ODBORNÁ EXKURZE NA ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ ZLÍNSKÉHO KRAJE Novinky

Konečně nám epidemiolo­gická situace dovolila realizovat dlouho plánovanou exkurzi, na kterou se všechny první ročníky od začátku školního roku moc těšily. V rámci předmětu První pomoci se v úterý 8. 6. 2021 žákyním a žákům 1. A a 1. B podařilo nahlédnout pod pokličku práce zdravotnic­kých záchranářů. Viděli práci zdravotníků na operačním středisku, kde přebírají a zpracovávají tísňové výzvy, mohli si vyzkoušet záchranu lidského života na sofistiko­vaných modelech a seznámili se z vybavením sanitky. Moc děkujeme vstřícnému a profesionál­nímu přístupu zdravotnic­kých záchranářů, kteří se nám po celou dobu vzorně věnovali. Třídě 1.C, která se exkurze teprve zúčastní, přejeme krásný nový zážitek.

Radana Uhýrková