EUROPASS – důležitá informace pro absolventy Novinky

Milí žáci – již absolventi naší školy, od tohoto školního roku 2020/2021 vám naše škola nabízí v elektro­nické podobě – Europass – dodatek k osvědčení o středním a středním odborném vzdělání. Dodatek lze nají na webových stránkách naší školy – žáci a studenti – dokumenty – Europass, kde si ho můžete stáhnout a vytisknout. Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení. Jsou k dispozici v českém jazyce, anglickém a německém. Dodatek k osvědčení napomáhá porozumění a uznání obsahu vašeho dosaženého vzdělání a využijete ho při hledání práce, brigády nebo studijní stáže u nás i v zahra­ničí. Zaměstnava­telé z dodatku snadno zjistí, jaké kompetence a dovednosti jste získali během studia. Další důležité informace včetně zpracování životopisu najdete na https://europass.cz Jsme moc rádi, že jste i v této nelehké době, úspěšně ukončili studium na naší škole. Právem vám náleží velké poděkování za vaše pracovní nasazení v našich nemocnicích či u jiných poskytovatelů zdravotní péče v době pandemie. Do dalších let vám přejeme hlavně hodně zdraví, osobní spokojenosti, ale také mnoho úspěchů při dalším studiu a v profesním životě.

Eva Řeháková