Další vzdělávání

Nabízíme možnost celoživotní vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky, pedagogy, rekvalifikace pro širokou veřejnost a řadu volnočasových aktivit pro mladé i seniory.

Pro širokou veřejnost jsou určeny rekvalifi­kační kurzy Sanitář, Řidič vozidla zdravotnické dopravní služby a Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby.

Z certifi­kovaných kurzů, určených pro nelékařské zdravotníky (všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře) nabízíme kurzy s tématy:

  • Paliativní péče
  • Ošetřování nemocného s kožními ulceracemi
  • Katetrizace močového měchýře u muže pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře
  • Akutní stavy v pediatrii
  • Rehabilitač­ní ošetřovatel­ství

PŘIHLÁSIT SE A ZÍSKAT BLIŽŠÍ INFORMACE O JEDNOTLI­VÝCH KURZECH MŮŽETE PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ „PŘIHLÁŠENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ“ (viz výše). Informace: Světlana Jančaříková, svetlana.jancarikova@szszlin.cz; 577 008 111

Sdílet

Poslední úprava

Světlana Jančaříková
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet