Mikuláš na DM Novinky

V pondělí 6.12. ve večerních hodinách navštívil náš DM Mikuláš s čertem a protože byla všechna naše dítka v průběhu roku hodná, tak dostala sladkosti a čert neměl žádnou práci…

Petr Kudla