Novinky

POMÁHÁME NEMOCNÝM DĚTEM

Tak jako roky předchozí i letos se naše škola zapojila do tradiční charitativní sbírky sdružení Šance Olomouc „Vánoční hvězda“. Naši žáci, studenti, pedagogové i ostatní zaměstnanci si zakoupili 121 ks vánočních růží v hodnotě 11160,– Kč. Celkový…

Eva Kovářová

"Mikulášská" nadílka v KNTB, a.s. Zlín

V pondělí 6. 12. 2021 navštívili „anděl a čert“ nemocné děti na oddělení větších dětí a dětské JIP v KNTB, a.s. Zlín. Jelikož z důvodu pandemie covid-19 nemohl přijít na oddělení nikdo z venku, této aktivity se s nadšením ujaly studentky 1. ročníku…

Eva Řeháková

Mikuláš na DM

V pondělí 6.12. ve večerních hodinách navštívil náš DM Mikuláš s čertem a protože byla všechna naše dítka v průběhu roku hodná, tak dostala sladkosti a čert neměl žádnou práci…

Petr Kudla

Beseda s MUDr. Havelkou

V pondělí 29.11. 2021 proběhla na DM dlouho očekávaná přednáška MUDr. Pavla Havelky, gynekologa, porodníka a sexuologa z KNTB ve Zlíně. Téma přednášky bylo Zařazení genderově odlišných menšin do společnosti. Téma bylo velmi zajímavé a vyvolalo u…

Petr Kudla

VIRTUÁLNÍ REALITA VE ZDRAVOTNICTVÍ

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhla v aule přednáška REHABILITACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ. Žáci 2.B se od přenášející, paní Janě Trdé, dozvěděli jak může virtuální realita vyřešit nedostatek fyzioterapeutů, zvýšit motivaci ke cvičení a nahradit některé drahé pomůcky a stroje, pomoci ve vzdělávání budoucích zdravotníků, nácviku zákroků, odstraňování fantomových bolestí a psychoterapii. Již vytvořené programy si mohli žáci s pomocí ovladače a speciálních brýlí sami vyzkoušet. Přejeme pracovnímu týmu mnoho dalších úspěchů a byli bychom rádi, kdyby se podobné produkty začaly brzo zařazovat do výuky i na naší škole. Velmi děkujeme za zprostředkování přednášky Doc. MUDr. Michalu Filipovi, Ph.D.; předsedovi představenstva KNTB, a. s. a Mgr. Janě Trdé Ph.D. za skvělou prezentaci.

Názory žáků Přednáška o virtuální realitě se mi moc líbila aspoň to nebyla normální přednáška, kde jenom sedíš a posloucháš, mohli jsme si virtuální realitu i zkusit, a to bylo dobré pro ty, kdo si to ještě nikdy nezkusili, ale i zábava pro ty, co…

Hynek Steska

Turnaj ve stolním tenisu

V úterý 23. 11. se na DM uskutečnil Turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníků. Nejlepšími hráči turnaje byli David Vlčnovský a Edita Keňová.

Věra Švecová

1 2 3 4 65 128
RSS