Novinky

Kurz Asistent pedagoga

Dle Usnesení vlády jsou pozastaveny všechny vzdělávací akce. Jakmile budeme znát konkrétní informace, budou uchazeči kurzů obeznámeni e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Světlana Jančaříková

Výuka v době mimořádných opatření - aktualizace od 14. 10. 2020

Podle nařízení MZ a KHS ZK je od 5. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků a studentů ve škole. Výuka probíhá distančním způsobem. Žáci 4. ročníků SŠ a studenti VOŠ se mohou zapojit do dobrovolnické činnosti, nebo k výpomoci poskytova­telům zdravotních…

Soňa Košutová

Poděkování z Uherskohradišťské nemocnice

Z Uherskoh­radišťské nemocnice jsme obdrželi pochvalu a poděkování pro žáka 4. ročníku, Davida Valeše. Text dopisupdf25 kBp­řed 20 dny

Světlana Jančaříková

Zdravotnická škola roku 2019

30. září 2020 proběhlo v pražské Lucerně slavnostní vyhlášení soutěže Sestra roku 2019. Při této příležitosti ředitel školy, Mgr. Hynek Steska, převzal cenu Zdravotnická škola roku 2019. Velmi si tohoto ocenění vážíme a „naší zdravce“ přejeme, ať se…

Světlana Jančaříková

Přednáška "Dentální hygiena"

Ve středu 30. 9. 2020 se na domově mládeže uskutečnila přednáška „Dentální hygiena“. MDDr. Veronika Navrátilová žákům ve své prezentaci ukázala, že zuby jsou naší vizitkou a pravidelná péče může předcházet některým nemocem. Cesta ke zdravému a…

Věra Švecová

Vyhlášení výsledků 3. kola přijímací řízení na VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2020/2021. Výsledková listinapdf57 kBp­řed měsícem

Soňa Košutová

1 2 3 4 62 123
RSS