Soutěž v první pomoci Novinky

Dne 3. dubna proběhla na naší škole soutěž v první pomoci. Letos soutěžilo 14 družstev napříč prvními až třetími ročníky oboru Ošetřovatel i Praktická sestra. Soutěžní družstva musela projít stanovišti umístěnými v budově školy. Připravili jsme pro žáky několik modelových situací, které napodobovaly reálné života ohrožující stavy.  První místo v oboru Ošetřovatel vyhráli žáci z 1. ročníku. Z oboru Praktická sestra si nejlépe vedli žáci z 1.A, druzí byli žáci z 3.A a na třetím místě se umístili žáci z 2.A. V tomto roce stejně jako v minulých letech obdržela výherní družstva krásné ceny. Navíc byla vyhlášena i zvláštní cena, a to nejlepší velitel družstva a nejlepší model, který věrohodně zahrál scénku zraněného žáka v počítačové učebně. VŠEM ZÚČASTNĚNÝM PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ!

Martina Hoferková