Fotogalerie Informace o škole

 • 2019

  Pečeme pro UNICEF — Zlín

  V úterý 28.5. 2019 odpo­ledne se konala prodejní akce " Pečeme pro Unicef " ve Zlatém Jablku v rámci 59. ročníku MDFFDM ve Zlíně. Domov mládeže se opětovně zapojil jak do pečení moučníků, tak i do přímého prodeje dobrovolně věnovaného sladkého a slaného pečiva. Za aktivní přístup a dobrou spolupráci náleží poděkování žákyním: Anežce Bolečkové, Sabině Barcuchové, Marii Chovančíkové, Kateřině Kulíškové, Tereze Fojtíkové a Vendule Jasiokové.

 • Soutěž v první pomoci — SZŠ Zlín

  Dne 3. 4. 2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže v první pomoci. Žáci 1. – 3. ročníků si zde otestovali získané vědomosti. Prověřit je mohli na třech stanovištích, která simulovala skutečné situace. Celkem se zúčastnilo 13 družstev složených z žáků oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel.

 • Seminář kariérového poradenství 2019

  Dne 5. 2. 2019 se v aule naší školy uskutečnil Seminář kariérového poradenství, určený žákům a studentům absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. V průběhu semináře byli žáci a studenti seznámení s možnostmi zaměstnání u významných poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb Zlínského kra­je.

 • 2018

  Týden zdraví na zdravce — Zlín

  V rámci Týdne zdraví se ve středu 10.10. 2018 usku­tečnil v aule školy preventivně zdravotní program, který zahrnoval workshopy s následnou ochutnávkou. Workshopy zaměřené na osvětu a prevenci zdraví s osmi stanovišti si připravili žáci 2. ročníku SZŠ. Ochutnávku pomazánek, salátů, moučníků ..... vytvořily žákyně a studentky společně s vychova­telkami na DM v kroužku vaření. Akce byla doplněna bio pomazánkami, kváskovým pečivem a potravinami z prodejny U zeleného stromu. Našim potěšením bylo, že akce se zúčastnila rovněž veřejnost, žáci ZŠ Štípa, senioři i hendike­povaní. Velké poděkování patří všem žákyním a studentkám, které se aktivně zapojily do přípravy i samotné prezentace v aule. Poděkování pak zvlášť náleží studentkám Tereze Rosové, Karolíně Repíkové, Renatě Jančaříkové za vynikající spolupráci a také ubytovaným žákyním druhého ročníku oboru Ošetřovatel Vendule Jasiokové, Kristýně Pokorné a Angelice Juračkové.

 • Středoškolský atletický pohár Otrokovice

1 2 3 4 9 16