Informace o škole

Novinky

 • XV. ročník psychologické olympiády

  18. února proběhne školní kolo psychologické olympiády na téma „Můj velký sen“

  Světlana Jančaříková

 • Dublin a Berlín čeká

  Právě probíhá příprava žáků a studentů v programu Erasmus+. V březnu a dubnu 2020 vyrazí 20 žáků a studentů na pracovní stáže do Irska – Dublinu a Německa – Berlína. Byli vybráni z velkého počtu zájemců, uspěli v náročných kritériích. Žáci SZŠ i VOŠZ budou pracovat v domovech pro seniory a hendikepo­vané. Držíme palce …

  Danuše Gregušová

 • Seminář kariérového poradenství 2020

  Dne 4. 2. 2020 se v aule naší školy uskutečnil tradiční Seminář kariérového poradenství, který byl určený žákům a studentům absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Letos nově byl seminář také určen studentům všech ročníků oborů VOŠ a to díky projektu Šablony II. Na semináři zástupci jednotlivých poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb Zlínského kraje prezentovali žákům a studentům možnosti absolvování odborných praxí v průběhu studia a možnosti uplatnění po absolvování školy. Konkrétně se jednalo o tyto poskytovatele zdravotních a sociálních služeb a jejich zástupce:

  • Krajská nemocnice T. Bati, a.s. ( Lenka Jonáková a Martina Hubníková, odborní pracovníci oddělení řízení lidksých zdrojů).
  • Uherskohra­dišťská nemocnice, a.s. (Mgr. Zdenka Vážanová, hlavní sestra, Ing. Mgr. Adéla Valíčková, personalis­tka).
  • Vsetínská nemocnice, a.s. (Bc. Miriam Valchářová, vrchní sestra chirurgického oddělení, Mgr. Ing. Eva Kurtinová, personalis­tka).
  • Kroměřížská nemocnice, a.s. (Ing. Petr Liškář, místopředseda představen­stva, Mgr. Naděžda Bergmanová, personální náměstek, Marie Christovová, náměstek pro ošetřovatel­skou péči).
  • EUC Klinika Zlín a.s. (Ing. Ivana Malátová, personalista, Bc. Hana Janálová, hlavní sestra).
  • Alzheimer­centrum Zlín z.ú. (doc. Ing. Pavla Staňková, Ph.D., ředitelka, Petra Kaflová, staniční sestra).
  • HVĚZDA z.ú. (PaedDr. Jiří Schincke, předseda správní ra­dy).

  Na samostatné přednášce byli studenti oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář seznámeni s možnostmi uplatnění na ZZS Zlínského kraje, p. o., hlavní sestrou Renatou Šimečkovou.

  Součástí semináře kariérového poradenství byly také informace z Úřadu práce ČR, prezentované výchovnou poradkyní školy Mgr. Martou Malaníkovou a individuální konzultace žáků a studentů s předsta­viteli jednotlivých zařízení, které žáci a studenti hojně využili.

  Pevně doufáme, že cenné informace získané na semináři pomohou žákům a studentům při rozhodování o svém dalším profesním směřování.

  Andrea Bílková a Marta Malaníková

 • Doplňující volby do školské rady

  Ředitel školy vyhlašuje na den 12. 2. 2020 doplňující volby do školské rady Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnic­ké Zlín.

  Oznámení volebpdf117 k­Bpřed 4 měsíci Volební řádpdf133 k­Bpřed 4 měsíci

  Hynek Steska

 • Lyžařský kurz 1.B a 1.O

  Náš lyžařský kurz oficiálně započal v neděli 12. 1. 2020, kdy jsme se s těžkými zavazadly společně sešli u školy, rozloučili se s rodiči a vyjeli směr Karlov pod Pradědem. Cesta byla dlouhá a my jen netrpělivě vyhlíželi naši chatu. Když jsme konečně dorazili na místo a prohlédli si blízké okolí, čekalo na nás vybalování a samozřejmě také rozřazování do družstev. Řekli jsme si několik organizačních věcí a společně si užili večerní program, který pro nás připravilo první družstvo. Pak nás čekaly dva dny lyžování, které jsme si i přes občasné špatné podmínky užili. Ve středu jsme se vypravili na Praděd. Túra byla pro některé vyčerpáva­jící, ale svým způsobem i odpočinkem. Užili jsme si krásnou krajinu, skvělé počasí a dokonce i přírodní sníh! Ve čtvrtek jsme si naposledy zalyžovali a začaly přípravy na karneval, kterým jsme zakončili náš pobyt. V pátek jsme se sbalili, rozloučili s malebným prostředím Hrubého Jeseníku, chatou a jejím personálem a vydali se na cestu domů.

  Celý výcvik jsme si moc užili. Zalyžovali jsme si, ještě lépe se poznali a hlavně se jsme se dobře bavili.

  Kateřina Skaličková 1.B

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

  Ředitel školy v souladu s platnými předpisy stanovil kritéria pro přijetí uchazečů v přijímacím řízení na obory vzdělávání.

  Střední škola

  Praktická sestra

  Ošetřovatel

  Vyšší odborná škola

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Diplomovaná dětská sestra

  Soňa Košutová

1 2 3 4 5 6 7 61 121
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy