Informace o škole

Novinky

 • Exkurze ZZS 1.C

  Ve čtvrtek 17.6. se 1.C společně s paní učitelkou Malaníkovou vydala na exkurzi na záchranku. Viděli jsme dispečery jak přijímají různé případy, mnoho sanitek a taky hodně modelů na kterých záchranáři trénují. Viděli jsme vybavení sanitek a taky jsme se dozvěděli zajímavosti ohledně sanitek, nebo například kolik případů za den přijmou dispečeři. Velké dík patří záchranářům, kteří nás provedli, vysvětlili a odpověděli na naše dotazy.

  Marta Malaníková

 • Soutěž v úpravě lůžek

  V pátek 25.6. pro­běhlo třídní kolo soutěže v úpravě lůžek třídy 1. B, zakončili jsme tak školní rok 2020/2021 v předmětu OSN. Po počátečním stresu se soutěžící připravili podat ty nejlepší výkony. Role pacientů si vyzkoušeli jejich spolužáci a chvilkama se zdálo, že by to mohla být spíš soutěž v komunikaci, jak jim to šlo. První místo obsadila Michaela Kadlčková, 2. místo získala Tereza Hanáčková a krásné 3. místo si vysoutěžila Markéta Kolajová. Soutěžní dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře.

  Olga Králíková

 • ODBORNÁ EXKURZE NA ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ ZLÍNSKÉHO KRAJE

  Konečně nám epidemiolo­gická situace dovolila realizovat dlouho plánovanou exkurzi, na kterou se všechny první ročníky od začátku školního roku moc těšily. V rámci předmětu První pomoci se v úterý 8. 6. 2021 žákyním a žákům 1. A a 1. B podařilo nahlédnout pod pokličku práce zdravotnic­kých záchranářů. Viděli práci zdravotníků na operačním středisku, kde přebírají a zpracovávají tísňové výzvy, mohli si vyzkoušet záchranu lidského života na sofistiko­vaných modelech a seznámili se z vybavením sanitky. Moc děkujeme vstřícnému a profesionál­nímu přístupu zdravotnic­kých záchranářů, kteří se nám po celou dobu vzorně věnovali. Třídě 1.C, která se exkurze teprve zúčastní, přejeme krásný nový zážitek.

  Radana Uhýrková

 • EUROPASS – důležitá informace pro absolventy

  Milí žáci – již absolventi naší školy, od tohoto školního roku 2020/2021 vám naše škola nabízí v elektro­nické podobě – Europass – dodatek k osvědčení o středním a středním odborném vzdělání. Dodatek lze nají na webových stránkách naší školy – žáci a studenti – dokumenty – Europass, kde si ho můžete stáhnout a vytisknout. Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení. Jsou k dispozici v českém jazyce, anglickém a německém. Dodatek k osvědčení napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání a využijete ho při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahra­ničí. Zaměstnava­telé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia. Další důležité informace včetně zpracování životopisu najdete na https://europass.cz Jsme moc rádi, že jste i v této nelehké době, úspěšně ukončili studium na naší škole. Právem vám náleží velké poděkování za vaše pracovní nasazení v našich nemocnicích či u jiných poskytovatelů zdravotní péče v době pandemie. Do dalších let vám přejeme hlavně hodně zdraví, osobní spokojenosti, ale také mnoho úspěchů při dalším studiu a v profesním životě.

  Eva Řeháková

 • Projektový den VOŠ

  Dne 31. 5. 2021 se uskutečnil projektový den VOŠ. Studenti prvního ročníku oboru Diplomovaná sestra se tak na jeden den ujali role mentorů a pod jejich taktovkou si mohli žáci 2.A vyzkoušet a natrénovat vybrané ošetřovatel­ské dovednosti. Na celou akci dohlížel také pozvaný odborník z praxe, náš bývalý absolvent, pan Sebastian Uherka, DiS. Za celý realizační tým moc děkujeme všem zúčastněným studentům a těšíme se na další spolupráci v září.

  Eva Kovářová

 • Zdravka se hýbe

  V měsíci březnu odstartovala mezi třídami měsíční pohybová výzva. Zapojeny byly všechny třídy střední školy a svůj tým měli také učitelé školy.

  Do hodnocení se započítávaly aktivity jako běh, chůze, jízdní kolo, běžecké lyžování nebo kolečkové brusle. Vše žáci zaznamenávali pomocí sportovní aplikace Strava. Absolutním vítězem se stala třída 4.A, která nasbírala téměř 1000 kilo­metrů, přesně 986 a to i přesto, že si plní své povinnosti v rámci pracovního nasazení v nemocnicích či jiných zdravotnic­kých zařízeních. Na záda jim však dýchali kantoři, kteří se zastavili na vzdálenosti 826 kilome­trů.

  V měsíci dubnu vytváříme novou výzvu. Najde se někdo, kdo do 30. 4. 2021 překoná 4.A v počtu nasbíraných kilometrů? Začínáme všichni od nuly, i učitelé si brousí zuby na vítězství!

  Děkujeme všem za účast, vkládání fotek a parádní výkony. Zkuste přemluvit ostatní, ať i vaše třída může bojovat o absolutní vítězství“

  Matěj Koňařík

1 2 3 4 5 6 7 8 65 129
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy