Orientační dny pro 3.ročníky Novinky

Třetí dubnový týden se třídy 3.A, 3.B a 3.C zúčastnily tradičního pobytu v Domě Ignáce Stuchlého, kde pro ně školení instruktoři ze Salesiánského klubu mládeže připravili zážitkový kurz na téma vztahů, vlastní budoucnosti a životních hodnot. Program se skládal z aktivit podporujících spolupráci a prohloubení vzájemných vztahů třídních kolektivů, nabídl skvělou příležitost vyslechnout názory a nápady svých vrstevníků, a samozřejmě užít si také společně zábavu při plnění originálních a kreativních úkolů, ve škále fyzická aktivita – duševní aktivita – chvíle ztišení. Až na chladné a deštivé počasí se pobyt vydařil, třeťáci chválili program i instruk­tory, kterým tímto děkujeme i my TU 3.ročníků – Mgr. Marie Vilímková, Mgr. Kamil Šrubař a Mgr. Lenka Březíková.

Lenka Březíková