Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní 2024/2025 Novinky

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 do oborů vzdělávání:

OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY

Upozornění

Přílohy týkající se soutěží a kroužků v systému DIPSY jsou nepovinné, přihlášku lze odeslat i bez těchto příloh.

Praktická sestra – kód oboru 53–41-M/03, denní forma studia vzdělávání

Ošetřovatel – kód oboru 53–41-H/01, denní forma studia vzdělávání

OBORY VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Diplomovaná dětská sestra – kód oboru 53–41-N/5., denní forma studia vzdělávání

Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru 53–41-N/1., denní forma studia vzdělávání

Diplomovaná všeobecná sestra – kód oboru 53–41-N/1., kombinovaná forma studia

Soňa Košutová