Vyhlášení řádných voleb do školské rady pro období 2024-2027 Novinky

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů volbu členů školské rady.

NOMINACE na členy školské rady
Návrhy nominací na člena školské rady proběhnou formou vyplněním dokumentu „Návrh na kandidáta“ a jeho předáním osobně v kanceláři školy nebo E-mailem na adresu info@szszlin.cz nejpozději v pátek 14. 06. 2024 do 12:00 hod. Kandidáti za zletilé žáky a studenty k návrhu doloží i své stručné představení ve Wordu.
Průběh voleb
Volby proběhnou anonymně elektronickou formou od 18. 06. 2024; 07:00 do 19. 06. 2024; 23:59 hod.

Mgr. Hynek Steska, ředitel

VOLBY ŠR oznámeníp­df705 kBpřed 11 dny

VOLEBNÍ ŘÁDpdf143 k­Bpřed 11 dny

Hynek Steska