Informace o škole

Novinky

 • Spolupráce se Základní školou Zlín-Štípa

  Dne 8.11.2017 tř­ída 1.V uskuteč­nila edukační program na téma „Zdravá výživa, zdravý životní styl“ Program si připravili pro žáky prvních ročníků ZŠ Zlín-Štípa. Prvňáčci měli možnost hravou formou třídit zdravé a nezdravé potraviny, ochutnávat ovoce, zeleninu a připravit si svůj zdravý koktejl. Akce se velmi vydařila a všichni se těšíme se na další spolupráci!

  Alice Stašová

 • Hromadné neštěstí - cvičení studentů záchranářů

  Ve středu 5. 12. 2017 si mohli naši studenti záchranáři ze 2. a 3. ročníku vyzkoušet svoje znalosti a zejména dovednosti při řešení mimořádné události – hromadném neštěstí. Role při cvičení byly rozděleny takto – studenti 3. ročníku plnili role zraněných figurantů, příslušníků HZS a PČR, studenti 2. ročníku řešili ve dvou po sobě jdoucích skupinách zadaný úkol – třídit zraněné metodou START, poskytovat přednemoc­niční neodkladnou péči a spolupracovat se zasahujícími složkami IZS a velitelem zásahu z HZS. Velmi zajímavou hodinu předmětu Záchranářství a medicína katastrof si pro studenty připravila jejich vyučující Ing. Mgr. Radana Uhýrková ze ZZS Vsetín, které tímto velmi děkujeme za zprostřed­kování cenných rad a zkušeností, které mohou naši studenti záchranáři uplatnit ve své budoucí profesi! Další fotografie ze cvičení najdete ve fotogalerii webu školy.

  Andrea Bílková

 • Mikuláš v jeslích

  Žáci 3.ročníku oboru Ošetřovatel se již od počátku letošního školního roku připravovali na prosincovou událost pod vedením Mgr. L. Bublíkové a Mgr. I. Hruboňové, tak významnou pro malé děti, na Mikuláše. Dne 6. 12. v kostýmech Mikuláše a anděla navštívili troje jesle – jesle M. Knesla, na Budovatelské a Tyršově nábřeží a rozdávali dětem mikulášskou nadílku. Děti recitovaly říkanky a zpívaly vánoční koledy, některé se dokonce vzdaly svých dudlíků ve prospěch malých andílků a čertíků. Děti, „tety“, žáci i paní učitelky si tento den příjemně užily a všichni se těší na vánoční pohodu.

  Ivana Hruboňová

 • Mikulášská nadílka na dětském oddělení v KNTB, a.s. Zlín

  Na středu 6. 12. 2017 připravili žáci 3. B MIKULÁŠSKOU NADÍLKU pro nemocné děti hospitali­zované na dětském oddělení v KNTB Zlín. Mikuláš, dva andělé a tři čertíci navštívili oddělení kojenců a batolat, oddělení větších dětí a také jednotku intenzivní péče. Měli pro děti připravený krátký program, knihu hříchů, ale také balíčky plné dobrot. Mikuláš nezapomněl ani na personál, který musel také smazat své „černé puntíky“ básničkou či písničkou a následně dostali od nebešťanů malinký dáreček. Akce se zúčastnila také hlavní sestra Mgr. Mariana Hubáčková, tisková mluvčí Mgr. Dana Lipovská a PR manažerka Andrea Čuříková. Všem zúčastněným patří velké poděkování za přípravu a realizaci této akce, kterou přispěli nejenom k budování dobrého jména naší školy, ale také podpořili vzájemnou spolupráci mezi nemocnicí a školou.

  Eva Řeháková

 • Mikuláš v rozhlase

  V úterý 5. prosince se skupina dobrovolníků vydala do tří mateřských školek se svou pohádkou „Alenka v říši divů“ s doprovodem Mikuláše, čerta a andílka.
  Skoro třicetiletá tradice našeho Mikulášského rejdění k nám přivedla reportéra Českého rozhlasu Zlín, Libora Netopila, který vedl rozhovor s naší paní učitelkou Mgr. Alicí Stašovou, a také s účastníky mikulášské nadílky i s našimi andílky.
  Reportáž byla odvysílána tohoto dne v odpoledních hodinách.
  Pohádka byla plná magických postaviček a krásných malovaných obrázků z říše fantazie. V pohádce vystupoval Bílý králík, kterého ztvárňovala Anna-Marie Bělíková (2.A), zlo představovala Srdcová královna v podobě „Sis“ (Martina Škrabánková, 2.A) a dobro zahrála Bílá královna (Hedvika Hrazdirová, 2.B). Dále samozřejmě Alenka z říše divů (Alena Huňková, 2.A), která se setkala s kočkou Šklíbou (Monika Matůšková, 2.A) a Kloboučníkem (Ester Malúšová, 2.A).
  Když byla pohádka odehrána, přišel náš skvělý Mikuláš (Dominik Fiodor, 2.A), který svým projevem zapůsobil nejen na nás, ale i na všechny děti. Po jeho pravici stál andílek (Zuzana Hejzlarová, 2.A) a po levici čert (Kristýna Kalmárová, 2.A).
  Všichni zúčastnění zazářili a děti i paní učitelky byly spokojené. Děti dostaly sladkosti v podobě perníků i zdravějších dobrot, jako jsou třeba pomeranče. Už teď se těšíme na příští rok a na další pohádku.
  Ester Malúšová, 2.A

  Alice Stašová

 • Světluškový rej

  Žáci 1.B, 2.B a 3.0 se aktivně zapojili do dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Ve čtvrtek 16. 11. 2017 v podvečer­ních hodinách se 12 dobrovol­níků podílelo na organizaci akce „Světluškový rej“. Tento podzimní lampionový průvod byl zahájen na náměstí Míru a pokračoval procházkou městem do parku Komenského. Tam na děti, v doprovodu svých rodičů, čekali na stanovištích naši žáci v kostýmech s úkoly. Po splnění úkolů rozdávali dětem sladkosti. I přes chladné počasí byli všichni s průběhem akce velmi spokojeni.

  Světlana Jančaříková

1 70 71 72 73 74 75 76 145
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy