POMÁHÁME NEMOCNÝM DĚTEM Novinky

Tak jako roky předchozí i letos se naše škola zapojila do tradiční charitativní sbírky sdružení Šance Olomouc „Vánoční hvězda“. Naši žáci, studenti, pedagogové i ostatní zaměstnanci si zakoupili 121 ks vánočních růží v hodnotě 11160,– Kč. Celkový výtěžek 6510,– Kč byl ve prospěch hemato-onkologického oddělení dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Máme radost, že jsme se i navzdory pandemie mohli do sbírky zapojit a všem zúčastněným děkujeme.

Eva Kovářová