Informace o škole

Novinky

 • VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

  Zveme Vás na prohlídku školy alespoň virtuálně.

  Hynek Steska

 • Vánoční hvězda

  Vánoční hvězda je nejen symbolem nadcházejí­cích svátků, ale je také nadějí pro všechny děti, které bojují se zákeřnou leukémií. I naše škola se, tak jako každý rok, zapojila do charitativní sbírky „Vánoční hvězda“. Vzhledem k distanční výuce se tento školní rok do dobročinné akce nemohli zapojit naši žáci a studenti. A tak alespoň pedagogové a další zaměstnanci školy podpořili zakoupením této vánoční květiny hematologicko-onkologické oddělení v Olomouci. Finanční prostředky z charita­tivní sbírky budou využity na humanizaci léčby a vylepšení podmínek nemocničního prostředí, které jsou neodmysli¬tel­nou součástí úspěšného léčení dětí s onkologic-kým onemocněním. Nemocné děti i členové sdružení Šance o.p.s děkují všem, kteří pomáhají na cestě k uzdravení. K poděkování se připojují koordinátorky této charitativní sbírky Mgr. Ivana Hruboňová a Mgr. Eva Kovářová.

  Ivana Hruboňová

 • Den otevřených dveří

  Vážení uchazeči, rodiče a přátelé školy,

  vzhledem k aktuální situaci nemůže proběhnout Den otevřených dveří tak, jak jsme zvyklí. Proto jsme si pro vás na našich webových stránkách připravili informační okénko, kde najdete:

  • seznam oborů vzdělávání, které budeme otevírat ve školním roce 2021/2022,
  • virtuální prohlídku školy, abyste se mohli podívat, v jakém prostředí by vaše studium probíhalo,
  • informační brožury, kde se dozvíte více informací k danému o­boru,
  • vzkaz rodičům a názory našich žáků.

  Pevně věříme, že v lednu se situace uklidní a my vás budeme moci osobně uvítat na naší škole a představit vám ji v plné kráse.

  Pojďte se tedy podívat, proč u nás studovat.

  Soňa Košutová

 • Kurz Asistent pedagoga

  Dle Usnesení vlády jsou pozastaveny všechny vzdělávací akce. Jakmile budeme znát konkrétní informace, budou již přihlášení uchazeči kurzu obeznámeni e-mailem a zpráva bude zveřejněna na webu školy.
  Děkujeme za pochopení.

  Světlana Jančaříková

 • Poděkování z Uherskohradišťské nemocnice

  Z Uherskoh­radišťské nemocnice jsme obdrželi pochvalu a poděkování pro žáka 4. ročníku, Davida Valeše. Text dopisupdf25 kBp­řed 10 měsíci

  Světlana Jančaříková

 • Zdravotnická škola roku 2019

  30. září 2020 proběhlo v pražské Lucerně slavnostní vyhlášení soutěže Sestra roku 2019. Při této příležitosti ředitel školy, Mgr. Hynek Steska, převzal cenu Zdravotnická škola roku 2019.
  Velmi si tohoto ocenění vážíme a „naší zdravce“ přejeme, ať se jí daří i nadále být nejlepší.

  Světlana Jančaříková

1 2 3 4 5 6 7 64 126
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy