Informace o škole

Novinky

 • Odborná exkurze ve Fakultní nemocnici v Motole

  Dne 16. 10. 2015 se 18 odborných učitelek naší školy zúčastnilo exkurze ve Fakultní nemocnici v Motole Praha. Programem exkurze byl odborný výklad a prohlídka Kliniky dětské hematologie a onkologie a Dětského kardiocentra, následovaly přednášky na téma Činnost nemocničního ombudsmana a Spirituální péče ve FN v Motole. Cenné informace získané během exkurze zcela jistě využijeme při výuce odborných předmětů u našich žáků a studentů.

  Andrea Bílková

 • Přírodovědný klokan

  Žáci prvních a druhých ročníků oboru Zdravotnický asistent se zúčastnili školního kola soutěže z biologie, chemie, fyziky a matematiky – Přírodovědný klokan. Soutěž vyhrála žákyně 2.A Eliška Vlková, druhé místo obsadil Daniel Majzlík také ze 2.A, na třetí místo se probojovala Tereza Zapletalíková z 1.A. Gratulujeme.

  Martina Dvořáčková

 • Beseda s probačním úředníkem

  Byli jsme na Okresním soudu ve Zlíně, abychom se seznámili s trestním právem. Přinášíme vám naše myšlenky bezprostředně po besedě.
  třída 2. B

  „Přivítal nás milý pán aměli jsme tzv. debatní kroužek.“

  „Vraždy, zabití, přejetí, rozsekání, nemějte doma nože…“
  „Alkohol, soudní procesy, distribuce drog, ukradená peněženka, kamerové záznamy.“

  Veronika Meitnerová

 • Nové uniformy pro praxi

  V letošním školním roce se naši žáci a studenti oblékli do nových uniforem, které mají oblečeny při absolvování praktického vyučování a odborné praxe. Různé barevné pojetí vybraných prvků těchto uniforem umožní rozeznat žáky a studenty jednotlivých oborů vzdělání – žlutou barvu mají uniformy žáků oboru Ošetřovatel, fialkovou barvu mají uniformy žáků oboru Zdravotnický asistent, modrou barvu mají uniformy studentů oboru Diplomovaná všeobecná sestra a zelenou barvu pak uniformy studentů oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář. Slušivý a moderní střih těchto uniforem se setkává s pozitivními ohlasy pracovníků Krajské nemocnice T. Bati, a.s. a pevně doufáme, že se líbí i vám.

  Andrea Bílková

 • Kurz transportní lanové techniky

  Strach z výšek, tmy a uzavřených prostorů překonávali někteří z nás na kurzu transportní lanové techniky, kterého jsme se ve dnech 21. – 25. 9. 2015 zúčastnili.

  První den nás profesionální hasiči lezci z Brna seznámili s několika typy lan, pomůcek k lezení, slaňování a výstupu po laně. Celý výklad a bleskurychlý nácvik vázání několika uzlů se zdál docela jasný do chvíle, než jsme se ocitli 23 m nad zemí a pomocí všech těch věcí se měli dostat dolů. Když jsme všichni úspěšně překonali pud sebezáchovy a pohyb na laně nám nedělal problém, začali jsme trénovat vyprošťovací techniky i s pomůckami na ostro. V okolí kempu Baldovec, kde jsme byli ubytovaní (v chatkách s podlahovým vytápěním, které, nutno zmínit, bylo ve večerních hodinách velice příjemné), jsme si vyzkoušeli záchranu člověka uvízlého na dně propasti.

  Následující den jsme své hranice ještě o kousek posunuli, když se nám podařilo vyprostit některé z našich spolužáků z neznámé jeskyně. Celý kurz (pomineme-li náročný písemný test, který všichni úspěšně zvládli) zakončila noční záchranná akce, kde jsme měli možnost uplatnit nejen všechny teoretické a praktické dovednosti, ale také individuální schopnosti a zkušenosti každého z nás.

  Tímto děkujeme našim instruktorům a panu učiteli Koňaříkovi, který se všech aktivit účastnil s námi.

  Studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář

  Matěj Koňařík

 • Přednáška Dentální hygiena na DM

  V pondělí 5. 10. 2015 v rámci Týdne zdraví na DM proběhla beseda pořádaná firmou Curaden na téma „Dentální hygiena“. S problema­tikou správné péče o chrup naše žáky a studenty seznámily studentky zubního lékařství LF UP.

  Petr Kudla

1 63 95 96 97 98 99 100 101 125
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy