Informace o škole

Novinky

 • Ve výchově se nám daří

  V současné době pracují ve zdravotnic­kých zařízeních nejen Zlínského kraje naši žáci a studenti. Pomáhají personálu nemocnic a sociálních institucí zvládat náročnou situaci, která již trvá jeden rok, v péči o pacienty. Přečtěte si dojmy a postřehy naší žákyně 4. ročníku Terezy Kamenčákové. Jménem vedení školy a všech pedagogů všem moc děkujeme. Vydržte!!!

  Hynek Steska

 • Provoz školy

  Provoz školy je po dobu vládních opatření:
  pondělí a středa
  8:00 – 12:00 hodin

  Světlana Jančaříková

 • Bakaláři - přístup k elektronické žákovské knížce

  V pondělí 22. února proběhla změna úložiště školní databáze Bakaláři. Pro přístup přes mobilní aplikaci, je třeba v účtu uživatele znovu vyhledat školu, aby došlo k přesměro­vání.

  Martina Dvořáčková

 • MÁTE ZÁJEM O STUDIUM NA NAŠÍ ŠKOLE? VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE NAJDETE VE ZPRÁVĚ

  DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM O NAŠI ŠKOLU.

  Vzhledem ke stávající hygienické situaci, máme v letošním roce omezenou možnost ukázat vám osobně naši krásnou školu, představit pedagogický sbor, žáky, aktivity školy a odpovědět na vaše dotazy.
  Pokusím se vám zprostřed­kovat základní informace v této aktualitě.
  Všechny důležité informace jsou soustředěny na našem webu v části UCHAZEČI O STUDIUM – PROČ U NÁS STUDOVAT
  Můžete tu najít nejenom stručnou charakteris­tiku školy a vyučovaných oborů, ale můžete také vyhledávat v dalších kategoriích
  ČASTÉ DOTAZY (FAQ),
  VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA – mimo virtuální prohlídky najdete i krátká videa o škole,
  INFORMAČNÍ DOKUMENTY – najdete informační brožury pro jednotlivé vyučované obory.
  Můžete si také přečíst vzkazy rodičům a od prváků a maturantů žá­kům.

  Pokud jste byli s naší nabídkou spokojeni a uvažujete o podání přihlášky na SZŠ a VOŠZ Zlín, podělte se, prosím, o svou zkušenost i s dalšími žáky a rodiči, kteří o naší škole také uvažují.

  ZA VAŠI PŘÍZEŇ JSEM VELMI RÁD A TĚŠÍM SE, AŽ V ZÁŘÍ PŘIVÍTÁM NOVÉ ŽÁKY A STUDENTY, KTEŘÍ SI ZVOLILI STUDIUM PRO NÁROČNÉ, ALE KRÁSNÉ POVOLÁNÍ VE ZDRAVOTNIC­TVÍ.
  Mgr. Hynek Steska, ředitel školy
  MÁTE ZÁJEM O ZASÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH ZPRÁV K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ?

  Každoročně na dnech otevřených dveří nabízíme zájemcům o studium na naší škole možnost dostávat průběžně až do podání přihlášek upozornění na důležité termíny a informace, které jsou jinak zveřejňovány pouze na webu školy.

  Pokud máte o tuto službu zájem, vyplňte krátký formulář ZDE
  nebo pomocí QR kódu

  MÁTE DOTAZ KE STUDIU, K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ?

  ****
  Pokud jste nenašli odpověď na Váš dotaz v sekci UCHAZEČI O STUDIUM – PROČ U NÁS STUDOVAT – ČASTÉ DOTAZY (FAQ) na stránkách školy nebo jej nestihli položit během online DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, můžete je zapsat do krátkého dotazníku.
  Dotazník otevřete kliknutím ZDE nebo naskenování QR kódu:

  Hynek Steska

 • Poděkování "Hvězda z. ú."

  Obdrželi jsme poděkování za výpomoc žákyň. Dopispdf59 kB­před rokem

  Světlana Jančaříková

 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE 21. 1. 2021, 13:30-17:00

  vítáme vás na online Dnu otevřených dveří SZŠ a VOŠZ Zlín.

  Pro připojení prosím klikněte ZDE

  On-line setkání probíhá v čase 13:30–17:00.

  Každou půlhodinu: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hod
  začíná krátká komentovaná prezentace s předsta­vením obo­rů.

  Odpovědi na řadu dotazů můžete najít v sekci UCHAZEČI O STUDIUM – PROČ U NÁS STUDOVAT – ČASTÉ DOTAZY (FAQ).
  Pokud zde odpověď nenajdete, můžete své dotazy klást po skončení prezentace.

  • Při vstupu do webové místnosti bude vypnut váš mikrofon.
  • Své dotazy pište do společného chatu, lektor bude na dotazy reagovat buď v průběhu, či po skončení prezentační části a bude dostupný ve vyhrazeném čase, dokud budou zaznívat další dotazy.
  • V průběhu on-line přenosu se můžete přihlásit o slovo a bude vám aktivována možnost položit do­taz.
  • Další možností je položit dotaz prostřednic­tvím emailu na níže uvedené emailové a­dresy

  marta.malanikova@szszlin.cz

  andrea.vykoukalová@szszlin.cz

  Marta Malaníková

1 3 4 5 6 7 8 9 65 129
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy