Informace o škole

Novinky

 • Závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel

  Závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel se v tomto školním roce nesly v trochu jiném duchu než obvykle. Díky opatřením souvisejícím s nákazou COVID-19, probíhaly praktické zkoušky ve škole v odborných učebnách. Vyučující připravili závěrečné zkoušky tak, aby se co nejvíce přiblížily podmínkám v nemocničním prostředí. Žáci si vylosovali modelovou situaci a odborné výkony, které simulovaly onemocnění pacienta.

  Závěrečné zkoušky probíhaly od 2. – 12.6.2020 a všechny žákyně byly úspěšné. S vyzname­náním prospěly čtyři žákyně.

  Všem žákyním přejeme, aby svou budoucí profesi dělaly s láskou a radostí.

  Olga Králíková

 • Zdravka cvičí s OnlineFitness

  Po jednání Bezpečnostní rady státu 11. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví bezpečnostní opatření, ve kterém zakázalo osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání a studiu, což postihlo samozřejmě i naši školu.

  Výuka od té doby probíhá pro většinu žáků a distančně a my učitelé tělesné výchovy jsme řešili, jak žáky zapojit a dopřát jim pohybovou aktivitu online. Po několika vytvořených trénincích jsem si vzpomněl na web onlinefit­ness.cz, na jehož vývoji jsem se v jeho začátcích podílel.

  Po rychlé domluvě se podařilo získat přístup pro všechny třídy kromě těch, které čeká maturitní zkouška nebo zkouška závěrečná. Přibližně 330 žáků a žákyň tak dostalo možnost cvičit ze svého domova a vybrat si z desítek lekcí a cvičit při přímém přenosu, nebo ze záznamu. Věřím, že tuto unikátní možnost zejména dívky využijí a zpestří si tak svůj náročný den v rámci distanční vý­uky.

  OnlineFit­ness – klik, který Ti změní život. Budeme rádi, pokud tato unikátní možnost cvičení některým žákyním změní život a každodenní dávka pohybové aktivity pro ně bude samozřejmos­tí.

  Děkujeme OF za příležitost a všem cvičícím pak přeji co nejvíce odcvičených lekcí a zlepšující se kondici.

  A jaké jsou reakce našich žákyň?

  “Myslím si, že je to docela fajn takhle mít možnost si zacvičit doma, když někdo nechce riskovat a chodit do fitka. Má to i hezké zpracování a celkově mi to přijde fajn."

  “Přijde mi to jako dost dobrá stránka, mají to dobře udělané, cviky pro mě nejsou zas tak náročné :).”

  “Sice mě vše bolí, ale je to moc fajn a baví mě to. Jsem ráda, že mám takovou možnost a děkuju za ni.”

  “Do OnlineFitness jsem se zaregistro­vala. Stránky jsou přehledné. Rychle jsem se v nich naučila pracovat. Zatím cvičím každý den.”

  “Na domácí cvičení to je úplná pecka! Z velkého množství druhů cvičení si každý vybere své-nejpohodlněj­ší, co ho baví. Pro seberozvoj geniální a hlavně to člověka v těchto chvílích nakopne, ať jen nesedí na zadku a alespoň něco (málo) se sebou dělá! Jen tak na závěr, mám pocit, že se mi vyplavilo až moc endorfinů, chce se mi pořád smát a zlepšilo mi to celý den.”

  Líbí se mi že videa jsou krátká i delší. Je tam velký výběr co zrovna chceme cvičit. I když dopoledne nemám čas, odpoledne pustím záznam a jedu podle něj. Dobře se mi podle nich cvičí, je to lepší než nějaká stažená aplikace. Takže za mě super!”

  “Stránka je super, cvičí se podle ní dobře, jen je trochu škoda, že se denně můžu přihlásit jen na jednu lekci. Jinak nemám co vytknout.”

  Matěj Koňařík

 • Termíny přijímacího řízení na SŠ

  Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem 135/2020 Sb., který stanovuje následující termíny:

  8. 6. 2020 – jednotná přijímací zkouška
  16. 6. 2020 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení
  23. 6. 2020 – termín pro odevzdání zápisových lís­tků

  Soňa Košutová

 • Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Žáci budou se způsobem hodnocení seznámeni prostřednic­tvím školních komunikačních kanálů. Bližší informace najdete na stránkách MŠMT.

  Soňa Košutová

 • Pokyny MŠMT k znovuotevření škol

  MŠMT vydalo soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení. Žáci a studenti s nimi budou seznámeni prostřednic­tvím školních komunikačních kanálů. S pokyny se můžete seznámit i na stránkách MŠMT.

  Soňa Košutová

 • Děkujeme VITAR, s.r.o. a ZZS Zlínského kraje

  Velmi si vážíme práce zdravotnic­kých záchranářů a proto je nám ctí, že jsme pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o., významného partnera naší školy ve vzdělávání, mohli zprostřed­kovat dar od firmy VITAR, s.r.o.
  Více než 2 400 ks produktů – proteinových tyčinek a vitamínových nápojů dnes míří do všech koutů Zlínského kraje, kde se nachází výjezdové základny (ZZS Zlín, ZZS Uherské Hradiště, ZZS Kroměříž, ZZS Vsetín, ZZS Valašské Meziříčí), ale také na Zdravotnické operační středisko, na Vzdělávací a výcvikové středisko, zaměstnancům provozních oddělení i na ředitelství.

  Velmi si přejeme, aby proteinové a vitamínové produkty fa VITAR, s.r.o. pomohly zdravotnickým záchranářům, provozním zaměstnancům i členům vedení, co nejlépe zvládnout probíhající náročné období spojené s COVID 19.

  DĚKUJEME firmě VITAR, s.r.o. za dar i pracovníkům ZZS Zlínského kraje, že pomáhají zachraňovat lidské životy!

  zaměstnanci školy

1 2 3 4 5 6 7 63 124
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy