Týden zdraví Novinky

Naše škola a domov mládeže se aktivně zapojily do Týdne zdraví ve Zlíně. V aule školy se ve středu 9.10. 2019 usku­tečnil od 9:30 hlavní program, který zahrnoval workshopy a ochutnávku pokrmů. Dílničky s tématy o zdraví si letos nachystaly žákyně 3.O., ochutnávku zdravých pomazánek a moučníků připravily žákyně 1. a 2. ročníku SŠ společně s vychova­telkami na DM. Akce se velmi vydařila, zúčastnili se jí také senioři a žáci ZŠ Štípa. Za snahu a zodpovědný přístup na průběhu programu náleží poděkovaní žákyním: Tereze Strapinové, Marianě Kunátové, Marii Chovančíkové, Kateřině Kulíškové, Tereze Fojtíkové, Zuzaně Štěpánové

Jarmila Jánská