Informace o škole

Novinky

 • Studenti záchranáři se zúčastnili cvičení IZS Zlínského kraje

  Dne 10. 10. 2017 se ve Vsetíně uskutečnilo cvičení složek IZS Zlínského kraje na téma Zásah při výskytu vysoce nakažlivé nemoci. Konkrétně se jednalo o modelovou situaci, kdy se v ordinaci praktického lékaře nacházela mladá žena, která přicestovala do České republiky ze střední Afriky a trpěla příznaky vysoce nakažlivé nemoci – Eboly. Cvičení mělo za úkol ověřit postupy a taktiku složek IZS a Krajské hygienické stanice Zlínského kraje při společném zásahu a ověřit funkčnost specifického materiálního vybavení. Deset studentů záchranářů z 2. a 3. ročníku, kteří jsou členy Klubu IZS, plnili při cvičení role figurantů – roli nakažené mladé ženy a roli ostatních pacientů v ordinaci praktického lékaře. Studenti tak měli jedinečnou příležitost „na vlastní kůži“ zažít zásah složek IZS ve velmi specifické situaci, o které se naštěstí učí jen ve škole.

  Více se o akci dozvíte zde: http://www.hzscr.cz/clanek/slozky-izs-zasahovaly-u-vyskytu-vysoce-nakazlive-nemoci.aspx

  Zdroj fotografií: HZS Zlínského kraje.

  Andrea Bílková

 • Přírodovědný klokan

  Ve středu 11. října 2017 se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků oborů Zdravotnický asistent a Ošetřovatel školního kola soutěže z biologie, chemie, fyziky a matematiky – Přírodovědný klokan. Soutěž vyhrál Pavel Skalička z 1.B, jako druhé se umístily Kateřina Cafourková z 1.B a Daniela Kročilová ze 2.A, třetí místo obsadil Kryštof Balajka z 1.A. Výsledky a pořadí dalších soutěžících si můžete prohlédnout na nástěnce u učebny fyziky v modrém pat­ře.

  Martina Dvořáčková

 • Aktuální změny ve zdravotnickém školství

  Po změně zákona o nelékař­ských pracovnících bude stále potřeba vysvětlovat dvě změny.
  První se týká změny názvu oboru. Od chvíle schválení zákona nezná zdravotnictví pozici Zdravotnický asistent. Všichni zaměstnanci byli automaticky přejmenováni na Praktickou sestru. Nejedná se ale o pouhé přejmenování, ale dochází zároveň i k posílení pravomocí, například možnost práce bez dohledu. Vzhledem k tomu, že ještě nebyla schválena prováděcí vyhláška, nestihne pravděpodobně ministerstvo školství vytvořit rámcový vzdělávací plán. V tom případě bychom přijímali zájemce opět do oboru zdravotnický asistent, kteří by se ale po složení maturitní zkoušky stali praktickou sestrou se všemi pravomocemi. Budeme očekávat další kroky ministerstva.
  Druhá se týká modelu 4+1, který sliboval studium VOŠ ve studiu zkráceném až na jediný rok. Realita se však ukazuje jiná. Letos nebyl z řad našich studentů zájem o zkrácení studia. V tuto chvíli rozpracová­váme podle ministerské metodiky pravidla přijetí ke zkrácenému studiu pro příští školní rok.
  Více se dozvíte v článku MF Dnespdf210 k­Bpřed 3 lety.

  Hynek Steska

 • Zřizovatel nám přidal třídu zdravotnického asistenta

  Od příštího školního roku budeme otevírat o jednu třídu zdravotnic­kého asistenta na­víc.

  Zřizovatel tak vyšel vstříc naší žádosti, která reagovala na současnou poptávku po zdravotnic­kých pracovnících a zároveň na zvýšený zájem o studium na naší škole. Více se dočtete v článku MF Dnespdf156 k­Bpřed 3 lety.

  Hynek Steska

 • Pozvánka na ples školy

  Rádi bychom Vás pozvali na XVIII. reprezentační ples školy, který se koná dne 12. ledna 2018 na hotelu Moskva.
  Letošní téma plesu je „Cesta kolem světa“.
  Celým večerem nás bude hudebně provázet Showband Pavla Březiny a Kiksbrass.
  Tak jako každý rok je náš ples plný zajímavých vystoupení a krásných výherních cen.
  Vstupenky jsou v prodeji od 1. listopadu 2017.
  Přijďte se za námi pobavit a prožít krásný večer.
  Zvou žáci třetích ročníků

  Alice Stašová

 • Beseda Styly učení s Mgr. Kratochvílem

  Ve středu 18. 10. 2017 proběhla na DM od 15 hodin přednáška Mgr. Kratochvíla na téma efektivního učení: Styly učení. Zajímavé besedy se zúčastnily dívky prvních ročníků, které se zájmem vyslechly informace týkající se problematiky jak se právně připravovat na výuku.

  Petr Kudla

1 67 68 69 70 71 72 73 138
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy