Informace o škole

Novinky

 • Studentské volby na zdravce

  Tak máme odvoleno! Aspoň co se studentské volby prezidenta týče. A kdo vyhrál? U nás na zdravce nejvíce hlasů získala Danuše Nerudová (97 hlasů). Na druhém místě skončil Petr Pavel se 13 hlasy. Třetí místo obsadil Andrej Babiš se 12 hlasy. Voleb se zúčastnilo celkem 124 studentů. Všem děkujeme za účast.

  Veronika Meitnerová

 • Vánoční turnaj ve stolním tenisu

  Ve středu 5. 12. 2022 se zástupci domova mládeže Tereza Kučerová, Andrea Holbová a Štěpán Struhař zúčastnili „Vánočního turnaje“ domovů mládeže, který uspořádal DM1 SPŠP ve Zlíně. Velký úspěch zaznamenala naše děvčata, která získala v kategorii dívek stříbrnou a bronzovou medaili. Pochvalu si získal také Štěpán Struhař, který se ovšem do finále neprobojoval. Důvodem je velká kvalita policejní školy v Holešově, kteří pravidelně připraví většinu účastníků o drahocenné kovy. Akce navazovala na turnaj ve stolním tenisu, který pořádáme před tímto turnajem na rozehrání chlapců a dívek, na našem domově mládeže, Z vítězných chlapců a dívek z domovského turnaje se „Vánočního turnaje“ mezi domovy mládeže zúčastnili Štěpán Struhař a Tereza Kučerová.

  Michal Polášek

 • Dárky pro seniory

  Minulý týden jsme předali metodičce ošetřovatel­ské péče KNTB a.s. Zlín, paní Balogové, vánoční přáníčka a keramické dárky. Poputují pacientům v Centru klinické gerontologie. Věříme, že jim zpříjemní vánoční čas. Přáníčka a dárky vznikly v rámci projektu „Mosty“, za finanční podpory města Zlín.

  Jana Mališková, Magda Gálíková

 • Poděkování za prezentaci první pomoci

  Světlana Jančaříková

 • Vánoční pečení s DD ZŠ Lazy - projekt Mosty

  Ve čtvrtek 8. prosince se na domově mládeže uskutečnila tradiční akce Vánoční pečení. Žákyně a děti z DD ZŠ Lazy se společně podíleli na pečení různých druhů vánočního cukroví. Akce byla pěkným zpestřením adventního času, uskutečnila se v rámci projektu Mosty za finanční podpory města Zlín.

  Jana Mališková

 • Napiš dopis, zachraň život!

  V minulých dnech se naše škola zapojila do akce Maraton psaní dopisů. Smyslem akce je podpořit dopisem neprávem vězněné osoby po celém světě. Ptáte se, proč zrovna dopis? Ručně psaný dopis má v digitální době obrovskou sílu. Je to nástroj, který přispívá k tvorbě mezinárodního tlaku na politiky a úředníky v daných zemích. Podle pořádající organizace Amnesty International se zaplavením kanceláří mocných daří dosáhnout propuštění nebo zlepšení podmínek u více než třetiny z těch, kteří se stali oběťmi bezpráví. Naše škola napsala a odepsala celkem 251 dopisů. Velké díky patří všem, kteří se do akce zapojili.

  Veronika Meitnerová

1 2 3 4 5 73 145
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy