Erasmus+ Informace o škole – Projekty

Projekt Erasmus+2022–1-CZ01-KA121,VET-000059687 je součástí udělené akreditace pro časové období 01.06.2022 – 01.08.2023­. Podmínky akreditace splnila naše škola pro období 2022 – 2027. První etapa zahrnuje aktivity pro 20 stážis­tů/stážis­tek, 2 odborné učitelky job shadowing, 3 učitele/u­čitelky, které se účastní odborných a jazykových kurzů. Odborné krátkodobé mobility probíhají v Portugalsku a Maďarsku, job shadowing na Slovensku, kurzy dle nabídky akreditova­ných organizací, využíváme platformu School Education Gateway.

Projekt Erasmus+ 2021–1-CZ01-KA122-VET-000017275, časové období 31.12.2021 – 01.07.2023­. Aktivity jsou určeny pro 24 stážis­tů/stážis­tek SZŠ a VOŠZ Zlín a 4 odborné učitelky job shadowing. Odborné krátkodobé mobility probíhají v těchto zemích: Turecko, Lotyšsko, Malta. Odborné učitelky provádějí stínování na německých klinikách.
Projekt ERASMUS+ byl schválen na období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020. V tomto období budou realizovány zahraniční stáže pro 42 žáků a studentů do Irska (Cork) a Německa (Berlín, Je­na).

Sdílet

Poslední úprava

Kamil Šrubař
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet