"Mikulášská" nadílka v KNTB, a.s. Zlín Novinky

V pondělí 6. 12. 2021 navštívili „anděl a čert“ nemocné děti na oddělení větších dětí a dětské JIP v KNTB, a.s. Zlín. Jelikož z důvodu pandemie covid-19 nemohl přijít na oddělení nikdo z venku, této aktivity se s nadšením ujaly studentky 1. ročníku oboru Diplomovaných dětských sester – Šárka Janálová a Klárka Skovajsová, které si na oddělení současně plnily blok odborné praxe. Chtěla bych jim moc poděkovat za jejich vstřícnost a ochotu, s jakou k tomu přistoupily. Nic totiž nenahradí rozzářená očka našich malých pacientů a také radost jejich rodičů.

Eva Řeháková