Novinky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na obor vzdělávání:

Hynek Steska

Provoz školy v srpnu

Ve dnech 24. – 26. srpna 2020 bude z provozních důvodů škola uzavřená. Ve velmi nutných případech kontaktujte pracovnici školy na telefonu 577 008 1­20 v čase 9:00 – 11:00 hodin. Potvrzení o studiu pro nový školní rok vydáváme od 12. srpna v čase 9…

Světlana Jančaříková

Termíny opravných a náhradních zkoušek - podzim 2020

Ústní maturitní zkoušky 4.A, 4.B Čtvrtek 10. 9. 2020 – rozpis zkoušek bude upřesněn. Závěrečné zkoušky 3.O Pondělí 14. 9. 2020 od 9:00 hod. Absolutoria 3.Z Pondělí 14. 9. 2020 od 13:30 hod.

Soňa Košutová

Ubytování na DM

Přihlášky na domov mládeže pro školní rok 2020/2021 musí přijatí uchazeči na VOŠ z 1. kola odevzdat nejpozději do 10. 8. 2020.

Soňa Košutová

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021 na obory vzdělávání: Diplomovaná dětská sestra Diplomovaná všeobecná sestra

Soňa Košutová

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel

Ředitel školy vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel. Přijatí uchazečip­df62 kBpřed měsícem Nepřijatí uchazečip­df76 kBpřed měsícem

Soňa Košutová

1 2 3 4 62 123
RSS