Informace o škole

Novinky

 • TÁBORÁK NA ZAHRADĚ DM

  Ve středu 31.5. odpo­ledne jsme využili pěkného počasí a uskutečnili jsme oblíbený táborák na zahradě DM. Na přípravě občerstvení se podílely žákyně 1. a 2. ročníku, které připravily osvěžující limonádu, napekly slané tyčinky, přichystaly čerstvou zeleninu, nakrájely uzeninu. Společného posezení se zúčastnilo 40 ubytova­ných, celá akce se nesla v příjemné a veselé náladě.

  Jarmila Jánská

 • Exkurze v Nekky centru

  Dne 25.5. 2017 jsme navštívili NEKKY centrum II. – Jižní Svahy, které funguje již od roku 1993 (pod názvem KENNY) zahájením prvních kurzů plavání pro děti.Dnes nabízejí opravdu komplexní podporu a programy od těhotenství, novorozenec­kého věku, až po období odchodu do školy a my jsme to všechno viděli na vlastní oči. Centrum je moderně vybavené a vlastní bazén se slanou vodou, což je výhodná léčba pro děti s alergiemi nebo ekzémy všeho věku. Programy v bazénu jsou určeny pro děti od 6ti měsíců. Pro ještě menší děti je zde vana v samostatné místnosti, která slouží k naučení základních koupacích návyků. Nejen, že jsme vyslechli výbornou přednášku a prozkoumali celé centrum, ale také jsme se na panenkách naučili správně chovat miminka, ve všech polohách a to se nám do života jistě bude hodit.

  Personál je zkušený a výběrové řízení je přísné, ale jedno vím jistě – Je to krásná práce a rozhodně bych sem ráda docházela alespoň jako maminka. Věřím, že nemluvím jen za sebe, ale i za každého z třídy 3.B. Za třídu 3.B Bára Stašková

  Eva Kovářová

 • Návštěva společnosti Linea v Nivnicích

  Ve středu 24. 5. 2017 jsme navštívili areál největšího výrobce ovocných šťáv, sirupů, dětských přesnídávek a ovocných vín značky HELLO v Nivnicích. Role průvodce se ujal sám pan ředitel společnosti Ing. Slanicay. Poutavě vyprávěl o historii i současnosti jedničky na českém trhu a vše bylo završeno ochutnávkou produktů, které známe z regálů potravinář­ských prodejen.

  Petr Kudla

 • Seminář - specifika zásahu při dopravní nehodě

  Dne 25. 5. 2017 se studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář zúčastnili na HZS Zlín odborného semináře na téma Specifika zásahu při dopravní nehodě, se zaměřením na vyprošťování osob z havarova­ných vozidel za použití speciální techniky. Seminář byl rozdělen na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části byli studenti záchranáři seznámeni profesionál­ními hasiči se zásadami vyprošťování osob z havarova­ných vozidel, v praktické části absolvovali ukázku zásahu při dopravní nehodě na výcvikovém polygonu HZS Zlínského kraje. Následně mohli studenti s hasiči diskutovat o významu a použití speciální techniky a o postupech při vyprošťování osob, získané specifické znalosti a dovednosti následně využijí při svém dalším studiu a ve své budoucí profesi. Profesionál­ním hasičům z HZS Zlín a veliteli zlínských hasičů Ing. Janu Klepáčovi děkujeme za ochotu a čas se s námi podělit o své profesní zkušenosti.

  Andrea Bílková

 • Spolupráce se seniory ve Zlíně

  Spolupráce se seniory ve Zlíně pokračuje i v letošním roce v Klubu seniorů Příluky Zlín. Studentky 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra si připravily informace o stravování seniorů, prospěšnosti i rizicích některých potravin. Zaměřily se také na možnosti podpory zdravotního stavu seniorů, např. v prevenci osteoporózy anémie a dalších. Hovořily také o nových trendech ve stravování, posluchačky dostaly prostor pro otázky a diskusi na daná témata, některé si během prezentací psaly poznámky. O tom, že byl program zajímavý, svědčí kladný ohlas, radost ze setkání s mladými studentkami a také závěrečná společná fotografie. Akce proběhla 4. května v prostorách klubovny seniorů.

  Miroslava Krasulová

 • Nabídka pracovního místa

  SZŠ a VOŠZ Zlín přijme od 1. 9. 2017 do pracovního poměru na plný úvazek k výkonu činností podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogic­kých pracovnících:

  • učitele odborných předmětů SŠ
  • učitele odborného výcviku SŠ

  Předpokládaný počet přijatých: 1

  Pracovní poměr: na dobu určitou s možností prodloužení

  Nabídky s životopisem zasílejte prosím na adresu: info@szszlin.cz, tel. č. 577 008 111

  Andrea Bílková

1 62 63 64 65 66 67 68 128
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy