Fotogalerie Informace o škole

 • 2021

  VIRTUÁLNÍ REALITA VE ZDRAVOTNICTVÍ

 • 2019

  Hour of Code — Zlín

  Účast v mezinárod­ním projektu k výuce programování.

 • Odborná konference Problematika transplantační medicíny

  Dne 20. 11. 2019 se v aule naší školy uskutečnila odborná konference na téma Problematika transplan­tační medicíny. Odbornou konferenci, pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, člena rady Zlínského kraje pro oblast školství, jsme uspořádali v rámci oslav 70. výročí založení naší školy.

  Zajímavé informace a svoje odborné zkušenosti přednášely významné osobnosti v oboru Transplan­tační medicíny z Kardiocen­tra a Transplan­tcentra IKEM Praha, Centra kardiovas­kulární a transplan­tační chirurgie Brno, Transplan­tačního centra FN Ostrava a Spolku Markéta, Vizovice.

 • Pečeme pro UNICEF — Zlín

  V úterý 28.5. 2019 odpo­ledne se konala prodejní akce " Pečeme pro Unicef " ve Zlatém Jablku v rámci 59. ročníku MDFFDM ve Zlíně. Domov mládeže se opětovně zapojil jak do pečení moučníků, tak i do přímého prodeje dobrovolně věnovaného sladkého a slaného pečiva. Za aktivní přístup a dobrou spolupráci náleží poděkování žákyním: Anežce Bolečkové, Sabině Barcuchové, Marii Chovančíkové, Kateřině Kulíškové, Tereze Fojtíkové a Vendule Jasiokové.

 • Soutěž v první pomoci — SZŠ Zlín

  Dne 3. 4. 2019 se uskutečnilo školní kolo soutěže v první pomoci. Žáci 1. – 3. ročníků si zde otestovali získané vědomosti. Prověřit je mohli na třech stanovištích, která simulovala skutečné situace. Celkem se zúčastnilo 13 družstev složených z žáků oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel.

1 2 3 4 9 17