Informace o škole

Novinky

 • Turnaj ve florbalu

  Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 jsme se zúčastnili turnaje ve florbalu. Turnaj pořádal domov mládeže při SPŠ MV v Holešově, soutěžila družstva dívek a družstva chlapců, v obou kategoriích jsme měli své zástupce. Družstvo dívek odvedlo výborný výkon a turnaj vyhrálo, chlapecké družstvo se umístilo na třetím místě.

  Petr Kudla

 • Den otevřených dveří

  Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 se na SZŠ a VOŠZ Zlín konaly dny otevřených dveří. Touto formou jsme umožnili zájemcům o studium a jejich rodičům prohlídku školy. Ochotnými průvodci po prostorách školy byli současní studenti SZŠ spolu s vyučují­cími.
  Návštevníci mohli nahlédnout do učeben pro výuku odborných předmětů, první pomoci, laboratoří i do tělocvičny a jazykových učeben. Někteří zájemci si mohli nechat zkontrolovat hodnotu krevního tlaku, jiní se seznámili s pomůckami první pomoci nebo si vyzkoušeli model stáří.
  Případné další zájemce tímto zveme na další den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek dne 15.1.2015 od 13:00 do 17:00 hodin.

  Veronika Meitnerová

 • Exkurze na ZZS

  Dne 24. 11. 2014 jsme se v hojném počtu zúčastnili exkurze na Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje. Odborný komentář nám poskytla naše bývalá absolventky Bc. Jitka Rychlá. Naši žáci a studenti se seznámili s provozem, vybavením i vozovým parkem ZZS, žákyně 1. roč. si otestovaly své znalosti. Doufáme, že zájem našich žáků a studentů bude stejný i v dalších letech.

  Petr Kudla

 • Třídní schůzky

  Plenární schůze SRŠ a třídní schůzky pro střední školu se konají 26. 11. 2014.

  Mgr. Soňa Košutová

 • XV. reprezentační ples SZŠ a VOŠZ Zlín

  XV. REPREZENTAČNÍ PLESTak jako každý rok, tak i letos ples naší školy zahajuje plesovou sezónu v našem městě. Na ples zveme všechny, kteří si rádi zatančí a chtějí prožít večer v příjemné atmosféře. Ples se uskuteční 9. ledna 2015 od 19.30 hod. v Interhotelu Moskva Zlín. Srdečně zvou pořadatelé ple­su!

  Mgr. Alice Stašová

 • Turnaj chlapců ve florbale

  Ve středu 19. listopadu se uskutečnil středoškolský turnaj chlapců ve florbale v Otrokovicích.

  Nechyběl ani 13ti členný výběr naší školy. I když jsme věděli, jaké týmy proti nám nastoupí, nebáli jsme se a dali do toho všechno. Bohužel přes nedostatek zkušeností a souhry jsme se nedokázali vyrovnat vysoké úrovni ostatních týmů z jiných škol. Ve skupině jsme odehráli 3 zápasy, z kterých jsme si odnesli prohry. Největším úspěchem byl střelený jediný gól a to týmu z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, který se později stal dokonce celkovým vítězem turnaje. Turnaj nám dodal další motivaci zlepšovat se.

  Bc. Matěj Koňařík

1 62 113 114 115 116 117 118 119 123
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy