Zdravotní klauni Novinky

Ve středu 9. října nás čekalo na oddělení kojenců a batolat milé překvapení. Úsměvy na tváři nám, ale hlavně nemocným dětem a jejich rodičům přišli vykouzlit zdravotní klauni. Jedná se o dobročinnou organizaci s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatric­kým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 86 profesi­onálních zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují nemocnice, domovy pro seniory a hospice. Byli jsme moc rádi, že jsme je mohli vidět přímo v akci.

Sabina Spáčilová, Eliška Šobrová 3. A