Spolupráce školy se seniory Novinky

V letošním školním roce naše škola navázala spolupráci s Klubem seniorů Podhoří.

V letošním školním roce naše škola navázala spolupráci s Klubem seniorů Podhoří. První z plánovaných aktivit si pro seniory připravili studenti záchranáři z Klubu IZS. V průběhu 2 hodinového programu budoucí záchranáři seznámili naše milé hosty se strukturou IZS a prací ZZS, se zásadami správného volání na tísňovou linku, s postupy první pomoci v situacích, které je mohou v běžném životě potkat a s postupy laické resuscitace, včetně použití automatického externího defibrilá­toru. Již nyní se těšíme na setkání v měsíci ú­noru.

Andrea Bílková