Informace o škole

Novinky

 • Turnaj ve stolním tenisu na DM

  Ve středu 23. 11. 2022 se na domově mládeže uskutečnil již tradiční turnaj ve stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo osm ubytovaných žáků a hrálo se způsobem každý s každým na jeden vítězný set. Přičemž při rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas. Na prvním místě se umístil Štěpán Struhař, druhou příčku obsadil David Vlčnovský a třetí místo vybojovala Tereza Kučerová. Všichni žáci byli odměněni čokoládovou medailí různé velikosti, vítězové získali diplomy a hodnotnou cenu. Diplom a medaili při ceremoniálu převzal za nepřítomnou Terezu Kučerovou Radim Kastner. Turnaj byl i přípravou na blížící se klání ve stolním tenisu, který mezi domovy mládeže pořádá DM1 SPŠP ve Zlíně v úterý 6. 12. 2022. Jsme připraveni vybojovat co nejvyšší příčky.

  Michal Polášek

 • Ohlédnutí za Dny otevřených dveří

  Dny otevřených dveří máme již za sebou, ale nevadí. Prostřednic­tvím odkazu vám nabízíme malé fotografické ohlédnutí. Ti, kdo jste nestihli naši školu navštívit, a stále ještě váháte kam podáte přihlášku, zkuste si prohlédnout naši školu alespoň ve fotografiích. Třeba vám rozhodování usnadníme.

  Fotogalerie

  Marta Malaníková

 • Děti z MŠ Držková: Už víme, co jsme nevěděly...

  Úterý 22.11. 2022 bylo pro děti z MŠ Držková něčím nevšedním. Žáci naší školy pohádkovou formou představili dětem, jak vypadá naše tělo, jak mohou zachránit člověka, jak obvázat ránu, jak si správně vyčistit zoubky. Nakonec si všichni dohromady zazpívali písničku, která se prolínala celým dnem a hodila se jak pro záchranu člověka, tak pro vánoční čas, a tou byla písnička Rolničky, rolničky. Věříme, že naše setkání nebylo poslední a už teď se těšíme na pokračování.

  Alice Stašová

 • Halloween - poezie čas?

  Na dušičkový čas připravili žáci 2.ročníků a Studentská rada speciální překvapení pro své spolužáky a učitele. Celé vyučování dne 1. listopadu probíhalo v duchu Halloweenu včetně kostýmů a soutěže o nejlepší „strašidel­nou“ fotku třídy a vyvrcholilo divadelním recitačním představením, které odhalilo u budoucích zdravotníků až nečekaný dramatický talent. Za příjemně strašidelné atmosféry podbarvené temnou hudbou zazněly zdramatizo­vané úryvky z Máchova Máje, Erbenových balad, Poeova Havrana či Shakespearova Macbetha. Uplatnili se i nadaní výtvarníci při vytváření plakátů, kulis, výzdoby auly a masek pro představení. A co je hlavní, žáci z několika tříd měli příležitost poznat se jinak než při zdravotnic­kých aktivitách a přípravu akce si přes veškerý stres, jaký organizace „divadla“ přináší, u­žili.

  Lenka Březíková

 • Veletrh práce ve zdravotnictví

  Dne 9. 11. 2022 jsme navštívily Veletrh práce ve Zdravotnictví v Olomouci. Každá z prezentu­jících nemocnic nám poskytla spoustu informací, které potřebujeme vědět proto, abychom se správně rozhodly a vybraly si dobrého zaměstnava­tele po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek. Celkem jsme obešly 47 stánků prezentují­cích některé zdravotnické zařízení z České či Slovenské republiky. Mohly jsme si vyzkoušet různé úkoly, např. laparoskopii na cvičném modelu, šití kůže na kuřecím stehně, měření zraku či porod dítěte. Odnesly jsme si spoustu cenných informací a propagačních materiálů. Chtěly bychom poděkovat vedení školy za možnost zúčastnit se tohoto veletrhu.

  Kolektiv třídy 3.O

 • Až na konec Evropy...

  Velké dobrodružství začalo 6. listopadu. V neděli ráno jsme se vydali na cestu ze Zlína do Bragy. I když byla cesta dlouhá, utekla nám jako voda. Čekala nás první výzva výpravy – let letadlem. Většina naší party totiž ještě nikdy letadlem neletěla. Let jsme všichni zvládli a i přes velké zpoždění na trase Praha-Lisabon jsme naštěstí stihli navazující let Lisabon-Porto. Klíčem našeho úspěchu totiž bylo stejné letadlo, kterým jsme letěli obě cesty, to jsme však nevěděli a zbytečně se stresovali z přestupu. Do hotelu jsme dorazili kolem 2 hodiny ráno – asi po 16ti hodinách cesty, šťastní, ale unavení.

  První den jsme objevovali město, navštívili jsme baziliku Panny Marie, ze které se nám naskytl výhled na celé město. Viděli jsme také sochu bohyně Bom Jesus do Monte a kouzelný park, který tuto svatyni obklopuje. V úterý nás již čekala návštěva pracovních zařízení, která budeme po celou dobu naší stáže navštěvovat. Všichni pracovníci byli velmi milí, přivítali nás s otevřenou náručí. Odpoledne jsme se vydali opět do ulic města, večer si pár dobrovolníků porovnalo kondičku v běhu na dlouhé trati s paní učitelkou Nedbálkovou. Začátek naší stáže byl velmi příjemný, uvidíme, co nám přinesou následují­cí dny.

  Veronika Meitnerová

1 2 3 4 5 6 7 73 145
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy