Informace o škole

Novinky

 • Pozdrav z Brazílie

  Víte, jaké jsou největší osobnosti dnešní Brazílie? Víte, kde leží Brasília a kdo ji postavil? Kam nejspíše zajít v Riu? My už ano. Díky milé studentce s dlouhým jménem Natalia Bulgarelli Belgini jsme se v minulém týdnu dozvěděli také, kam v Brazílii k moři, nebo co si dát v tom horku k jídlu. Takže: Bom dia! nebo snad: Olá! či možná: Tchau! Kdo ví? Určitě ale příští rok, touto dobou, na pláži na Copacabana!

  Jan Slovák

 • Školní kolo Psychologické olympiády

  Dne 10. února 2015 se konalo školní kolo Psychologické olympiády

  Téma psychologické olympiády je vyhlášeno Celostátní předmětovou komisí psychologie. V letošním roce téma zní: „Jak si navzájem lépe porozumíme“ Vítězové školního kola postupují do regionálního kola, které bude probíhat 6. března 2015 ve Vsetíně, vítězové postoupí do celostátního kola, a to 9. dubna 2015, místo konání SZŠ a VOŠZ Zlín.

  Soutěže se zúčastnilo 12 žáků naší školy oboru zdravotnický asistent.

  Prezentace hodnotila odborná porota ve složení:

  Předseda: Mgr. Stanislava Kovářová
  Odborník z praxe: Mgr. Gabriela Gajzlerová
  Za pedagogy: Mgr. Alice Stašová
  Za studenty: Radim Žák, student 4. ročníku ZL, který se v roce 2012/13 zúčastnil celostátní soutěže, získal 3. místo

  Každý přednášející pojal toto téma z jiného pohledu.

  Ve dvanácti prezentacích se představili žáci:

  Macháčová Štěpánka – Jak komunikovat s „Dowňáčky“

  Vlčková Denisa – Jak si lépe porozumět aneb „Jiný kraj, jiný mrav“ 1. místo

  Kopřivová Barbora – Otazníky porozumění 3. místo

  Stavělová Tereza – Komunikace mezi lidmi

  Chrastecká Kateřina – Komunikace s nevidomým

  Milisová Veronika – Komunikace s tělesně postiženými a starými lidmi

  Václavíková Lucie – Komunikace s mentálně postiženým

  Pekař Martin – Změna osobnosti vlivem úrazu 2.místo

  Porota neměla jednoduchou volbu vítěze, všechny prezentaci byly velmi dobře zpracovány. Blahopřejeme vítězům a držíme palce, aby uspěli i v dalších kolech.

  Mgr. Alice Stašová

 • Návštěva Městské policie ve Zlíně s přednáškou o domácím násilí

  V pátek 6. února žáci 1. A navští­vili Městskou policii ve Zlíně. Mgr. Kamila Nováková studentům přednášela o činnosti městské policie. Poté ji vystřídala pracovnice Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, která žákům předala cenné informace týkající se domácího násilí. V příštích týdnech se besedy postupně zúčastní třída 1. B a 1. O.

  Veronika Meitnerová

 • Rekonstrukce domova mládeže

  Domov mládeže od října minulého roku prochází rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době finišuje výměna oken na celém DM a poté bude celá budova zateplena. S dokončením všech prací se počítá v dubnu, kdy se dominanta Bartošovy čtvrti představí v novém kabátě.

  Petr Kudla

 • Seminář kariérového poradenství pro 3.Z a 3.V

  Dne 4. 2. 2015 se v aule naší školy uskutečnil seminář kariérového poradenství pro studenty 3. ročníků oborů vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Studenti byli hlavními sestrami a náměstkyní oš. péče seznámeni s možnostmi uplatnění v Krajské nemocnici T. Bati, a.s., nemocnici Atlas, a.s. a na Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, p.o. Dále získali informace o podmínkách registrace nelékařských zdravotnic­kých pracovníků a informace z Úřadu prá­ce.

  Andrea Bílková

 • Školní kolo olympiády z anglického a českého jazyka

  V posledním lednovém týdnu proběhla na naší škole tradičně školní kola olympiád v anglickém a českém jazyce. Obou olympiád se účastnili žáci 1. – 3. ročníků SZŠ. V anglickém jazyce se v kategorii 1. – 2. ročník dělí o první místo žáci Šimon Bednařík z třídy 1. B a Barbora Kopřivová z třídy 2. B. V kategorii 3. ročníků zvítězil Radim Hlinák z třídy 3. B, který bude naši školu reprezentovat v okresním kole. V olympiádě z českého jazyka zvítězila Daniela Hrdličková z třídy 2. A, na druhém místě se umístila Barbora Kopřivová z 2. B, třetí příčku obsadila Eliška Vlková z 1. A. Děkujeme všem ostatním soutěžícím za účast v obou olympiádách, vítězům blahopřejeme a přejeme hodně zdaru v okresních kolech.

  Přemysl Kozmík

1 63 109 110 111 112 113 114 115 124
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy