Informace o škole

Novinky

 • Návštěva Městské policie ve Zlíně s přednáškou o domácím násilí

  V pátek 6. února žáci 1. A navští­vili Městskou policii ve Zlíně. Mgr. Kamila Nováková studentům přednášela o činnosti městské policie. Poté ji vystřídala pracovnice Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, která žákům předala cenné informace týkající se domácího násilí. V příštích týdnech se besedy postupně zúčastní třída 1. B a 1. O.

  Veronika Meitnerová

 • Rekonstrukce domova mládeže

  Domov mládeže od října minulého roku prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době finišuje výměna oken na celém DM a poté bude celá budova zateplena. S dokončením všech prací se počítá v dubnu, kdy se dominanta Bartošovy čtvrti představí v novém kabátě.

  Petr Kudla

 • Seminář kariérového poradenství pro 3.Z a 3.V

  Dne 4. 2. 2015 se v aule naší školy uskutečnil seminář kariérového poradenství pro studenty 3. ročníků oborů vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Studenti byli hlavními sestrami a náměstkyní oš. péče seznámeni s možnostmi uplatnění v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., nemocnici Atlas, a.s. a na Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p.o. Dále získali informace o podmínkách registrace nelékařských zdravotnic­kých pracovníků a informace z Úřadu prá­ce.

  Andrea Bílková

 • Školní kolo olympiády z anglického a českého jazyka

  V posledním lednovém týdnu proběhla na naší škole tradičně školní kola olympiád v anglickém a českém jazyce. Obou olympiád se účastnili žáci 1. – 3. ročníků SZŠ. V anglickém jazyce se v kategorii 1. – 2. ročník dělí o první místo žáci Šimon Bednařík z třídy 1. B a Barbora Kopřivová z třídy 2. B. V kategorii 3. ročníků zvítězil Radim Hlinák z třídy 3. B, který bude naši školu reprezentovat v okresním kole. V olympiádě z českého jazyka zvítězila Daniela Hrdličková z třídy 2. A, na druhém místě se umístila Barbora Kopřivová z 2. B, třetí příčku obsadila Eliška Vlková z 1. A. Děkujeme všem ostatním soutěžícím za účast v obou olympiádách, vítězům blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v okresních kolech.

  Přemysl Kozmík

 • Sněhuláci pro Afriku

  Dne 27. ledna 2015 se třídy 1. A, 1. B, 1. O a 2. B zúčastnily stavby sněhuláků pro Afriku. Ačkoli jsme se obávali nedostatku sněhu, naše obavy byly zbytečné, neboť nasněžilo sněhu dosti a v průběhu stavby sněhuláků jsme se mohli i koulovat a slušně se ve sněhu vyválet. Užili jsem si nejen legraci, ale také přispěli na charitativní projekt Sněhuláci pro Afriku.
  Postavili jsme stylové sněhuláky typické pro naší školu, vytvořili jsme tak kompletní zdravotnický tým, od pacientů po lékáře.

  Barbora Kopřivová, 2. B

 • Mistrovství republiky v plavání

  Naši studenti ve složení Jan Malůš, Zdeněk Vaněčka, Adam Koš, Jakub Konečný, Jakub Škrabana a Jaroslav Burdík se zúčastnili mistrovství republiky v plavání v Jindřichově Hradci. Chlapci získali 7. místo. V jednotliv­cích byl nejlepší Zdeněk Vaněčka, který získal 1. místo v kraulu, Jan Malůš získal 4. místo v motýlku, Adam Koš obsadil 6. místo ve znaku a Jakub Konečný 6. místo v kraulu. Všem blahopřejeme a přejeme další sportovní úspěchy.

  Mgr. Eva Aujeská

1 62 108 109 110 111 112 113 114 123
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy