Wolkrův Prostějov Novinky

Vášnivá láska mladého páru, kterou vystřídá sterilní chlad nemocničního prostředí a prázdnota po interrupčním zákroku. Toto stále aktuální téma básně Balada o nenarozeném dítěte od Jiřího Wolkra si vybrala pro přednes Vendula Surovcová z 3.C. Reprezento­vala naši školu v oblastním a krajském kole přehlídky sólových recitátorů a divadel poezie. Základní umělecká škola v Uherském Hradišti, která tento rok krajskou přehlídku hostila, připomínala zrcadlo, kterým se vchází do Říše divů. Realitu vystřídala mozaika dvaceti šesti skvěle podaných uměleckých textů poezie i prózy, vážných i humorných. Jak říká sama Vendulka, byl to nesmírně inspirativní zážitek, setkat se s tolika talentovanými vrstevníky se zájmem o literaturu a umění. Pro naši školu s odborným zaměřením byla účast v recitač­ní soutěži úspěšnou premiérou, a pokud se v dalších letech objeví další talentovaní recitátoři, mohou následovat reprízy.

Lenka Březíková