Další vzdělávání

Nabízíme možnost celoživotní vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky, pedagogy, rekvalifikace pro širokou veřejnost a řadu volnočasových aktivit pro mladé i seniory.

Každoročně nabízíme rekvalifi­kační kurz Sanitář a Řidič zdravotnické dopravní služby.

V certifi­kovaných kurzech, určených pro nelékařské zdravotníky (všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře) jsme od roku 2010 proš­kolili už více jak 1 000 uch­azečů. V současné době nabízíme kurzy s tématy:

  • Základy EKG pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře – na dotaz
  • Paliativní péče
  • Ošetřování nemocného s kožními ulceracemi
  • Katetrizace močového měchýře u muže pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře
  • Akutní stavy v pediatrii
  • Rehabilitač­ní ošetřovatel­ství
  • Rehabilitač­ní prvky v péči o klienta ve zdravotnic­kých a sociálních zařízeních a v domácí péči – školící akce – na dotaz

PŘIHLÁSIT SE A ZÍSKAT BLIŽŠÍ INFORMACE O JEDNOTLI­VÝCH KURZECH MŮŽETE PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ „PŘIHLÁŠENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ“ (viz výše). Informace: Světlana Jančaříková, svetlana.jancarikova@szszlin.cz; 577 008 111

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet