Informace o škole

Novinky

 • Mikulášská besídka pro MŠ

  Dne 5. 12. 2019 proběhla Mikulášská besídka pro mateřské školky a další zdravotní a sociální zařízení, které organizoval Klub Zdravušek. Žáci si nejprve připravili pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Pak konečně přišel Mikuláš se svoji družinou a podle zásluh rozdal nadílku. Bylo krásné pozorovat radost v očích obdarovaných, ale i žáci si mohli uvědomit, jak hezké a přínosné je dělat radost druhým. Rády bychom poděkovaly všem žákům, kteří si ve svém volném čase připravili velmi pěkný program.

  Lenka Salcburgerová, Jaroslava Švachová

 • Vánoční pečení na DM

  V úterý 10. prosince 2019 jsme na domově mládeže přivítali žáky DD a internátu ZŠ speciální ze Zlína – Lazů. Uskutečnili jsme společnou akci Vánoční pečení, kde se kromě tradičních perníčků pekly pod vedením zkušené lektorky také ořechové rohlíčky, linecká kolečka a vyráběly kokosové kuličky. Odpoledne proběhlo v příjemné předvánoční atmosféře, odměnou všem zúčastněným bylo voňavé vánoční pečivo.

  Jana Mališková

 • Karkulka ve školce

  Žáci prvního a čtvrtého ročníku naší školy udělali radost nejednou děťátku z mateřských škol. Vystoupili s pohádkou o Červené karkulce, a pak už na ně čekali čertíci s Anděli a pravý Mikuláš. Všichni účastníci zaslouží velkou pochvalu.

  Alice Stašová

 • Poděkování od Podpůrného a paliativního týmu KNTB, a. s. Zlín

  Světlana Jančaříková

 • Mikuláš v jeslích

  Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se žáci 2.O po dlouhých a důkladných přípravách vydali v převleku Mikuláše, čerta a andělů na mikulášskou besídku do Městských jeslí města Zlín. Kostýmy si vyráběli sami a paní učitelka Mgr. Anna Šťastná pomáhala s ušitím. Pro děti si připravili koledy a básničky s mikulášskou a vánoční tématikou. Také děti Mikuláši zazpívaly a některé dokonce odevzdaly dudlík, za což si vysloužily sladkou odměnu. Žáci mají z dobře připravené akce dobrý pocit a těší se na příští rok.

  Ivana Hruboňová

 • Advent v Brně

  Ve středu 4. 12. 2019 jsme navštívili tradiční Vánoční trhy v Brně, které nám navodili tu pravou atmosféru. Zazvonili jsme si na Zvonici, shlédli tradiční řemeslnou výrobu a poslouchali vystoupení hudebních skupin moderované Leošem Marešem. Akce se zúčastnilo 20 žáků ubytovaných na domově mládeže.

  Věra Švecová

1 2 3 4 5 6 7 60 119
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy