Informace o škole

Novinky

 • Zlín film festival 2022

  V sobotu 28. 5. 2022 se žákyně a studentky SZŠ a VOŠ ve Zlíně zúčastnily v rámci 62. Zlínského filmového festivalu prodeje domácího pečiva ve spolupráci s mezinárodní organizací Unicef, s projektem Pečení pro Unicef. Dívky prodávaly výrobky od dobrovolnic a dobrovolníků ze zlínského kraje, kteří upekli například koláče, buchty, domácí chleba, muffiny a mnoho dalšího. Vybrané peníze za výrobky poputují dětem, které jsou ohroženy válečnou situací, trpícím nedostatkem pitné vody nebo na zajištění vakcín proti různým nemocem. Celá akce byla moderována Romanem Vojtkem a českou ambasadorkou Unicefu Jitkou Čvančarovou.

  Lenka Salcburgerová

 • Čert Uriáš na dětském oddělení KNTB, a.s. Zlín

  V pondělí 30. 5. 2022 jsme měli na dětském oddělení KNTB, a.s. Zlín velmi milou návštěvu. Přišel za námi čert Uriáš alias Jiří Dvořák, který navštívil naše město Zlín v rámci 62. Festivalu filmů pro děti a mládež. Děti měly velkou radost. Dostaly malý dárek a podepsanou fotografii herce s osobním věnováním. V závěru proběhla beseda s personálem, do které se velmi aktivně zapojily také naše studentky oboru Diplomovaná dětská sestra 1. ročník. Děkujeme za krásné zpestření dnešního pracovního dne.

  Eva Řeháková

 • Prezentace první pomoci

  Ve dnech 9.5., 10.5. a 30.5 proběhly v prostorách naší školy v rámci projektu První pomoc pro každého podporovaného Fondem Zdraví města Zlína prezentace první pomoci pro žáky zlínských základních škol: Základní škola Komenského I, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Zlín a Základní škola Komenského Zlín, Malenovice.

  Petra Holubová

 • Dětské léčebny, Lázně Luhačovice, a.s.

  V pondělí 23. 5. 2022 se studentky 1. D vypravily na odbornou exkurzi do Luhačovic. Celé dopoledne jsme měly připravený program v Dětských léčebnách Lázní Luhačovice, a.s. Nejdříve nás vrchní sestra provedla léčebnou Miramonti, kde jsme si mohly na vlastní kůži vyzkoušet výplach dutiny nosní a následnou inhalaci, po které jsme konstatovaly, že se nám dýchá výborně. Určitě budeme lépe chápat, jak se naši malí pacienti při těchto procedurách cítí. Ochutnaly jsme minerální vody, které zde využívají jak k pitným kůrám, ale také ke koupelím. Dále jsme měly možnost vidět uhličité vany a koupele pro děti, které jsou jediné v ČR. Balneoprovoz nové generace nadchl nejen děti, ale i evropské odborníky. Lázně Luhačovice, a. s. získaly ve francouzských lázních Vichy prestižní certifikát v souteži ESPA Innovation Awards 2016 za nejlepší evropskou inovaci v léčebném lázeňství. Staly se tak první společností v České republice, která prestižní ocenění získala. Pak jsme si prohlédly také léčebnu Vítkov, Vlastimilu a Rodinu. Na všech pracovištích k nám byli nesmírně vstřícní, milí a ochotní. Moc se nám zde líbilo. Myslím, že nám tato exkurze přinesla spousty nových informací o možnostech lázeňské péče pro děti v ČR.

  Eva Řeháková

 • Poděkování pro Mgr. Petru Holubovou

  Světlana Jančaříková

 • Výstava o dezinformacích

  V minulém týdnu se první a třetí ročníky zúčastnily výstavy a workshopu o dezinfor­macích. Výstava byla pořádána v rámci Zlín Design Weeku. Studenti si tak doplnili informace o fake news, dezinforma­cích a manipulaci v médiích.

  Veronika Meitnerová

1 2 3 4 5 6 7 70 138
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy