Informace o škole

Novinky

 • Den otevřených dveří 26.11. 2021

  Vážení rodiče, žáci, zájemci o studium. Těšili jsme se, že Vás letos přivítáme v naší krásné škole osobně. Bohužel to opět nevyšlo. Vzhledem k tomu, že aktuální nařízení vlády by umožnilo vstup do školy pouze očkovaným osobám, rozhodli jsme se realizovat den otevřených dveří v on-line podobě.

  Pokud máte zájem o získání potřebných informací, zveme Vás v pátek 26.11. 2021 na on-line Den otevřených dve­ří.

  V časech uvedených v harmono­gramu vám ve čtyřech blocích zprostřed­kujeme možnost vznést dotazy na vyučující školy. Připojujte se prosím k videokon­ferencím v uvedené časy. Vyučující budou připojeni až do zodpovězení všech dotazů, následně se připojí až k dalšímu blo­ku.

  Časový harmonogram
  • první blok 13:30
  • druhý blok 14:30
  • třetí blok 15:30
  • čtvrtý blok 16:30
  PŘIPOJENÍ K VIDEOKON­FERENCI

  odkaz připravujeme, bude k dispozici nejpozději v pátek dopoledne.

  Pokud nebudete mít čas k on-line připojení, můžete získat informace ze studia a života na Zdravotnické škole ve Zlíně v následu­jících odkazech.

  ČASTÉ DOTAZY (FAQ)
  VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY
  PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY – video
  OSLAVY VÝROČÍ ŠKOLY – video
  VZKAZY RODIČŮM od vyučujících
  VZKAZY ZÁJEMCŮM O STUDIUM OD PRVÁKŮ a MATURANTŮ.

  Pokud jste ani v odkazech nenašli potřebné informace, můžete psát dotazy do chatu nebo do SCHRÁNKY.

  Pokud máte již nyní vážný zájem o naši školu, můžete vyplnit krátký DOTAZNÍK a my vám budeme až do dne přijímacích zkoušek posílat aktuální organizační pokyny a zprávy.

  Vážení rodiče, žáci, zájemci o studium.
  Budeme se snažit Vám předat maximum informací i on-line formou.
  Věřím, že 20. ledna 2022 už bude možná Vaše návštěva přímo ve škole. Pokud tato situace nastane, budeme Vás včas informovat.

  V každém případě se Vám omlouváme za způsobené komplikace a moc se těšíme na setkání i v on-line podobě.

  S přáním krásného dne
  Mgr Hynek Steska, ředitel

  Světlana Jančaříková

 • Pamětní diplom Ministerstva zdravotnictví

  Hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA předala Asociaci zdravotnic­kých škol ČR pamětní list jako poděkování za mimořádnou pomoc v boji s pandemií SARS-Civid-2 v letech 2019–2021. Naše škola je členem této asociace.
  Velmi si tohoto ocenění vážíme.

  Světlana Jančaříková

 • PLES ŠKOLY 2022

  Reprezentační ples školy, který se měl uskutečnit dne 14. ledna 2022, se z důvodu šířící se epidemie Covid-19 přesouvá na 13. května 2022.

  Světlana Jančaříková

 • Podzimní tvoření na DM

  V úterý 19. 10. 2021 se v domově mládeže uskutečnilo „Podzimní tvoření“. Žáci vytvářeli pod vedením lektorky a vychovatelů dekorace z dýní, věnce s podzimní tématikou a květiny z podzimních listů. Akce se uskutečnila ve spolupráci s DM1 SPŠP Zlín a zúčastnilo se jí 25 žáků a studentů.

  Věra Švecová

 • Veletrh práce a vzdělávání Zlín

  Dne 3.11.2021 se uskuteční Veletrh práce a vzdělávání Zlín v Kongresovém centru ve Zlíně. Vstup zdarma.

  Marta Malaníková

 • Sportovní den seniorů

  Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se opět po roční pauze uskutečnil Sportovní den seniorů. Naše škola u této akce nikdy nechyběla a pomáhá s organizací celého dne. Zajišťujeme zejména hladký průběh akce, rozhodčí na stanovištích a zpracování výsledků. Letos se akce účastnilo devět týmů z celého kraje a do soutěžení se zapojila sedmdesátka seniorů, kteří soutěžili v nejrůzněj­ších sportovních disciplínách.

  V rámci akce byla zapojena třída 4.C. Žáci bez problémů plnili roli rozhodčích a ukázali, že komunikace je jejich silnou stránkou. Od několika účastníků se nám donesla pochvala, že jsou holky a kluci moc šikovní.

  „Senioři byli velice aktivní. Líbilo se mi vzájemné podporování v týmech a taky trocha té soutěživosti. Pro žáky naší třídy to byla příjemná nová zkušenost a budeme moc rádi, když bude naše škola v této tradici pokračovat.“ popsala své dojmy Karolína Staňková.

  Matěj Koňařík

1 2 3 4 5 65 128
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy