Den dětí v KNTB Novinky

Dne 18. června 2024 v od­poledních hodinách naše dobrovolnice z Klubu zdravušek spolupraco­valy s Dobrovol­nickým centrem KNTB a. s., Zlín na Dnu dětí. V areálu nemocnice bylo pro děti zaměstnanců připraveno spoustu her a zábavy. Na stanovišti, které si připravily žákyně naší školy, si děti mohly vyzkoušet ošetřování a vyšetřování na modelu kojence, prohlédnout si zdravotnické pomůcky a vymalovat si obrázky se zdravotnickou tématikou. Nejen děti, ale i naše žákyně si odpoledne moc užily.

Eva Kovářová