Informace o škole

Novinky

 • Světluškový rej

  Žáci 1.B, 2.B a 3.0 se aktivně zapojili do dobrovolnické činnosti v sociální oblasti. Ve čtvrtek 16. 11. 2017 v podvečer­ních hodinách se 12 dobrovol­níků podílelo na organizaci akce „Světluškový rej“. Tento podzimní lampionový průvod byl zahájen na náměstí Míru a pokračoval procházkou městem do parku Komenského. Tam na děti, v doprovodu svých rodičů, čekali na stanovištích naši žáci v kostýmech s úkoly. Po splnění úkolů rozdávali dětem sladkosti. I přes chladné počasí byli všichni s průběhem akce velmi spokojeni.

  Světlana Jančaříková

 • Přednáška o registru dárců kostní dřeně

  V pondělí 27. 11. 2017 proběhla v aule naší školy přednáška na téma Dárcovství kostní dřeně. V průběhu hodinové přednášky se žáci 3. ročníků oboru Ošetřovatel, 4. ročníků SZŠ oboru Zdravotnický asistent a studenti 1. ročníku VOŠZ oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář dozvěděli informace o významu dárcovství kostní dřeně, o podmínkách vstupu do registru dárců kostní dřeně a jeho organizaci. Přednášejí­cími byli vzácní hosté – paní Zdeňka Wasserbau­erová z Nadace pro transplantaci kostní dřeně a dárce kostní dřeně pan Jiří Daněk z Otrokovic.

  Zájemci o vstup do registru dárců kostní dřeně se mohou dostavit v úterý 12. 12. 2017 od 7.00 do 9.00 na Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

  Andrea Bílková

 • Stužkovací večírek třídy 4. B…aneb Říše, kde nic není nemožné

  Dne 16. listopadu 2017 nastal den zlomu, kdy jsme se my, studenti třídy 4. B, stali oficiálními MATURANTY. I přesto, že den byl náročný, zahájený dopoledne ve škole pasováním prvních ročníků, jsme po řádných přípravách v podvečer očekávali příchod učitelů, andělů, kteří nás po čtyři roky provázejí studiem. Ve vlastní „Říši divů“ jsme se na chvíli vrátili do dětství, přivítali detektiva Columba,…že by pan učitel Slovák?…a užili si poslední chvíle volné zábavy na střední škole. Vrcholem večera bylo pasování do řad maturantů naší úžasnou paní třídní učitelkou Malaníkovou a kmotrem třídy panem učitelem Slovákem. S šerpami maturantů vyrážíme vstříc maturitě, zbytek už je ale na nás…. za třídu 4. B, Markéta Silná

  Marta Malaníková

 • Nová školící akce

  V sekci Další vzdělávání byla zveřejněna nová zajímavá školící akce na téma Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnic­kých a sociálních zařízeních a v domácí pé­či.

  Světlana Jančaříková

 • Dny otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ Zlín

  Ve dnech 25. a 26. 11. 2017 proběhly na naší škole „Dny otevřených dveří“. V pátek probíhala tato pro školu tak významná akce v čase od 12 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin. Pedagogové společně se svými žáky připravili spoustu zajímavých ukázek, kvízů a soutěží z odborné, ale i všeobecné oblasti. Spolu s uchazeči o studium přicházeli celé jejich rodiny a ve škole je provázeli naši žáci a studenti. V pátek podpořila tuto akci svou přítomností také hlavní sestra našeho největšího a nejvýznam­nějšího partnera KNTB, a.s. Mgr. Mariana Hubáčková. Potěšil nás velký zájem o studium na naší škole, ale také spokojenost zúčastněných s organizací a vstřícností všech pořádajících. Jsme právem hrdí, že máme nejenom krásnou školu, ale také výborné a obětavé pedagogy, úspěšné absolventy a šikovné žáky a studenty. Naším cílem je připravit skvělé zdravotníky, kteří budou oporou pro své pacienty, a také vychovat úžasné lidi, které potřebuje celá naše společnost. Nestihli jste naši školu navštívit v listopadu? Nevadí, budeme se na vás těšit 18. ledna 2018 při dalším termínu dne otevřených dve­ří.

  Eva Řeháková

 • Výsledky voleb do školské rady

  Dne 22. listopadu proběhly volby školské rady, do které byli zvoleni tito zástupci:
  Věra Hartigová
  Mgr. Marta Malaníková
  Bohumil Sklenář
  Mgr. Jiřina Šenovská

  Světlana Jančaříková

1 64 65 66 67 68 69 70 138
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy