Informace o škole

Novinky

 • Kurz horské záchranné služby

  Ve dnech od 29.9. – 3.10. 2014 se třída záchranářů 3. ročníku zúčastnila výcviku horské záchranné služby za přítomnosti profesionál­ních hasičů lezců z Brna, který byl zaměřen na praktické zvládnutí pohybu ve skalním terénu za použití lanových technik a na seznámení se s prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Kurz zahrnoval seznámení se s jistícími a záchrannými pomůckami, slaňování, výstup po laně, přemostění řeky, transport zraněných přes řeku. A nakonec si naši studenti vyzkoušeli záchrannou akci nejen v jeskyni, ale i v nočních podmínkách, což pro ně bylo velkou zkušeností.

  Mgr. Eva Aujeská

 • Zapojili jsme se do projektu Krokus...

  Naše škola se zapojila do projektu Krokus, jehož cílem je připomenout oběti holocaustu. V rámci projektu jsme zasadili před budovou školy asi 240 cibulek krokusů. Žlutá barva květů symbolizuje žlutou hvězdou, kterou museli Židé během druhé světové války nosit. Když na jaře krokusy vykvetou, připomenou nám jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších, jenž zemřely během šoa.

  Veronika Chromková, Lucie Konečná – žákyně 2. B

  Mgr. Veronika Meitnerová

 • Okresní kolo ve stolním tenise

  Dne 7. 10. 2014 se konalo okresní kolo ve stolním tenise. Naše škola vyslala družstvo chlapců, ve velké konkurenci se jim nepodařilo probojovat na stupně vítězů. Děkujeme za reprezenta­ci školy.

  Darina Frömelová

 • Přednáška společnosti Sokrates

  V pondělí 6. 10. 2014 se uskutečnila v aule naší školy přednáška společnosti Sokrates. Žáci čtvrtých ročníků se dozvěděli informace o přijímacích zkouškách na VŠ, Národních srovnávacích zkouškách či možnostech pomaturitního jazykového vzdělání. Veškeré informace je možné prostudovat také na webu společnosti Sokrates.

  Mgr. Marta Malaníková

 • Okresní kolo ve volejbale chlapců

  V úterý 30. 9. 2014 proběhlo na SPŠ ve Zlíně okresní kolo ve volejbale chlapců. Naši žáci v prvním zápase nestačili na domácí družstvo, poté postupně porazili SPŠ polytechnic­kou a Obchodní akademii. V samotném závěru jsme se utkali s družstvem TGM Zlín a v napínavém boji o druhé místo jsme uspěli.

  Školu reprezento­vali: Jan Škrabola, Jan Šiška, Jan Kalmár, Pavel Kurtin, Filip Líňa, Tomáš Rapant a Zdeněk Vaněčka.

  Všem patří poděkování za velmi úspěšnou reprezenta­ci školy.

  Mgr. Darina Frömelová

 • Okresní kolo v badmintonu

  Dne 2.10. 2014 se konalo okresní kolo v badmintonu chlapců i dívek. Naši žáci si se svými soupeři vedli se střídavými úspěchy. Nejlepšího umístění dosáhla Alena Elšíková, když získala krásné 3. místo, Martin Pekař 6. místo a Kristýna Zelinková rovněž 6. místo. Blahopřejeme.

  Darina Frömelová

1 85 162 163 164 165 166 167 168
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy