Mladá „Sedmdesátka“ Novinky

Roční přípravy sedmdesátého výroční založení naší školy vyvrcholily ve dnech 17. – 18. 10. 2019. Ve dvou dnech se veřejnost seznámila s činností pedagogů a žáků, a to prostřednic­tvím interaktiv­ních dílen, vernisáže Živá škola, slavnostní akademie, nové výzdoby interiérů budovy, almanachu a kalendáře 2020. Úsilí pedagogů a žáků bylo oceněno vzkazy bývalých absolventů, kteří připojili i poselství:

„ A žákům přeji, aby přistupovali ke svému povolání nejen s odbornými znalostmi, ale velkou pokorou – ne vše vyléčí léky – úsměv, empatie a dobré slovo je pro pacienta nadevše.“ I.B. absolventka 1966

„Sesterské povolání vás může naplnit, obohatit a na konci života, až budete bilancovat, si můžete říct, že váš život nebyl marný …“ H.B.

Danuše Gregušová