Informace o škole

Novinky

 • Soutěž ve vyřezávání dýní

  Ve středu 6.11. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnila Soutěž ve vyřezávání dýní – halloweenů. Účastníci se sešli v jídelně DM, nejprve každý obdržel dýni s nezbytnými pomůckami pro vyřezávání, vydlabávání a pak už se nikomu žádné meze v tvůrčí kreativitě nekladly. Akce se zúčastnily také žákyně z 1 DM TGM a DM Růmy se svými vychovatel­kami. Pro všechny soutěžící bylo připraveno malé občerstvení i sladká odměna za snahu a účast. Hotovými výrobky – svítícími halloweeny jsme ozdobili venkovní parapet našeho domova mládeže.

  Jarmila Jánská

 • XX. reprezentační ples školy

  Srdečně Vás zveme na ples školy dne 10. ledna 2020 od 19:30 hodin na Interhotelu Moskva.

  Světlana Jančaříková

 • Mladá „Sedmdesátka“

  Roční přípravy sedmdesátého výroční založení naší školy vyvrcholily ve dnech 17. – 18. 10. 2019. Ve dvou dnech se veřejnost seznámila s činností pedagogů a žáků, a to prostřednic­tvím interaktiv­ních dílen, vernisáže Živá škola, slavnostní akademie, nové výzdoby interiérů budovy, almanachu a kalendáře 2020. Úsilí pedagogů a žáků bylo oceněno vzkazy bývalých absolventů, kteří připojili i poselství:

  „ A žákům přeji, aby přistupovali ke svému povolání nejen s odbornými znalostmi, ale velkou pokorou – ne vše vyléčí léky – úsměv, empatie a dobré slovo je pro pacienta nadevše.“ I.B. absolventka 1966

  „Sesterské povolání vás může naplnit, obohatit a na konci života, až budete bilancovat, si můžete říct, že váš život nebyl marný …“ H.B.

  Danuše Gregušová

 • Poděkování ze Svazu diabetiků ČR.

  Žákyně školy se zapojily aktivně v „Týdnu zdraví“ a obdržely poděkování ze Svazu diabetiků ČR.Děkovný do­pis

  Světlana Jančaříková

 • Zdravotní klauni

  Ve středu 9. října nás čekalo na oddělení kojenců a batolat milé překvapení. Úsměvy na tváři nám, ale hlavně nemocným dětem a jejich rodičům přišli vykouzlit zdravotní klauni. Jedná se o dobročinnou organizaci s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatric­kým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 86 profesi­onálních zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují nemocnice, domovy pro seniory a hospice. Byli jsme moc rádi, že jsme je mohli vidět přímo v akci.

  Sabina Spáčilová, Eliška Šobrová 3. A

 • Pozvánka na Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2019

  Milí deváťáci.Roz­hodujete se pro střední školu? Potřebujete poradit, nebo upřesnit informace o střední škole o které uvažujete? Přijďte se podívat do KUC Zlín ve dnech 31.10. a 1.11. 2019 od 9:00 – 17:00 hod. na Veletrh práce a vzdělávání. Najdete tam i naši školu. Těšíme se na vás.

  Marta Malaníková

1 2 3 4 5 6 7 58 115
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy