Informace o škole

Novinky

 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na VOŠ

  Ředitel školy vyhlašuje výsledky 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání :

  Diplomovaná všeobecná sestra

  Diplomovaná dětská sestra

  Soňa Košutová

 • Maturita 2020

  Maturita není jenom zkouška dospělosti, ale také zralosti, jak napovídá původní význam tohoto slova. Naši milí žáci dozráli během čtyř let teoretického studia v lavicích i praktické výuky v nemocnici jako dobré víno a sklizeň byla tento rok skvělá. Navzdory několika dílčím neúspěchům jsme na naše čtvrťáky hrdí, že zvládli i v nezvyklé situaci pandemie dokončit své studium se ctí. Z žáků se stali absolventi a my je vypouštíme z bran školy beze strachu o jejich další uplatnění a přejeme jim na další životní cestě hodně radosti a štěstí.

  Lenka Březíková

 • Poděkování

  Obdrželi jsme poděkování od Skupiny AGEL za aktivní zapojení do pomoci zdravotnickým zařízením v koronavi­rové situaci. Dopispdf57 kB­před měsícem

  Světlana Jančaříková

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Ošetřovatel

  Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na obor vzdělávání:

  Ošetřovatel

  Soňa Košutová

 • Závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel

  Závěrečné zkoušky oboru Ošetřovatel se v tomto školním roce nesly v trochu jiném duchu než obvykle. Díky opatřením souvisejícím s nákazou COVID-19, probíhaly praktické zkoušky ve škole v odborných učebnách. Vyučující připravili závěrečné zkoušky tak, aby se co nejvíce přiblížily podmínkám v nemocničním prostředí. Žáci si vylosovali modelovou situaci a odborné výkony, které simulovaly onemocnění pacienta.

  Závěrečné zkoušky probíhaly od 2. – 12.6.2020 a všechny žákyně byly úspěšné. S vyzname­náním prospěly čtyři žákyně.

  Všem žákyním přejeme, aby svou budoucí profesi dělaly s láskou a radostí.

  Olga Králíková

 • Zdravka cvičí s OnlineFitness

  Po jednání Bezpečnostní rady státu 11. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví bezpečnostní opatření, ve kterém zakázalo osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání a studiu, což postihlo samozřejmě i naši školu.

  Výuka od té doby probíhá pro většinu žáků a distančně a my učitelé tělesné výchovy jsme řešili, jak žáky zapojit a dopřát jim pohybovou aktivitu online. Po několika vytvořených trénincích jsem si vzpomněl na web onlinefit­ness.cz, na jehož vývoji jsem se v jeho začátcích podílel.

  Po rychlé domluvě se podařilo získat přístup pro všechny třídy kromě těch, které čeká maturitní zkouška nebo zkouška závěrečná. Přibližně 330 žáků a žákyň tak dostalo možnost cvičit ze svého domova a vybrat si z desítek lekcí a cvičit při přímém přenosu, nebo ze záznamu. Věřím, že tuto unikátní možnost zejména dívky využijí a zpestří si tak svůj náročný den v rámci distanční vý­uky.

  OnlineFit­ness – klik, který Ti změní život. Budeme rádi, pokud tato unikátní možnost cvičení některým žákyním změní život a každodenní dávka pohybové aktivity pro ně bude samozřejmos­tí.

  Děkujeme OF za příležitost a všem cvičícím pak přeji co nejvíce odcvičených lekcí a zlepšující se kondici.

  A jaké jsou reakce našich žákyň?

  “Myslím si, že je to docela fajn takhle mít možnost si zacvičit doma, když někdo nechce riskovat a chodit do fitka. Má to i hezké zpracování a celkově mi to přijde fajn."

  “Přijde mi to jako dost dobrá stránka, mají to dobře udělané, cviky pro mě nejsou zas tak náročné :).”

  “Sice mě vše bolí, ale je to moc fajn a baví mě to. Jsem ráda, že mám takovou možnost a děkuju za ni.”

  “Do OnlineFitness jsem se zaregistro­vala. Stránky jsou přehledné. Rychle jsem se v nich naučila pracovat. Zatím cvičím každý den.”

  “Na domácí cvičení to je úplná pecka! Z velkého množství druhů cvičení si každý vybere své-nejpohodlněj­ší, co ho baví. Pro seberozvoj geniální a hlavně to člověka v těchto chvílích nakopne, ať jen nesedí na zadku a alespoň něco (málo) se sebou dělá! Jen tak na závěr, mám pocit, že se mi vyplavilo až moc endorfinů, chce se mi pořád smát a zlepšilo mi to celý den.”

  Líbí se mi že videa jsou krátká i delší. Je tam velký výběr co zrovna chceme cvičit. I když dopoledne nemám čas, odpoledne pustím záznam a jedu podle něj. Dobře se mi podle nich cvičí, je to lepší než nějaká stažená aplikace. Takže za mě super!”

  “Stránka je super, cvičí se podle ní dobře, jen je trochu škoda, že se denně můžu přihlásit jen na jednu lekci. Jinak nemám co vytknout.”

  Matěj Koňařík

1 2 3 4 5 62 123
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy