Novinky

Dětské sestry v Praze

Studentky 3. ročníku oboru Diplomovaná dětská sestra, byly ve dnech 17. 9. až 19. 9. 2023 na exkurzi v Praze. Navštívily Kliniku dětské chirurgie v Motole, Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí a porodnici u Apolináře. Seznámily se s chodem a…

Eva Řeháková

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

Třídní schůzky 1. ročníků se uskuteční ve středu 4. 10. 2023 od 15:00 hod. v aule SZŠ a VOŠZ ve Zlíně. Program: • Seznámení s programem Bakaláři – Komens. • Informace k průběhu začátku školního roku. • Informace k lyžařskému kurzu.

Soňa Košutová

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na DVS denní forma

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na denní formu oboru vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra pro školní rok 2023/2024. Výsledková listinapdf60 kBp­řed 18 hodinami Přijatí uchazeči se dostaví do školy v pátek 22. 9. 2023 v…

Soňa Košutová

Odborná exkurze 1.V v Lázních Luhačovice

V pondělí 18.9. nav­štívila 1.V Lázně Luhačovice. Přivítala nás hlavní sestra lázní paní Varaďová na kolonádě u pramene Vincentky. Zde nás seznámila s historií lázní a také s účinky zdejších léčivých pramenů. Pak jsme navštívili Jurkovičův dům –…

Marta Malaníková

Soutěžní den IZS v Otrokovicích

Dne 15. 9. 2023 se v areálu Táborové základy DDM Sluníčko Otrokovice a areálu Rekreační oblasti Štěrkoviště uskutečnil 3. ročník Soutěžního dne s IZS. Akce byla určena žákům 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií z obvodu Otrokovice a zaše škola se do…

Andrea Bílková

Seznamovací táborák na DM.

Ve čtvrtek 14. září se na domově mládeže uskutečnil seznamovací táborák pro žáky prvních ročníků. Počasí nám vyšlo, i když to bylo hodně těsné. Jsme rádi, že se této akci zúčastnili i žáci vyšších ročníků, dokonce žáků VOŠZ. Velmi si vážíme účasti z…

Michal Polášek

1 2 3 4 78 155
RSS