Odborná exkurze 1.C na ZZS ve Zlíně Novinky

V minulém týdnu se třída 1.C zúčastnila exkurze na ZZS ve Zlíně. Žáci měli možnost vidět vybavení vozidel, specializo­vaná vozidla, podívali se na dispečink ZZS. Vyzkoušeli si aplikaci „Záchranka“ a pochopili její důležitost. Děkujeme záchranářům za čas, který s námi strávili a ochotu se nám věnovat.

Marta Malaníková