Hour of Code Novinky

V tomto týdnu se žáci naší školy účastní v hodinách informatiky mezinárodní akce Hour of Code. Kdokoli se může prostřednic­tvím této webové aplikace seznámit se základy programování. Postupně krok po kroku poznáváme základní programovací prvky – sekvenci příkazů, podmínku, cyklus, … Zadáváním příkazů v grafickém rozhraní si můžeme rovnou vyzkoušet, zda se nám podaří program správně napsat. Ti, které „programo­vání“ zaujme, mohou pokračovat v dalších lekcích.

Martina Dvořáčková