DEN ZEMĚ - ÚKLID KOLEM DM Novinky

V rámci DNE ZEMĚ se i náš domov mládeže zapojil do úklidu – sběru odpadků. Ve středu 25. 4. 2018 v odpoledních hodinách obdrželi všichni účastníci igelitové pytle a rukavice. Následovalo rozdělení do pracovních skupinek pod vedením všech skupinových vychovatelů. Akce byla úspěšná, neboť jsme nasbírali 8 pytlů různých odpadků. Odměnou všem za jejich aktivitu byla pochvala se zmrzlinou.

Jarmila Jánská