Informace o škole

Novinky

 • Pracovník roku ve zdravotních službách Zlínského kraje 2015

  12. 11. 2015 proběhlo v Baťově vile ve Zlíně slavnostní předávání cen nejlepším lékařským a nelékařským pracovníkům Zlínského kraje za rok 2015. Mezi oceněnými nelékařskými pracovníky byla mimo jiné i Ing. Mgr. Radana Uhýrková, která patří mezi externí spolupracov­níky naší školy a Již řadu let se podílí na teoretické i praktické přípravě studentů oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. Blahopřejeme k významnému ocenění.

  Soňa Košutová

 • Provoz školy 16. 11.

  Z důvodu vyhlášení ředitelského volna, jsou úřední hodiny v tento den stanoveny na 9:00 - 12:00 hodin.

  Světlana Jančaříková

  Světlana Jančaříková

 • XVI. reprezentační ples školy

  Dne 8. ledna 2016 naše škola pořádá již XVI. reprezentační ples Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín.
  Letošním téma plesu se ponese v duchu „Dobro a zlo“.
  Andělé, čertíci a ďáblíci budou tancovat v Kongresovém sále i Taneční kavárně Hotelu Moskva.
  Celým večerem nás bude hudebně provázet Vivian band a DiskoV.
  Přijďte se za námi pobavit a prožít krásný večer, zvou žáci třetích ročníků.

  Alice Stašová

 • Klub IZS - cvičení na téma Ebola

  V tomto týdnu měli studenti záchranáři z Klubu IZS jedinečnou možnost se zúčastnit prověřovacích cvičení HZS Zlín a HZS Otrokovice na téma Zásah při výskytu vysoce nakažlivé nemoci – Eboly. Během cvičení studenti sledovali zásah profesionál­ních hasičů a seznámili se se specifiky postupů při tomto typu zásahů, s biovakem, s přetlako­vými protichemic­kými obleky a teké s dekonta­minačním stanovištěm. Cenné informace určitě využijí při svém dalším studiu.

  Andrea Bílková

 • Magická noc 2015

  Výbuch jaderné elektrárny. Největší jaderná katastrofa v historii lidstva. Prostory školy se mění a jsou k nepoznání…

  Stejně jako v minulém roce, tak i letos proběhla akce, která je mezi žáky velmi oblíbená. Krátkou reportáž přijela natočit i TV Barrandov, video naleznete na odkaze od času 21:34.

  Děkujeme žákům 4. A a 4.B, kteří vytvořili děsivé prostředí. Poděkování zaslouží také všichni kantoři, kteří se akce zúčastnili a dohlíželi na její poklidný průběh.

  Skvělé fotografie jsou z rukou Míši Vrbové ze 4.A

  Matěj Koňařík

 • Pasování 1. B - 27. 10. 2015

  Když jsme se po magické noci, kterou jsme strávili ve škole, vzbudili, tak jsme začali někteří pociťovat trému. Báli jsme se vystoupit před celou školou. Měli jsme tři různé přednášky v rámci Dnu prevence a pak už zbývalo jen pár chvil do zahájení pasování. Oblékli jsme se do kostýmů, nachystali rekvizity a mohli jsme vstoupit do auly. Nejprve jsme viděli vystoupení a pasování tříd 1. A a 1. O a program 4. A. No a pak už to bylo! Nejprve nastoupila Iveta Běláková, která řekla něco o naší třídě, prezentovali jsme své fotky z DISu a mohli jsme začít. Tančili jsme „ŠŠŠ, Olivera Twista a Pátou“. Myslím, že na to, že jsme nacvičovali necelé dva týdny, tak se nám to povedlo. Po odtančení z nás spadla tréma a byli jsme rádi, že je vše úspěšně za námi. Zbýval už jen program třídy 4. B a naše pasování. 4. B měla krásný a nezapomenu­telný program, který nás všechny pobavil. A pak už tu bylo naše pasování, jež se vydařilo díky 4. B, která si s ním dala práci. Zbývalo jen zdokumentovat tento moment a mohli jsme jít domů. Děkujeme třídě 4. B a všem, co se na pasování podíleli. Veronika Koppová, žákyně 1. B

  Eva Reháková

1 63 94 95 96 97 98 99 100 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy