Informace o škole

Novinky

 • Učíme se navzájem

  Předposlední jarní den 19.6. při­nesl, kromě letních teplot, také vítěze v soutěži v úpravě lůžek pro prváky oboru Ošetřovatel. Soutěž byla napínavá, soutěžící v očekávání co je čeká a porota spravedlivá, odborná a profesionál­ní.
  Soutěž se konala ve dvou kolech – bez nemocného v lůžku a s ležícím nemocným. Role pacientů se ujali spolužáci soutěžících a vyzkoušeli si tak na vlastní kůži pocity nemocných.

  Všechny tyto zkušenosti a dovednosti, získané dnešním dnem, uplatní již příští rok v praktické výuce v nemocnici.

  Porota udělila a předala hodnotné ceny třem vítězům, diváci z řady žáků ohodnotili svého favorita soutěže a pozadu nezůstali ani žáci, kteří poděkovali porotě i svým vyučujícím odborným učitelkám.

  Vítězům gratulujeme a děkujeme za krásné společné dopoledne.

  Petra Matošková

 • Aktivizační program pro seniory o výživě

  Dne 16. 6. 2023 navštívili studenti naší školy, v rámci programu spolupráce školy se seniory, dvě partnerská zařízení – Naději Zlín (Domov pro seniory) a Charitu Zlín (Domovinku – centrum denních služeb pro seniory Zlín).

  Pro klienty obou zařízení si studenti 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra připravili aktivizační program na téma Výživa seniorů, který měl teoretickou i praktic­kou část.

  V průběhu teoretické části byli klienti seznámeni se zásadami zdravé výživy, jejími složkami, včetně rad a typů správného stravování v seniorském věku. V praktické části programu měli klienti možnost procvičit si a zopakovat informace o výživě formou zábavných křížovek, osmisměrek, pexesa, pracovních listů, interaktiv­ních talířů, interaktivní výživové pyramidy apod., do kterých se klienti aktivně zapojili a setkání tak proběhlo v milé i přátelské atmosféře.

  Děkujeme Mgr. Petře Matoškové za odborné vedení přípravy aktivizačního programu, studentům z 1.V za pečlivou přípravu a prezentaci programu a vedení obou zařízení za možnost tuto aktivitu realizovat.

  Andrea Bílková

 • Praxe - Erasmus+ Budapešť

  Čtyřem z nás byl přidělen domov pro seniory s názvem Napsugár, v překladu sluneční paprsek. Jméno rozhodně nebylo vybráno náhodně, neboť tamní obyvatelé dokáží rozzářit den. Už první den se nás personál ujal velmi vřele a seznamovaly jsme se s místním provozem. Byly jsme rozděleny do ranních a odpoledních služeb. Na směně vždy pracují sestry, pečovatelky, a také aktivizační a mentální pracovnice. Jednou týdně chodí za klienty lékař. Domov obývá kolem 30 klientů, kteří trpí nejčastěji demencí, Alzheimerovou chorobou nebo roztroušenou sklerózou.

  Zjištění, že málokdo z personálu rozumí anglicky bylo šokující, ale pomocí našeho cestovního slovníku, kamaráda Google překladače a pantomimy jsme přece jen nezůstaly úplně na holičkách. Ze začátku bylo těžké pochopit, co se po nás chce, protože v maďarštině člověk nenajde nic podobného češtině ani angličtině, ale postupem času jsme vypozorovaly skoro vše.

  Náš den začíná podáváním snídaně a krmením klientů. Poté začne koupání, přebalování, úprava lůžka, měření krevního tlaku, aj. Volný čas klientů vyplňujeme různými aktivitami a někdy klienti ocení jen pouhý úsměv nebo dotek. Odbíjením 12. hodiny začíná oběd, a tedy dopomoc s jídlem. Polední klid využívá většina seniorů ke spánku a odpočinku, ale najdou se i tací, kteří jsou s námi ochotni popovídat si v angličtině.

  Zbytek naší výpravy obdrželo místo v domovu pro seniory Fövarárosi Önkormányzat Idösek Otthona- Kútvögyi, kde má naše stážistky v péči sociální pracovník Dániel. Seznámil nás s provozem a prací v zařízení a díky jeho přednáškám a plynulé angličtině je pár z nás obohaceno zajímavými poznatky z oblasti psychologie a zdravotnic­tví.

  Zařízení má kapacitu 111 klientů, kteří většinou trpí demencí. Převážná část klientů se o sebe dokáže postarat, přesto je zde jedno patro, které obývají nesoběstační klienti. Z personálu jsou na službě pečovatelky, sestry, nutriční terapeuti, fyziotera­peuti, maséři, sociální pracovníci a dvakrát do týdne navštěvuje domov lékař.

  Náš den zde začíná hygienou, povrchovou dezinfekci a úpravou lůžek, dále dopomáháme s krmením klientů, měřením krevního tlaku, měřením glykémie atd. Ve volném čase zlepšujeme seniorům den svou přítomností a pozitivním laděním. V každém patře jsme vždy dvě stážistky.

  Ještě nás čeká celý týden, ale už se nebojíme. Tahle zkušenost a výzva nás rozhodně posunula kupředu. Takže KÖSZÖNÖM SZÉPEN za tuhle příležitost. 

  Anežka Boudová

 • Erasmus+ Maďarsko - první týden v Budapešti

  Naše cesta na Erasmus+ do Budapešti začala již ve vlaku – rychle nasednout na dřívější vlak, neboť polský spoj má 30 minut zpoždění a v Břeclavi máme jen 10 minut na přestup. Vše jsme zvládly a jsme v Budapešti.

  Ubytovaly jsme se a hurá na první společnou večeři – vypily jsme hektolitry vody, jak ostrá byla omáčka :-)

  V úterý vyrazila každá skupinka s přiděleným doprovodem poprvé na svá pracoviště. Proběhlo první seznámení s personálem, klienty a s pracoviš­těm. Po návratu z práce nás čekal trip po Budapešti, který si pro nás připravila paní učitelka – Budínský hrad, Rybářská bašta, atd. To abychom se prý nenudily.

  Ve středu opět do práce a odpoledne směr parlament, Little Princes, nábřeží Dunaje. Na večeři jsme si daly langoše – kdo by odolal. Už si začínáme zvykat – ráno do práce a odpoledne Central Market Hall, historickým metrem na náměstí Hrdinů. Večeři připravujeme na apartmánu – podávají se palačinky a chleba ve vajíčku.

  V pátek vyrážíme na odbornou exkurzi na místní záchrannou službu a muzeum její historie. Odpoledne se někteří z nás jdou plavit po Dunaji a vychutnávají si nádherný výhled se západem slunce.

  V sobotu máme připravený výlet do Tropicaria, kde je k vidění spousta exotických zvířat. Ani večer se nenudíme a jdeme shlédnout ohňostroj na břehu Dunaje a nasvícený parlament.

  V neděli ráno všichni společně odjíždíme vlakem k jezeru Balaton. Bohužel nám nepřeje počasí, a tak na koupání musíme zapomenout.

  První týden byl pro nás hodně náročný, ale zároveň z nás udělal super partu. Těšíme se na další týdny strávené na Erasmu+ zde v Budapešti. Věříme, že se zdokonalíme v angličtině a nasbíráme další zkušenosti.

  Lenka Martincová

 • ocenění žáka za mimořádný čin

  Ve středu 31. 5. 2023 bylo dvanácti žákům krajských škol v Baťově vile hejtmanem Zlínského kraje slavnostně předáno Ocenění žáků Zlínského kraje za rok 2023. Jsem velmi potěšen, že jedním z oceněných se stal také žák 1. ročníku naší školy Martin Bumbala, který převzal ocenění za mimořádný čin.

  Martin cestou do školy zaregistroval skupinku občanů sklánějící se nad bezvládným tělem a vydal se zjistit, co se stalo. Přestože byl mezi několika dospělými osobami jediný nezletilý, začal jednat a delegovat úkoly. Po rychlém základním vyšetření postiženého, kdy zjistil bezvědomí a bezdeší, začal neprodleně provádět masáž srdce a požádal okolní občany, aby zatelefono­vali na zdravotnickou záchrannou službu a vysvětlili okolnosti volání o pomoc. Žák prováděl masáž srdce až do příjezdu posádky záchranné služby, která si postiženého převzala do své péče.
  Přestože je poskytnutí první pomoci občanskou povinností, velice oceňujeme, že Martin prokázal duchapřítom­nost, překonal strach z neznámé, velmi stresující situace, překonal trému, strach z neúspěchu, kritiky a především strach z potenci­álního ohrožení svého zdraví a prokázal vysokou míru altruizmu a občanské odpovědnosti při kontaktním poskytování laické první pomoci naprosto cizí osobě.
  **Martinovi blahopřeji a zároveň vyslovuji poděkování za reprezentaci školy. **
  Mgr. Hynek Steska, ředitel

  Hynek Steska

 • Slavnostní ukončení studia žáků 4. C

  Dne 31.5. se z žáků 4.C stali absolventi oboru Praktická sestra. Slavnostního předávání maturitního vysvědčení se zúčastnili, kromě vedení školy, i hosté. Přivítali jsme náměstkyni hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Olgu Sehnalovou MBA a za KNTB Zlín vrchní sestru Geriatrického oddělení Mgr. Editu Habartovou.

  Slavnostní odpoledne bylo provázeno velmi příjemnou atmosférou. Absolventům předával vysvědčení ředitel školy Mgr. Hynek Steska a třídní učitel Mgr. Matěj Koňařík.

  Celým programem provázela Karolína Mašková. V průběhu odpoledne zazněly klavírní skladby v podání Anežky Hrnčiříkové a Moniky Řeháková. Celý program ukončila studentská hymna Gaudeamus.

  Přejeme všem absolventům hodně úspěchů ať už v pracovním nebo dalším studijním životě.

  Alice Stašová

1 2 3 4 5 6 7 78 155
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy