Novinky

Ocenění Zlínského kraje

Jan Stavjaňa, žák třetího ročníku, byl jedním z dvanácti oceněných žáků Zlínského kraje. Honza byl oceněn za mimořádný čin – pomoc při záchraně života. Pohotovou první pomoc poskytl zraněnému při vlakovém neštěstí. Ocenění převzal z rukou hejtmana…

Marie Vilímková

Táborák na domově mládeže.

Ve středu 5. června se v prostorách zahrady na domově mládeže k ukončení školního roku uskutečnil táborákový oheň. Při této příležitosti si mohli žáci a studenti společně opéct buřty. Této možnosti využili nejen studenti, ale i vychovatelé a hosté,…

Michal Polášek

Pozdrav se Soluně

Všechny zdravíme ze Soluně, aktuálně ze zdejšího podniku. Dne 2.6.2024 za­počala naše cesta, která začala na nádraží v Otrokovi­cích. Rozloučili jsme se s našimi milovanými rodiči a nasedli do vlaku. Přijeli jsme do Vídně a zde jsme zavítali do…

Michaela Matoušů

Vyhlášení řádných voleb do školské rady pro období 2024-2027

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů volbu členů školské rady.

NOMINACE na členy školské rady Návrhy nominací na člena školské rady proběhnou formou vyplněním dokumentu „Návrh na kandidáta“ a jeho předáním osobně v kanceláři školy nebo E-mailem na adresu info@szszlin.cz nejpozději v pátek 14. 06. 2024 do 12…

Hynek Steska

Naši druháci dobyli Moravský kras!

Zatímco jiní studenti trávili dny s nosem zabořeným v učebnicích, naši stateční druháci ze zdravotnické školy vyrazili vstříc dobrodružství v srdci Moravského krasu. Útočištěm se jim stal kemp Baldovec, kde se rozdělili na dva odvážné týmy – pěšáky…

Jakub Kožela

Odborná exkurze 1.C na ZZS ve Zlíně

V minulém týdnu se třída 1.C zúčastnila exkurze na ZZS ve Zlíně. Žáci měli možnost vidět vybavení vozidel, specializo­vaná vozidla, podívali se na dispečink ZZS. Vyzkoušeli si aplikaci „Záchranka“ a pochopili její důležitost. Děkujeme záchranářům za…

Marta Malaníková

1 2 3 4 86 170
RSS