Informace o škole

Novinky

 • Výsledky voleb do školské rady

  Dne 22. listopadu proběhly volby školské rady, do které byli zvoleni tito zástupci:
  Věra Hartigová
  Mgr. Marta Malaníková
  Bohumil Sklenář
  Mgr. Jiřina Šenovská

  Světlana Jančaříková

 • Přednáška vojenského záchranáře

  Dne 22. 11. 2017 absolvovali naši studenti záchranáři odbornou přednášku Bc. Mojmíra Zdráhala, DiS., příslušníka Armády České republiky a absolventa naší školy, na téma Práce vojenského záchranáře a vojenská medicína. V průběhu dvouhodinové přednášky se studenti dozvěděli velmi cenné informace o možnostech vzdělání a uplatnění zdravotnic­kých záchranářů v Armádě České republiky, o organizaci zdravotní péče při zahraničních misích v Afganis­tánu, Turecku a Slovinsku, o materiálním a technickém vybavení základen i polních nemocnic, o specifikách postupů ošetření zraněných v bojových podmínkách, o kompeten­cích vojenských záchranářů, aj. Zájem studentů o přednášené téma byl znát z řady četných dotazů v rámci závěrečné diskuze. Získané informace studenti využijí v rámci studia předmětu Záchranářství a medicína katastrof, při závěrečném absolutoriu i při plánování svého dalšího profesního uplatnění.

  O práci ve vojenské nemocnici se můžete dozvědět také zde: http://www.mise.army.cz/aktualni-mise/afghanistan/zpravodajstvi/nemocnice-na-kraji-kabulu-aneb-jak-v-afghanistanu-pusobi-cesti-polni-chirurgove-135691/

  Andrea Bílková

 • Přehlídka SŠ v Batově institutu ve Zlíně

  Dne 21. 11. 2017 se v 15 budově Baťova institutu ve Zlíně konala Burza práce a Přehlídka středních škol. Našim úkolem bylo představit naši školu, v konkurenci bezmála čtyřiceti vystavujících škol z blízkého i vzdáleněj­šího okolí, co nejlépe, a snad se nám to také podařilo. Pedagogové se snažili případným zájemcům a jejich rodičům, zodpovědět dotazy týkající se přijímacího řízení, výuky, ale také dotazy směřující na praktickou výuku v nemocnici. Žáci 4. ročníku nabízeli možnost změření krevního tlaku a ochotně zodpovídali dotazy zejména ze strany žáků devátých tříd. Byť se nám podařilo školu prezentovat i v projek­cích, které běžely na několika obrazovkách a projekčním plátně, bylo naším hlavním cílem pozvat přítomné na Dny otevřených dveří přímo k nám do budovy školy. Většina přítomných z řad vážnějších zájemců nás ujistila, že si prohlídku školy nenechají ujít. Věříme, že se nám podařilo přesvědčit uchazeče o tom, proč studovat na naší škole a těšíme se na jejich návštěvu.

  Marta Malaníková

 • Prezentace školy na II. ZŠ Napajedla

  Dne 14. 11. 2017 se naše škola zúčastnila Burzy středních škol na II. ZŠ v Napajedlích. Stánek během akce navštívilo hodně rodičů i žáků. Informace o studiu na naší střední škole jim podávaly žákyně 4. ročníku Veronika Blažková, Michaela Hospůdková a Tereza Kuncová, za pedagogický sbor Mgr. Alice Stašová. Během propagace žákyně měřily zájemcům krevní tlak a vysvětlovaly veškeré informace o praktickém vyučování, na které se rodiče i žáci nejvíce ptali.
  Akce byla úspěšná a probíhala v příjemné atmosféře zdejší školy.

  Alice Stašová

 • Bobřík informatiky

  Žáci 1. a 2. ročníků SZŠ se zúčastnili online soutěže Bobřík informatiky v kategorii Junior. Zkusili si řešit problémy založené na principech algoritmi­zace. Na 1. místě ve školním kole soutěže se umístil Tomáš Klimt ze třídy 2.A, na 2. místě Kamila Jakubíková, 2.A a na 3. místě Aneta Smetánková, 2.B. Gratulujeme.

  Martina Dvořáčková

 • Přehlídka středních škol v ZŠ v Luhačovicích

  V úterý 14. 11. 2017 jsme se zúčastnili přehlídky středních škol v Základní škole v Luhačovi­cích. Bylo pozváno asi 21 SŠ ze širokého okolí. Žákyně 3. B Eliška Hrubošová a Iveta Běláková, které jsou zároveň absolventkami této školy, si připravily pro žáky 8. a 9. ročníků zajímavé aktivity. Pomocí připravené prezentace je provedly naší školou a také pozvaly na dny otevřených dveří. Zároveň je vyzkoušely ze znalostí první pomoci, kdy namaskovaly popáleninu III. stupně a chtěly znát postup ošetření. Následně jim na miminku předvedly neodkladnou resuscitaci a zájemcům hlavně z řad rodičů a vyučujících změřily tlak krevní. Tato prezentace byla hodnocena velmi kladně. Žáci, kteří prezentují svou školu, zde byli výjimkou, takže neunikly zájmu kameramana, který tuto akci dokumentoval pro místní televizi. Věříme, že se nám podařilo získat nové žáky pro naši školu, ale hlavně nové budoucí sestřičky pro všechny nemocné a potřebné.

  Eva Řeháková

1 69 70 71 72 73 74 75 143
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy