Informace o škole

Novinky

 • Poděkování

  Obdrželi jsme poděkování ze Základní školy Mánesova Otrokovice za projektový den. Text dopisupdf412 kB­před 3 měsíci

  Světlana Jančaříková

 • Odborná exkurze 4.A do FN Olomouc

  Dne 10.3.2023 na­še třída 4.A absol­vovala odbornou exkurzi ve Fakultní nemocnici Olomouc, při které navštívila oddělení urgentního příjmu a Kliniku psychiatrie. Na urgentním příjmu jsme byli seznámení se systémem péče a tříděním pacientů dle priorit.  Nechyběla prohlídka celého oddělení, které slouží k optimali­zaci přechodu z přednemoc­niční do nemocniční péče. Podívali jsme se i na Heliport, ze kterého jsme měli krásný výhled na Olomouc. Na psychiatrické klinice jsme se seznámili s chodem oddělení a se specifiky přístupu v péči o klienty s psychia­trickým onemocněním. Výklad byl doplněn o zajímavé aktivity, jako byla např.„kur­tace“ jednoho ze spolužáků, nácviku komunikace apod. Exkurze pro nás byla před maturitní zkouškou velkým přínosem

  Amálie Maršálková

 • Návštěva výstavy obrazů Josefa Lady

  V pondělí 6. března jsme navštívili výstavu obrazů Josefa Lady v Galerii Desítka. Shlédli jsme 118 umělco­vých děl, které byly zapůjčeny ze sbírek po celé republice i z rukou soukromých majitelů. Výstava byla doplněna promítáním filmových dokumentů a o úvodní slovo se postaral Pavel Chmelík z galerie Atrium. Nádherný starodávný svět zachycený v kresbách a obrazech jednoho z největších českých malířů tak ožívá doslova před očima…

  Petr Kudla

 • FOK SZŠ – školní kolo

  Ve čtvrtek 9. 3. 2023 proběhlo školní kolo soutěže Festivalu ošetřovatel­ských kazuistik žáků 3. ročníků oboru Praktická sestra. Nejlepší kazuistiku vybírali samotní žáci a odborné učitelky, které se festivalu zúčastnily. První místo získala žákyně 3. A Marie Fritschková s Ošetřova­telskou kazuistikou u pacienta s Guillain-Barré syndromem. Tato kazuistika nás bude reprezentovat v regionálním kole, které se koná 23. 3. 2023 na naší škole. Marušce přejeme hodně úspěchů a krásné umístění. Chtěla bych poděkovat všem prezentují­cím, ale také odborným učitelkám za perfektní přípravu kazuistik. Zase jsme se posunuli o kus dál, neboť všechny kazuistiky byly moc pěkné a bylo velice těžké vybrat tu nejlepší. Byla to nová zkušenost, jak pro prezentující, ale také diváky, které bych chtěla zároveň moc pochválit za jejich pozornost, kterou jednotlivým prezentacím věnovali, ale také zodpovědnost, s jakou přistoupili k hodnocení. Všem moc děkuji

  Eva Řeháková

 • XVIII. ROČNÍK PSYCHOLOGICKÉ OLYMPIÁDY - regionální kolo

  Dne 8. března 2023 se uskutečnilo regionální kolo Psychologické olympiády. Soutěže se zúčastnili zástupci Zdravotnic­kých škol Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Naši školu zastupovaly žákyně třetího ročníku oboru Praktická sestra – Karolína Mašková s tématem „Překonání předsudků“ a Agáta Kluková s tématem „Vina a odpuštění aneb Život bez (zá)ruky“. Do poroty zasedla Ludmila Světlíková.

  Obě žákyně podaly úžasný výkon, zpracovaly nelehká témata a zaujaly svým originálním přístupem. Na stupínek vítězů se postavila Karolína Mašková, získala třetí místo.

  Oběma patří velké poděkování, důstojně reprezento­valy naši školu.

  Alice Stašová

 • Turnaj v badmintonu.

  Ve středu prvního března jsem se s děvčaty SZŠ Zlín zúčastnil turnaje v badmintonu, kterou pořádala VPŠ a SPŠ MV Holešov. Tohoto turnaje se zúčastnilo třicet čtyři žáků z šesti domovů mládeže. Za naši školu nastoupilo sedm děvčat. Turnaj byl náročný co do počtu odehraných zápasů, tak i vyrovna­nosti jednotlivých klání. Turnaj byl koncipován tak, že byly vytvořeny skupiny po pěti hráčích a z každé skupiny postupoval jen vítěz. Toto se nám stalo osudným, neboť jsme měli dvě druhá místa. Do finále jsme se tedy nedostali, ale ostudu jsme v žádném případě neudělali. Jsme rádi, že jsme se po čase setkali s kamarády z jiných domovů mládeže a mohli jsme se tak pozdravit a načerpat nové zážitky. Děkujeme za skvělou organizaci turnaje policejní škole Holešov a těšíme se opět na další setkání. Tentokrát u nás na zdravotní škole při turnaji ve volejbale.

  Michal Polášek

1 2 3 4 5 6 7 76 151
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy