Bobřík informatiky Novinky

Žáci 1. a 2. ročníků SZŠ se zúčastnili online soutěže Bobřík informatiky v kategorii Junior. Zkusili si řešit problémy založené na principech algoritmi­zace. Na 1. místě ve školním kole soutěže se umístil Tomáš Klimt ze třídy 2.A, na 2. místě Kamila Jakubíková, 2.A a na 3. místě Aneta Smetánková, 2.B. Gratulujeme.

Martina Dvořáčková