 – bloku smrti a uctili památku těch, kteří zde položili svůj život. Ve studeném počasí jsme se snažili vžít do situace vězňů, kteří zde za války bojovali o přežití. Určitě to byl pro všechny výjimečný zážitek, ze kterého vychází naše přesvědčení, že nic podobného se už nikdy nesmí opakovat.

  Za žáky 3. ZA a ZL Vojta, Kačka, Honza a Veve

  Jan Slovák

 • Podzimní Praha

  V posledním zářijovém a prvním říjnovém týdnu jsme měli možnost objevovat Prahu spolu se zajímavým výkladem našich paní učitelek. Již od úterního večera jsme byli plně vtáhnuti do krás hlavního města Prahy a do pátečního odpoledne jsme stihli navštívit nejvýznam­nější památky všech podstatných období našeho stověžatého města. Tímto bychom chtěli poděkovat našemu pedagogickému dozoru za mnoho krásných zážitků, zajímavých informací a za celý průběh exkurze, která oficiálně započala náš maturitní ročník.

  Veronika Meitnerová

1 87 169 170 171 172
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy