Informace o škole

Novinky

 • Kam s nimi?

  Žáci druhého ročníku oboru Praktická sestra, navštívili Lékárnu KNTB Zlín. Během exkurze se dozvěděli mnoho informací o označení léků, výrobě léčiv, skladování, ale i o nebez­pečných situacích, které mohou nastat, když při podávání léků nejsme důslední. Žáci už také vědí, jak zacházet s léky, které doma mají a všechny nespotřebují. Výklad byl zajímavý, hodně praktických ukázek pomohlo žákům pochopit náročnou problematiku tohoto oboru. Moc děkujeme za všechny informace.

  Alice Stašová

 • Ohlédnutí za dny otevřených dveří

  Dny otevřených dveří máme již za sebou, ale nevadí. Nabízíme vám malé fotografické ohlédnutí. Ti, kdo jste nestihli naši školu navštívit, a stále ještě váháte kam podáte přihlášku, zkuste si prohlédnout naši školu alespoň ve fotografiích. Třeba vám rozhodování usnadníme. Fotky jsou vloženy ve fotogalerii.

  https://www.szszlin.cz/informace-o-skole/fotogalerie/?_fid=ck5t

  Andrea Vykoukalová

 • Projekt zdravé zoubky

  Na projektu Zdravé zoubky se letos podíleli žáci 3. ročníku oboru Ošetřovatel. Navštívili asi 48 dětí ZŠ ve Štípě a 42 dětí v MŠ J.Knesla ve Zlíně. Cílem projektu bylo informovat děti o péči zoubků zábavnou formou. Žáci si pro děti připravili bohatý program se zoubkovou tématikou. V kostýmech představili jednotlivé zoubky, zahráli pohádku O pejskovi mlsounovi a bolavém zubu, děti navštívila zoubková víla Jarmilka, červíček Kubíček jim ukázal, jak vzniká kaz a pan doktor Ondra, jak správně čistit zoubky. Na stanovištích pak děti plnily různé úkoly, například přiřazování zdravých a nezdravých potravin, hádanky, počítání, bludiště a další. Všechny děti se aktivně zapojovaly do všech činností. Aktivita se vydařila, žáci získali zkušenosti s malými dětmi a ukázali, že umí pracovat v týmu a děti si s úsměvem na tváři akci užívaly.

  Ivana Hruboňová

 • Poděkování

  Vážený pane řediteli,

  chci Vám touto cestou poděkovat za vzájemnou spolupráci. Vámi nabízené akce, Zdravé zoubky, Pro co bije tvoje srdce nebo v rámci Týdne zdraví, Zdravý život vždy zaujaly naše žáky a byly pro nás velkým přínosem.

  Pevně doufáme, že se na Vás budeme moci obrátit i v násle­dujících školních letech.

  Děkujeme

  S pozdravem

  Mgr. Lenka Machálková

  Základní škola Zlín Nová cesta p.o.

  763 14 Zlín 12 Štípa

  +420 772 7­22 886

  Světlana Jančaříková

 • Uzavření školy dne 27. 11. 2023

  Stávkový výbor Odborové organizace školy sdělil řediteli školy, že se v pondělí 27. 11. 2023 naše škola připojuje ke stávce vyhlášené ČMOS.
  Ředitel školy vyhlásil pro všechny žáky SZŠ a studenty VOŠZ ředitelské volno. Škola bude v tento den uzavřena a odborná praxe nebude probíhat.
  Bližší informace k uvedenému obdrželi zákonní zástupci, žáci a studenti prostřednic­tvím systému Bakalář.

  Mgr. Hynek Steska, ředitel

 • Taktické cvičení HZS Zlín u nás na škole

  Budova Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín se v úterý dopoledne stala místem taktického cvičení jednotek požární ochrany. Námětem cvičení byl simulovaný požár ve čtvrtém nadzemním podlaží v prostorách strojovny výtahu, přičemž kvůli zplodinám požáru zůstal uvězněn na střeše budovy zaměstnanec školy. Ten nahlásil požár na tísňovou linku 112 a dále zavolal do školy, aby zajistili evakuaci všech osob před budovu. Na místo hlášeného požáru přijeli profesionální hasiči ze stanice Zlín a jednotka hasičů statutárního města Zlína a zahájili hasební práce. Taktéž evakuovali ze střechy do bezpečí oznamovatele události a dva studenty ze zakouřeného prostoru školy, kteří nebyli schopni se bez pomoci dostat ven z budovy. Účelem cvičení bylo procvičit mimo jiné evakuaci všech studentů a zaměstnanců školy a dále prověřit odbornou připravenost a akceschopnost jednotek při takovéto mimořádné události včetně činností vedoucích k záchraně života, zdraví osob a záchraně majetku.

  zdroj informací: facebook HZS Zlínského kraje, autor Lucie Javoříková, tisková mluv­čí

  Jakub Kožela

1 2 3 4 5 81 161
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy