Informace o škole

Novinky

 • Sněhuláci pro Afriku

  Dne 27. ledna 2015 se třídy 1. A, 1. B, 1. O a 2. B zúčastnily stavby sněhuláků pro Afriku. Ačkoli jsme se obávali nedostatku sněhu, naše obavy byly zbytečné, neboť nasněžilo sněhu dosti a v průběhu stavby sněhuláků jsme se mohli i koulovat a slušně se ve sněhu vyválet. Užili jsem si nejen legraci, ale také přispěli na charitativní projekt Sněhuláci pro Afriku.
  Postavili jsme stylové sněhuláky typické pro naší školu, vytvořili jsme tak kompletní zdravotnický tým, od pacientů po lékáře.

  Barbora Kopřivová, 2. B

 • Mistrovství republiky v plavání

  Naši studenti ve složení Jan Malůš, Zdeněk Vaněčka, Adam Koš, Jakub Konečný, Jakub Škrabana a Jaroslav Burdík se zúčastnili mistrovství republiky v plavání v Jindřichově Hradci. Chlapci získali 7. místo. V jednotliv­cích byl nejlepší Zdeněk Vaněčka, který získal 1. místo v kraulu, Jan Malůš získal 4. místo v motýlku, Adam Koš obsadil 6. místo ve znaku a Jakub Konečný 6. místo v kraulu. Všem blahopřejeme a přejeme další sportovní úspěchy.

  Mgr. Eva Aujeská

 • Projekt „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“,

  Od října 2014 se naše škola účastní projektu „Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji“, reg. č. CZ.1.07/1­.1.00/54.0019, jehož předklada­telem je Zlínský kraj. V rámci tohoto projektu vzniklo na škole Výukové středisko ošetřovatel­ské péče, v rámci kterého zavádíme nové formy spolupráce mezi školou a reálným pracovním prostředím – Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. Cílem činnosti střediska je rozvinout teoretické vědomosti a praktické dovedností žáků oboru vzdělávání Zdravotnický asistent 3. ročník v oblastech ošetřovatel­ské péče, které se v rámci standardní výuky obtížně získávají v reálném pracovním prostředí nemocnice. Jedná se zejména o oblasti – základy správné manipulace s nemocnými, základy rehabilitač­ního ošetřování, výživové poradenství, právní aspekty ošetřovatel­ství a administra­tiva v práci Zdravotnic­kého asistenta. 

  Andrea Bílková

 • Spolupráce školy se seniory

  V letošním školním roce naše škola navázala spolupráci s Klubem seniorů Podhoří. První z plánovaných aktivit si pro seniory připravili studenti záchranáři z Klubu IZS. V průběhu 2 hodinového programu budoucí záchranáři seznámili naše milé hosty se strukturou IZS a prací ZZS, se zásadami správného volání na tísňovou linku, s postupy první pomoci v situacích, které je mohou v běžném životě potkat a s postupy laické resuscitace, včetně použití automatického externího defibrilá­toru. Již nyní se těšíme na setkání v měsíci ú­noru.

  Andrea Bílková

 • Krajské kolo ve florbalu

  Dne 22. 1. 2015 se konalo krajské kolo ve florbale. Naše děvčata získala 1. místo a postupují do oblastního kola.
  Blahopřejeme a držíme palce.

  Mgr. Eva Aujeská

 • XV. reprezentační ples

  Dne 9. ledna 2015 se uskutečnil na Interhotelu Moskva XV. reprezentační ples Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Letošním tématem plesu byly Hvězdy filmového plátna. Ples probíhal v obou sálech, a to jak ve společenském sále, tak i v disco sále. Večerní atmosféru ve společenském sále naladila hudební skupina Vivian band spolu s moderátory Barborou Malinovou a Vojtěchem Jaroňkem. V disco sále se o hudební doprovod postarali DJové z DiskoV a slova moderování se ujali Michaela Vrbová a Adam Miškařík. Na plese se vyskytly celebrity jako Marylin Monroe, Charlie Chaplin nebo James Bond v podobě převlečených žáků 3. ročníků. Samotný ples doplnil bohatý program. Na počátku jsme uvítali předtančení skupiny Styx z Ostravy, dále následovalo taneční vystoupení Effect Proof, Aerobic, Breakdance, Poledance a návštěva Micheala Jacksona. Také nechybělo skvělé osvětlení v podání Laser a UV light show. Nejvíce úspěšným vystoupení tohoto večera byl tanec připravený studenty 3. ročníků nazvaný Pomáda a Filmové legendy, kde znázornili průřez historií filmového plátna. Na některé se usmálo velké štěstí, a to v soutěži o ceny. Mezi hlavní ceny patřil zájezd dle vlastního výběru, televizor, presovač na kávu, nebo např. poukaz na Wellness a výuku cizího jazyka. Ples nesl po celou dobu vynikající atmosféru a všichni hosté se dobře bavili.

  Kamil Šrubař

1 63 110 111 112 113 114 115 116 124
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy