Informace o škole

Novinky

 • Švihadlová výzva 2024

  Rok se s rokem sešel a opět jsme se přidali k lednové výzvě švihej. Chtěli bychom vyjádřit velké díky všem, kteří se k nám připojili. V tomto procesu jsme nejen posilovali své tělesné zdraví, ale také jsme posílili sílu kolektivního úsilí. Děkujeme všem, kteří se rozhodli sdílet svou energii a odhodlání. Krátké video naleznete zde.

  Jakub Kožela

 • Zdravka American Day

  Ve čtvrtek 8. 2. 2024 uspořádala sekce vyučujících ANJ ve spolupráci s našim americkým asistentem Danielem Elstonem projektový den s názvem ‘Zdravka American Day’. Na naši školu přijaly pozvání ještě další dvě asistentky ve výuce ANJ Autumn Chall a Elise Wright, které působí na jedné ze středních škol v Kroměříži a v Přerově v rámci Fulbrightova programu. V čase od 9:00 do 12:00 hod. proběhly pro vybrané žáky v učebnách na červeném patře tři workshopy pod vedením jednotlivých asistentů. Projektového dne se účastnilo celkem 48 žáků z 1. a 2. ročníků – z každé třídy bylo vybráno 8 nejlepších angličtinářů. Projektový den máme úspěšně za sebou a věříme, že si ho všichni hezky užili. Děkujeme všem třem asistentům za krásný program, který si pro naše žáky připravili, a za krásně prožité dopoledne. Tak zase někdy příště!

  Přemysl Kozmík

 • Seminář kariérového poradenství 2024

  Dne 7. 2. 2024 se v aule naší školy uskutečnil Seminář kariérového poradenství, určený žákům a studentům absolventských ročníků v oborech vzdělávání – Ošetřovatel, Praktická sestra, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra. Na semináři organizovaném pro více než 140 žáků a studentů absolventských ročníků vystoupili zástupci 6 hlavních a strategických partnerů naší školy spolupracu­jících při praktickém vzdělávání a odborné pra­xi:

  • Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
  • Uherskohra­dišťská nemocnice a.s.
  • Vsetínská nemocnice a.s.
  • Kroměřížská nemocnice a.s.
  • EUC Klinika Zlín, a.s.
  • NADĚJE, pobočka Zlín.

  Součástí semináře bylo také neformální setkání žáků, studentů s předsta­viteli jednotlivých zařízení, při kterém se mohli žáci a studenti zástupců organizací individuálně dotazovat na vše, co je v souvislosti se vstupem do zaměstnání, nebo při odborných stážích a brigádách zajímá. Pevně doufáme, že cenné informace získané na semináři pomohou žákům a studentům při rozhodování o svém dalším profesním směřování i v získávání cenných odborných praktických dovedností důležitých pro jejich studium i budoucí zaměstnání.

  Andrea Bílková a Marta Malaníková

 • Sbírka na pomoc záchranářce Aničce ze Zlínska

  Naše škola se připojuje ke sdílení sbírky pro záchranářku Aničku, absolventku naší školy, která prožívá velmi těžkou životní situaci. Děkujeme za sdílení výzvy i všem, kdo přispějí a pomohou. Bližší informace a odkaz na sbírku naleznete zde: Sbírka pro Aničku

  SZŠ a VOŠZ Zlín

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní 2024/2025

  Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oborů vzdělávání:

  OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY

  Upozornění

  Přílohy týkající se soutěží a kroužků v systému DIPSY jsou nepovinné, přihlášku lze odeslat i bez těchto příloh.

  Praktická sestra – kód oboru 53–41-M/03, denní forma studia vzdělávání

  Ošetřovatel – kód oboru 53–41-H/01, denní forma studia vzdělávání

  OBORY VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

  Diplomovaná dětská sestra – kód oboru 53–41-N/5., denní forma studia vzdělávání

  Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru 53–41-N/1., denní forma studia vzdělávání

  Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru 53–41-N/1., kombinovaná forma studia

  Soňa Košutová

 • Hvězdné nebe nad Zlínem

  Tato přednáška byla povídání o tom, jak vypadá obloha v našich zeměpisných šířkách v druhé polovině zimy. Přehledný výklad souhvězdí doplněný snímky mlhoviny a jiných vesmírných zajímavostí. Býk, Vozka, Camelopar­dalis, Blíženci, Orion, Zajíc, Holubice, Velký pes a mnoho dalších hrdinů z oblohy vyskočili při poutavém vyprávění pana Ing. Vratislava Zíky. Přednáška byla opět zaměřena na objekty a úkazy, které na obloze můžeme najít a uvidět každý, pokud ví, kam pohlédnout. Všichni srdečně děkujeme za poutavé vyprávění.

  Michal Polášek

1 2 3 4 5 6 7 85 168
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy