FOK VOŠ Novinky

Dne 6. 2. 2019 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již VIII. Festival ošetřovatel­ských kazuistik studentů VOŠZ. Přehlídky se zúčastnily 3 zdravot­nické školy, VOŠZ Brno, MG, SZŠ a VOŠZ Vsetín a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 16 studentů. V oboru diplomovaná všeobecná sestra se na 1. místě umístily studentky Eliška Divoková a Anna Žálková ze SZŠ a VOŠZ Zlín s ošetřova­telskou kazuistikou u pacienta s dg. Polytrauma. V oboru DZZ se na prvním místě umístil student Sebastian Uherka ze SZŠ a VOŠZ Zlín s ošetřova­telskou kazuistikou u pacienta s dg. I 710. Všem soutěžícím děkujeme za výbornou přípravu a prezentace kazuistik.

Alice Drobná