Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení výsledků přijímacího řízení VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na obory vzdělávání VOŠ.

  Diplomovaná dětská sestra

  Více informací.

  Diplomovaná všeobecná sestra – denní studium

  Více informací v případě, že jste uspěli či neuspěli.

  Diplomovaná všeobecná sestra – kombinovaná forma

  Více informací v případě, že jste uspěli či neuspěli.

  Soňa Košutová

 • Fulbright

  V pátek 14. 6. 2024 jsme se v rámci projektu FULBRIGHT.CZ sešli v Olomouci, abychom završili úspěšné působení amerických asistentů ve výuce anglického jazyka, kteří na středních školách po celé České republice pracovali společně s více než stovkou českých učitelů a s více než 2000 studen­ty. Náš velký dík patří našemu Danielovi, který odvedl za celý školní rok kus parádní práce a výrazně zpestřil výuku anglického jazyka na naší škole. Jsme rádi, že se mu u nás líbilo a strávil tady, dle jeho slov, zatím nejlepší rok svého života. Přejeme mu do dalšího života hodně úspěchů a věříme, že se zase někdy setkáme. Thank you very much Daniel!

  Závěrem pár hezkých slov přímo od něj:

  “ For most of my academic career I’ve chased accolades and thought that a very career focused life would make me happy, but my mindset is totally flipped now. What I really value in life is being able to do impactful, fulfilling work and being able to meet, work, and spend time with amazing people (friends, family, colleagues, etc…)”.

  Daniel Elston

  Přemysl Kozmík

 • Schůzka budoucích 1. ročníků

  Informativní schůzka zákonných zástupců a žáků budoucích 1. ročníků se uskuteční ve středu 26. června 2024 od 14:30 hodin v aule školy. Sledujte prosím svůj mail, kde najdete bližší informace. Těšíme se na vás.

  Světlana Jančaříková

 • Den dětí Otrokovice

  V pátek 31.května pořádalo DDM Sluníčko Otrokovice Den dětí. Na akci se podílely i studentky 1. ročníku oboru Všeobecná sestra. Akce probíhala v parku u městské polikliniky v Otrokovi­cích. Malí návštěvníci si pod vedením studentek mohli vyzkoušet resuscitaci a obvazovou techniku. Přestože účast byla velká, musela být akce předčasně ukončena pro nepřízeň počasí.

  Miroslava Kubicová

 • Exkurze DS Lukov

  Ve čtvrtek 13. 6. 2024 naše třída 2. O navští­vila domov pro seniory v Lukově. Sociální pracovnice nám přiblížila běžný den v domově a provedla nás jednotlivými patry domova. Domov na první pohled vypadá malý, ale při vstupu dovnitř jsme se přesvědčili o opaku. Pro klienty jsme měli předem připravené různé aktivizační metody (puzzle, obrázkové karty, hádanky, AZ kvíz a další). Rozdělili jsme se na tři skupiny a vrhli se do práce. Během hraní her jsme měli prostor i na povídání. Někteří klienti se nám svěřili se svými životními příběhy. Z naší návštěvy byli nadšení, že jsme s nimi strávili krásné dopoledne. My zase měli skvělý pocit, že jsme jim udělali radost.

  Miroslava Kubicová

 • Ocenění Zlínského kraje

  Jan Stavjaňa, žák třetího ročníku, byl jedním z dvanácti oceněných žáků Zlínského kraje. Honza byl oceněn za mimořádný čin – pomoc při záchraně života. Pohotovou první pomoc poskytl zraněnému při vlakovém neštěstí. Ocenění převzal z rukou hejtmana Radima Holiše a krajské radní pro školství Zuzany Fišerové v krásných prostorách Baťovy vily. Jsme na Honzu velmi hrdí.

  V odkazu více informací o uděleném ocenění a fotogalerie ze včerejší slavnostní ak­ce.

  https://zlinskykraj.cz/tiskove-zpravy/kraj-ocenil-zaky-za-mimoradne-uspechy-i-zachranu-zivota

  Marie Vilímková

1 2 3 4 5 87 172
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy