Informace o škole

Novinky

 • Okresní kolo ve florbale

  Dne 13. 11. jsme na naší domácí půdě pořádali okresní kolo ve florbalu dívek. Po výsledcích z let minulých jsme opět chtěli stát na stupních vítězů. Bohužel oslabený tým našich reprezentan­tek nakonec nedokázal postoupit do kola krajského. Nicméně holky je třeba pochválit za bojovnost a snahu, která se určitě s našimi pravidelnými ranními tréninky projeví v roce dalším.

  Matěj Koňařík

 • Výsadba stromů

  Jako každý rok tak i letos jsme spolupraco­vali s Odborem městské zeleně Zlín. Žáci ZA 2.A vysadili 8 stromů v blízkosti autobusových zastávek Zlín-Nemocnice. Žáci si stromy i pojmenovali a vzhledem k blízkosti výsadby je mohou kontrolovat během roku. Doufáme, že se tato tradice udrží i nadále.

  Mgr. Karolína Mikulcová

 • Bobřík informatiky

  Žáci 4.L se zúčastnili soutěže Bobřík informatiky v kategorii senior. Vyzkoušeli si úkoly zahrnující znalosti z různých oblastí informatiky a výpočetní techniky. Zajímavé byly především interaktivní úkoly týkající se základů algoritmi­zace. Na 1. místě ve školním kole soutěže se umístila Jana Čaňová, na 2. místě Lenka Kratinová a na 3. místě Simona Hubáčková. Gratulujeme.

  Martina Dvořáčková

 • Svědectví z Magické noci....

  V noci ze čtvrtku 30. října na pátek 31. října se prostředí naší školy proměnilo v hororový příběh. Tuto situaci zaznamenaly i televizní kamery, viz odkaz ( TV BARRANDOV: začátek od 10.35. mi­nuty,). Přinášíme vám také exkluzivní svědectví jednoho z účastníků, který ve škole přenocoval­.....

  …Scházíme se v 19. hodin ve škole. Padá tma. Koluje ponurá nálada. Vydáváme se na lampionový průvod. Po disciplínách, jež očividně měli odvést naší pozornost, se vracíme do potemnělé budovy školy.
  Potkáváme pološílené individuum s kalhotami na hlavě. Tiše sedí v koutku a kuňká. Je to nebohý pán Slovák, zbláznil se strachy. Škola je děsivé místo i ve dne, v noci je to o mnoho horší. Bojíme se, kolují zvěsti o půlnoční písemce z fyziky. Strach si vybírá daň. Někteří nebožáci tvrdí, že se venku potuluje partička šílených klaunů.
  Proplouváme večerním programem až ke stezce odvahy, slyšíme srdcervoucí řev a pláč předešlých skupinek. Věříme v nejhorší, písemku z jaderné fyziky! Jsem na řadě, připraven padnout do pasti. Naštěstí se ukazuje, že jde jen o šílence a blázny, o které pečuje neméně zvrácený personál školy. Díky bohu! Pro dnešek budu ještě žít!

  Robin Chernel, 4. L

  autor: Mgr. Veronika Meitnerová

 • Prezentace první pomoci ZŠ Zlín - Malenovice

  Dne 3. 11. 2014 proběhla v prostorách naší školy prezentace první pomoci jíž se zúčastnily žáci pátých tříd Základní školy Zlin – Malenovice, Komenského 78. Žáci si v jednotli­vých workshopech ověřili a rozšířili znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci a následně i vyzkoušeli ošetření poraněných v reálné modelové situaci. Velmi nás potěšil zájem všech žáků základní školy a především jejich připravenost v oblasti poskytování první pomoci. Všem, kteří se podíleli na klidném průběhu prezentace patří poděkování.

  Mgr. Petra Holubová

 • Deštivo a chladno v Osvětimi..

  Třetí říjnou středu jsme se zúčastnili exkurze do Památníku holocaustu v Osvětimi. Před branami Auschwitz I jsme stanuli něco kolem desáté hodiny. Počasí nám zrovna nepřálo. Byla zima a k tomu se přidal ještě prudký déšť. V první části prohlídky nás průvodkyně provedla po areálu Auschwitz I. Navštívili jsme několik bloků, kde byl popsán život v koncentrač­ním táboře. Kromě dobových fotografií, záznamů a map jsme také mohli nahlédnout na osobní věci vězňů.

  Mgr. Veronika Meitnerová

1 85 160 161 162 163 164 165 166 168
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy