Informace o škole

Novinky

 • V Brně sbíraly florbalistky zkušenosti

  V pondělí 30.3. se florbalový výběr studentek naší školy vypravil do Brna, kde je čekal Pohár českého florbalu středních škol, tedy TOP 8 týmů z celého východu naší republiky.

  Již v 6:15 jsme vyrazili a po drobném zaváhání v dopravě po Brně jsme se dostavili na první utkání včas. Čekal nás tým Hradce Králové, kterému jsme dlouho vzdorovali, nakonec jsme však prohráli 1:3. Druhý zápas proti Šumperku jsme odehráli ještě lépe, bohužel se nám však nepodařilo z mnoha šancí vstřelit ani jednu branku a prohráli jsme 0:1. Skvělý výkon v brance podala Eliška Vlková. Proti favoritkám a pozdějším vítězkám z Ostravy nám už nezbyly síly a konečný výsledek 0:8 mluví za vše.

  Všechny holky zaslouží obrovskou pochvalu, ještě na začátku školního roku některé z nich florbal vůbec nehrály. Díky svým ranním tréninkům se však rychle zlepšují a jejich zájem o florbal stále roste. Litovat můžeme také absence Katky Krupíkové a Lídy Vyoralové, které s týmem bohužel odjet nemohly, jelikož jsou momentálně na poznávacím zájezdu v Londýně.

  Sestava: Eliška Vlková, Kristýna Zelinková, Šárka Skovajsová, Alena Elšíková, Eliška Čížová, Simona Mikulcová, Markéta Silná, Kateřina Chrástecká, Jakub Škrabana (kustod a fotograf)

  Matěj Koňařík

 • Spolupráce se seniory pokračuje

  Dne 31. 3. jsme pokračovali ve spolupráci s Klubem seniorů Podhoří Zlín, tentokrát blokem přednášek zaměřených na výživu v seniorském věku. Studentky 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra si při připravily prezentace s novými trendy ve stravování, posluchači dostali také prostor pro otázky a diskusi. Součástí programu byla také ochutnávka moučníků a pomazánek, které připravily studentky ve spolupráci s vychova­telkami Domova mládeže naší školy. Že byl program pro hosty zajímavý svědčí velký zájem o recepty nabízených výrobků a bohatá neformální diskuse během ochutnávky.

  Miroslava Krasulová

 • Turnaj ve volejbalu domovů mládeže

  Po roce jsme se opět zúčastnili Turnaje domovů mládeže ve volejbalu na DM SPŠ polytechnic­ké. Naši borci se umístili z 8 družstev na skvělém druhém místě. Gratulujeme!

  Petr Kudla

 • Den se seniory - stravování seniorů

  Domov mládeže se aktivně zapojil do akce školy „ Stravování seniorů “, která probíhala v úterý dopoledne 31. 3. 2015 v aule školy a jejíž součástí byla také ochutnávka zdravé kuchyně. Studentky 1. ročníku VOŠ společně s vychova­telkami připravily pomazánky, moučníky i nápoje, kterými se nejen prezentovaly, ale hlavně pokrmy splňovaly požadavky zdravé a vyvážené stravy vhodné nejen pro seniorský věk.

  Petr Kudla

 • XI. Festival ošetřovatelských kazuistik SZŠ

  Dne 25. března 2015 proběhl na SZŠ a VOŠZ Zlín již XI. festival ošetřovatel­ských kazuistik žáků zdravotnic­kých škol z celé Moravy. Přehlídky se zúčastnilo 9 zdravot­nických škol, a to Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín, SZŠ Kroměříž, SZŠ Šumperk, SZŠ Brno – Jaselská, SZŠ Frýdek-Místek, SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc, SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, OA a SZdŠ Blansko a SZŠ a VOŠZ Zlín. Celkem se přihlásilo 26 žáků se 17 kazuis­tikami.

  Celý den probíhal v příjemné a srdečné atmosféře, což bylo pro nás organizátory tou největší odměnou. Do programu byly zařazeny workshopy žáků a vyučujících přítomných škol, kde si zúčastnění předávali navzájem své zkušenosti s vedením teoretické, ale hlavně praktické výuky v klinických podmínkách. Tuto akci vidíme jako velmi přínosnou, neboť žáci mají možnost si navzájem nejenom předat své zkušenosti, ale také vyzkoušet prezentaci svých prací před větším počtem diváků, vnímat jejich reakce a učit se správně reagovat. Festivalu se zúčastnilo asi 120 poslucha­čů z řad žáků naší školy, ale také zúčastněných škol jako pasivní účastníci. Žáci nejenom prezentují své práce, ale společně se svými spolužáky si je také hodnotí. Porota sestavená z žáků zúčastněných škol v závěru vyhodnotila tři nejlepší kazuistiky. Také odborná komise, složená ze zástupce z řad odborných učitelek – Boženy Gábové, vrchní setry dětského oddělení KNTB, a. s. Zlín Aleny Pilušové a studenta VOŠZ oboru DVS – Martina Řeháka, vyhodnotila taktéž 3 nejlepší kazuistiky.

  Jelikož máme kladnou odezvu od všech zúčastněných škol, chtěli bychom v tradici pokračovat a tuto žákovskou konferenci uspořádat i v roce 2016.

  Eva Řeháková

 • MINIPODNIK NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

  Další projektovou aktivitou v rámci činnosti střediska praxe je „Minipodnik na ZŠ“. Základní myšlenkou a principem jeho činnosti jsou ekonomické aktivity dětí ze základní školy Slovenská ve Zlíně. Skupina se schází několikrát do měsíce a pod vedením nadšených pedagogů děti poptávají specifické služby, učí se vystavovat objednávky a kalkulovat ceny dodávaných služeb. Přestože objednávky a účetní doklady jsou ze zřejmých důvodů pouze fiktivní, proběhla v pátek 27. března 2015 také reálná akce, a to prezentace První pomoci. Žáci základní školy se od budoucích zdravotníků měli možnost dovědět, jak postupovat v případě úrazů, které mohou nastat v průběhu vyučování. Vyzkoušeli si také neodkladnou resuscitaci. Atraktivní prezentace proběhla pod vedením odborné učitelky Mgr. Petry Holubové.

  Helena Fremlová

1 64 106 107 108 109 110 111 112 126
RSS

Mise

Věříme v to, že pečovat o druhého znamená přiblížit se k němu a uvidět v něm člověka.

Vize

Naše škola je prostorem ke vzdělávání a výchově cílevědomých a rozvinutých osobností; zdravotnic­kých pracovníků, schopných a ochotných pomáhat.

Široké a otevřené dveře charakteri­zují otevřenost k žákům, studentům, rodičům, odborné i laické veřejnosti všech generací.

Cihlové stěny poukazují k nejlepší tradici zlínského školství, to znamená těsné propojení teorie s praxí – školy s nemocnicí.

Sloupy symbolizují stabilitu, pečlivost, pracovitost a osobní přístup.

Vítám Vás na stránkách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. Naše vzdělávací zařízení se řadí k tradičním a významným středním školám regionu.

Velkou devizou školy je, že je zaměřena výhradně na výuku zdravotnic­kých oborů. Pro absolventy základních škol jsou to obory ošetřovatel a zdravotnický asistent, pro absolventy středních škol diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Nezaměřujeme se pouze na samotnou výuku, ale snažíme souběžně pro žáky a studenty vytvářet podmínky pro zájmovou činnost a nabízet jim aktivity přirozeně doplňující a rozvíjející získané vědomosti. Velký důraz klademe na estetičnost prostředí školy a budování zájmu žáků a studentů o jeho udržování a zdokonalo­vání.

Znakem naší školy je profesiona­lita a náročnost pedagogického týmu skloubená s jeho lidským, osobním a empatickým přístupem. Samozřejmostí je při tom vzájemná úcta mezi vyučujícími a žáky. Snažíme se vést žáky a studenty k samostat­nosti, zvyšování své odpovědnosti a k posilování role vlastní aktivity.

Na baťovskou tradici navazujeme důrazem na slovo spolupráce. Základem je rozvoj spolupráce v trojúhel­níku žák, rodič, učitel, stejně jako spolupráce mezi všemi pracovníky školy. Chápeme zároveň školu jako přirozené komunitní centrum a proto je naším záměrem využít materiálního i lidského potenciálu školy ke spolupráci s institucemi a obyvateli Zlína. K tomuto účelu škola vytvořila vlastní instituci – Akademii v Broučkově ulici a postupně se snaží vytvářet nabídku pro obyvatele všech věkových kategorií. Je potěšitelné, že se do těchto aktivit přirozeně zapojují i naši žáci a studenti.

Naše škola nabízí příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se mohou žáci a studenti profesně i osobnostně rozvíjet. Věřím proto, že většina současných žáků a studentů je v naší škole spokojena jak s klimatem, tak i s úrovní vzdělávání a výchovy. Dokladem dobré práce všech pracovníků školy je, že naši absolventi s téměř stoprocentní úspěšností získávají zaměstnání nebo pokračují ve studiu na vyšších nebo vysokých školách.

Pro ty, kteří teprve uvažují o volbě školy, jsme proto výbornou volbou. Přijďte se sami přesvědčit.

Mgr. Hynek Steska, ředitel školy