Informace o škole

Novinky

 • Informativní schůzka 1. ročníků SZŠ

  Ve středu 27. června od 15:00 hodin se koná informativní schůzka rodičů a žáků budoucích 1. ročníků SZŠ oboru vzdělání Zdravotnický asistent a Ošetřovatel. Místo konání: aula školy, 1. patro.

  Světlana Jančaříková

 • UNICEF - poděkování

  Vážený pane řediteli, vážená paní Salcburge­rová,
  ráda bych Vám poděkovala za pomoc a spolupráci při prodeji zboží UNICEF a při organizaci akce Pečení pro život ve Zlíně. Letošní ročník byl velice úspěšný: výtěžek z Pečení dosáhl částky 26 637 Kč, zboží a panenek se prodalo za 25 786 Kč. Celková částka 52 423 Kč tak pomůže zajistit dobrý start do života (tj. bezpečný porod, zdravotní péči o matku i dítě, registraci při narození a hygienické vybaven) pro 57 nejmenších dětí! Fotogalerii z akce naleznete na tomto odkazu: https://bit.ly/2l0ihxY Ještě jednou moc děkujeme za podporu UNICEF – velice si ji vážíme!
  Srdečně zdraví a vše dobré přeje Pavla Gomba Výkonná ředitelka UNICEF ČR Rytířská 31, Praha 1 tel: +420 257 3­20 244 web: www.unicef.cz

  Světlana Jančaříková

 • Den proti rakovině - poděkování

  Žáci školy se každoročně účastní sbírky Liga proti rakovině – prodej žlutých kvítků měsíčku lékařského, za což obdrželi poděkování:
  Milí spolupracov­níci Českého dne proti rakovině,
  ještě jednou Vám upřímně děkujeme za Vaší neocenitelnou pomoc při letošním ročníku sbírky Ligy proti rakovině ve středu 16. května a s radostí Vám oznamujeme, co už možná víte ze sociálních sítí nebo dalších médií :-) – že letošní 22. ročník Českého dne proti rakovině byl rekordně úspěšný a aktuální stav na sbírkovém účtu k 13. červnu přesáhl 19 milionů Kč (a to ještě nejsou připsány částky za e-kytičky a dárcovské SMS). DĚKUJEME!

  Jana Mauleová Arcadia Praha s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 IČO: 25056751, DIČ: CZ 25056751 www.arcadia.czwww.cdpr.cz

  Světlana Jančaříková

 • Grilování na zahradě DM

  V úterý 12. 6. 2018 jsme na zapůjčeném grilu od pí. vychovatelky Jánské grilovali zeleninu, Hermelíny a uzeniny. Vůně kolem DM dávala tušit, že se pro ubytované připravují dobroty, na které se hodně těšili. Poté se na zahradě hrál volejbal a probíhala volná zábava, která byla přípravou na nadcházející prázdninové lenošení…

  Petr Kudla

 • Letní sportovní kurz pro 2.ročníky

  Naše dobrodružství začalo už v autobuse, neboť cíl cesty v hluboké divočině zmátl i profesi­onálního řidiče. Hned po výstupu nás čekalo milé přivítání v podobě běhu se všemi zavazadly. Následovalo rozdělení do družstev, nastěhování do pokojů a třídění potřebných a nepotřebných věcí. Všichni dostali legendární maskáče a žlutá pyžama, jinak řečeno banány. Následuje legrace s barevnou hudbou, aneb převlékání načas. Večer uléháme fyzicky zničení a zpocení v „banánech“ do postelí, ale spíme jen do poplachu ve tři ráno a trénujeme dál barevnou hudbu. Druhý den po 1,5 km běhu a rozcvičce probíhá zkouška naší fyzické zdatnosti – zdoláváme náročnou „opičí“ dráhu pro pokročilé, házíme granátem, střílíme, děláme další a další kliky, večer drhneme „kasárna“ a ráno jsme vděční budíku instruktorů, který selhal a zmařil tak noční poplach. Ve středu jsme s přehledem zvládli základy sebeobrany, zopakovali si zásady první pomoci a poskytli jsme první pomoc různě zraněným figurantům. Večer jsme si zahráli na spisovatele píšící ve ztížených podmínkách, znovu „rajóny“ a spát. V noci jsme při požárním poplachu našli a evakuovali všechny figuranty a s přehledem jim poskytli první pomoc. Čtvrteční program už byl jen zábavný – slaňování, laser game, střelba i plynové masky nás bavily. Na odpoledním výletě jsme si nakoupily sýry na ovčí farmě a večer jsme hráli super hry jako „roztahovák a čunča“ a vše dovršilo opékání špekáčků a zpívání u ohně. Pozdě večer nám instruktoři dali možnost oplatit jim všechna příkoří během tzv. mazácké hodiny, při které jsme se dost nasmáli. V pátek následoval pochod v “živém přenosu“, na který jsme pilně trénovali celý týden, a pak už jen balení, úklid a loučení. Odjíždíme unavení, zpocení, nevyspaní a domlácení, ale přesto šťastní , pyšní na to, co jsme všechno zvládli a s kupou nových zážitků a poznatků.

  Anna Pechová za druhé ročníky

  Lenka Březíková

 • Táborák s Klub - íčkem na zahradě DM

  Ve čtvrtek 7. června mezi nás zavítali handicapovaní občané z naší partnerské organizace Klub – íčko. Ubytované dívky připravily spolu s vychova­telkami pro přítomné občerstvení v podobě zeleninových příloh, nealko nápojů, domácí bublaniny a opékala se uzenina. Velký dík patří studentům VOŠ za přípravu dřeva a ohniště a žákyním prvního ročníku, které se všechny akce zúčastnily a vytvořily tak skvělou atmosféru.

  Petr Kudla

1 84 85 86 87 88 89 90 172
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy