Podatelna Informace o škole

Způsob doručování dokumentů

1. V digi­tální podobě

PROSTŘEDNIC­TVÍM MAILU

  • pro zaslání informací, nabídek, sdělení apod. využijte mailovou adresu školy
  • info@szszlin.cz

PROSTŘEDNIC­TVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK

  • pro podání oficiálních dokumentů, žádostí apod. využijte elektronickou podatelnu
  • epodatelna@szszlin.cz
  • využívejte pouze formáty doručovaných dokumentů
    • pdf; pdf/a; txt; rtf; htm/html; odt; ods; odp; doc/docx; xls/xlsx; ppt/pptx; fo/zfo; jpg/jpeg; png; tif/tiff; zip; 7z

2. V LISTINNÉ PODOBĚ

PROSTŘEDNIC­TVÍM ČESKÉ POŠTY NEBO JINÝCH DISTRIBUTORŮ

OSOBNÍM PODÁNÍM

  • v kanceláři školy

POSTUP V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVAD U PŘIJATÉHO PODÁNÍ

  • Pokud bude dokument v digitální podobě vč. datové zprávy neúplný, nečitelný, obsahuje viry, není v požadovaném datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém škola přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel vyrozuměn.
  • Nebude-li škola schopna určit odesílatele, neodpovídá a dále dokument nezpracová­vá.

Sdílet

Poslední úprava

Hynek Steska
SZŠ a VOŠZ Zlín —

Sdílet