Seminář kariérového poradenství 2019 Novinky

Dne 5. 2. 2019 se v aule naší školy uskutečnil Seminář kariérového poradenství, určený žákům a studentům absolvujících ročníků oborů vzdělání Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. V průběhu semináře byli žáci a studenti seznámení s možnostmi zaměstnání u významných poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb Zlínského kraje, konkrétně na semináři vystoupili se svými příspěvky a následně se žáky a studenty diskutovali možnosti zaměstnání níže uvedení představitelé poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb:

  • za Krajskou nemocnici T. Bati, a.s. (Mgr. Nina Peloušková, Ph.D., vedoucí odboru řízení lidských zdrojů, Lenka Jonáková, personalis­tka),
  • za Uherskohra­dišťskou nemocnici, a.s. (Mgr. Zdenka Vážanová, hlavní sestra, Ing. Lubomír Gazdoš, vedoucí personálního oddělení, Ing. Mgr. Adéla Valíčková, personalis­tka)
  • za Vsetínskou nemocnici , a.s. (Mgr. Pavel Šupka, DiS., náměstek pro ošetřovatel­skou péči, Romana Mucsková, staniční sestra neurologie),
  • za Kroměřížskou nemocnici a.s. (PhDr. Julie Zaydlarová, personální námestek, Marie Christovová, náměstek pro ošetřovatel­skou péči),
  • za EUC Kliniku Zlín, a.s. (Bc. Hana Janálová, hlavní sestra, Ing. Ivana Malátová, personalis­tka)
  • za Alzheimer­centrum z. ú. (Ing. Helena Nováková, ředitelka a Lenka Horsáková).

Součástí semináře byly také informace o možnostech a povinnostech žáků a studentů po absolvování oboru vzdávání.

Pevně doufáme, že cenné informace získané na semináři pomohli žákům a studentům při rozhodování o svém dalším profesním směřování.

Andrea Bílková a Marta Malaníková