Návštěva gynekologicko - porodnického oddělení KNTB ve Zlíně Novinky

V ponděli 8.prosince 2014 jsme navštívili gynekologic­ko – porodnické oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. MUDr.Pavel Havelka seznámil budoucí zdravotní sestry s provozem celého oddělení a v odborném výkladu se zmínil i o pláno­vaném rodičovství a antikoncepci z pohledu porodníka. Všem zúčastněným se beseda líbila a na základě četných dotazů se rozvinula i diskuse o problémech a legislativě ve zdravotnic­tví.

Petr Kudla